1,5 miljoen extra wooneenheden in Beijing tegen 2021

Beijing zal 6.000 hectare land als bouwgrond voor wooneenheden vrijmaken tegen 2021 en dit jaar al 1.200 hectare.

De overheid zal grond in staatseigendom en in collectief bezit ter beschikking stellen voor de verkoop. De grond is gelegen in de zuidelijke en noordelijke buitenwijken.

Tegen prijsstijgingen

Op die manier wil de stadsregering voldoen aan de vraag naar 1,5 miljoen wooneenheden. Van de beloofde grond voor het bouwen van huizen is 70% bestemd voor koopwoningen en 30% voor de verhuur. Het zou premier Li Keqiang zijn die heeft aangedrongen op maatregelen om de sterk stijgende huizenprijzen in bepaalde steden te laten zakken. De grondverkoop in steden als Beijing, Shanghai en Guangzhou, is  in het eerste kwartaal van dit jaar bijna verdubbeld tegenover dezelfde periode van vorig jaar. Sinds oktober 2015 zijn de vastgoedprijzen met meer dan 63% gestegen. Een circulaire van het ministerie van Huisvesting en het ministerie van Grond en Grondstoffen eist een concrete planning van steden en districten op dit terrein. Tegen eind juni moeten de administratieve eenheden met meer dan 1 miljoen inwoners drie- en vijfjarenplannen voorleggen en openbaar maken over de hoeveelheid grond die ze reserveren voor de woningbouw.

Belangentegenstellingen

Zowel de centrale overheid als de lokale besturen gaan over de bestemming van het areaal in de steden. Dat kan leiden tot belangentegenstellingen. Volgens de South China Morning Post is de gemeente Beijing nooit erg toeschietelijk geweest bij het vrijmaken van bouwgrond. Sommige functionarissen zouden de prijsstijgingen niet erg vinden. De grondverkoop aan grote projectontwikkelaars was immers vanouds een belangrijk middel om de stadskas te spijzen. Toch wil de overheid met allerlei ingrepen de markt laten afkoelen, onder andere in Beijing. Voor een tweede woning moeten kandidaat-kopers hogere voorschotten betalen. Op kredietgegevens en gedrag bij belastingbetaling van aspirant-eigenaren wordt nauwer toegezien.

Aantrekkelijk Beijing

Het is duidelijk dat dit niet heeft volstaan om de prijzen te bedwingen. Zeker steden als Beijing en bepaalde wijken van de hoofdstad hebben een grote aantrekkingskracht voor wie zichzelf en zijn kinderen maatschappelijk wil verbeteren. De overheid plant de aanleg van Xiongan, een nieuwe (en ‘groene’) werk- en woonzone, onder meer om Beijing te ontlasten. De verkoop van woningen in dat gebied is voorlopig opgeschort, om ook daar prijsstijgingen te voorkomen. De regering beraadt zich nu op de beste aanpak van de urbanisatie. Ze werkt aan een economisch verantwoord programma voor betaalbare sociale koopwoningen. Voor Zhang Dawei, een analist  van vastgoedmaatschappij Centaline Property, hangt de stabiliteit van de vastgoedprijzen in Beijing voor een groot deel af van het succes bij het halen van doelen die de stad nu heeft gesteld.

Het sociale aspect

De ter zake bevoegde planningscommissie van Beijing zal dit jaar al 1200 hectare als bouwgrond aanmerken, voor 300.000 woningen. Het gaat om 200.000 koopwoningen en 100.000 huurwoningen. Dat moet genoeg zijn voor de woonbehoefte van dit jaar. De maatregel zal een rem zetten op de prijzen en wordt daarom toegejuicht door media die de vastgoedsector goedgezind zijn. De belangen van de sector en die van een groot aantal burgers lijken hier dus samen te lopen. De functionaris van de Urban Planning and Land Resources Commission, die het nieuws bekendmaakte, legde de nadruk op het sociale aspect. ‘Meer bouwgrond betekent een vrijwaring en verbetering van de levenskwaliteit’, zo zei hij. En: ‘de overheid zorgt voor huisvesting, de markt zal inspelen op de behoeften van verschillende lagen van de bevolking’.
Reuters, Caixin, South China Morning Post, China Daily Asia, Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *