1,8 miljoen handtekeningen tegen bezetters in Hongkong

De beweging die zich kant tegen “Occupy Central” in Hongkong heeft 1,8 miljoen handtekeningen verzameld. Secretary Lam heeft het uitlokken van tussentijdse verkiezingen afgewezen. Ondertussen hebben de transportverenigingen hinder van de resterende tentjes die op een drietal cruciale punten nog het verkeer blijven hinderen.

tentjeshgkgGedurende een week heeft de tegenbeweging die het studentenprotest van “Occupuy Central” veroordeelt en de politie steunt, handtekeningen opgehaald en uiteindelijk brachten ze 1,8 miljoen handtekeningen bijeen. Er schieten maar weinig tentjes over van de bezetters maar deze hinderen het verkeer nog steeds op een drietal knooppunten, zeer tot ongenoegen van de transportverenigingen die verdere juridische stappen willen ondernemen na al gelijk gekregen te hebben van het Hooggerechtshof. De Orde van Advocaten heeft van haar kant een waarschuwing geuit tegen “de erosie van de rechtsstaat” toen de protestlui beweerden de bevelen van de rechtbank voor het opheffen van de blokkades naast zich neer te zullen leggen.

“Milieuramp”

De Milieudienst van Hongkong beweert dan weer dat de protestlui een milieuramp hebben veroorzaakt: anderhalf miljoen flesjes werden gedurende de eerste 4 dagen op de weg gegooid waarvan nog een derde met vloeistof, daarnaast werden ongeopende voedingspakketten gedumpt en geneeskundige materialen, condooms en spuiten. Naast elkaar opgesteld zou de afval de lengte vullen van de afstand tussen Hongkong en Macao. Hoedanook de protestbeweging gaat uitgedund de zesde week in. Wat de economische weerslag betreft, is de weerslag op de financiële- en bankwereld miniem. De detailhandel op de protestplaatsen voelt duidelijk de weerslag met soms tot 40 % verkoop minder. Het samengevoegde platform tussen de beurs van Shanghai en Hongkong zou toch doorgaan: meer zekerheid wordt deze week verwacht tijdens het driedaags bezoek van Financial Secretary John Tsang aan Beijing. Genant de afgelopen week was dat CE Leung door de tribulaties ter vervanging zijn Financial Secretary John Tsang Chun-wah moest sturen naar een bijeenkomst van 150 Franse investeerders die uitgenodigd waren te komen aanhoren waarom Hongkong zo ideaal is om in te investeren, maar de baas ontbrak.

En verder?

caroon occenbtr

Cartoon South China Morning Post


We hebben reeds vermeld dat de liberale partijleider James Tien Pei-chun uit Beijings Consultatieve Commissie uitgesloten is omdat hij opgeroepen had tot het ontslag van Leung. In de Legco (Wetgevende Raad van Hongkong)  hebben twee moties het niet gehaald: zowel de motie die een onderzoek wilde over wie achter de Occupuy-campagne zit als de motie die het politiegeweld veroordeelt. Vanuit de protestbeweging zelf was gesuggereerd dat pan-democraten uit de 5 districten ontslag zouden nemen om zo een tussentijdse verkiezing af te dwingen die de facto zou fungeren als referendum. Hoewel de afspraken met de pan-democraten nog niet zijn gemaakt, heeft Secretary Carrie Lam dit idee al van de hand gewezen als onrealistisch en bovendien zou het HK $ 110 miljoen  kosten. Occupuy organisator Benny Tai Yiu-ting had een ander voorstel gelanceerd: CE Leung zou zijn veto stellen tegen de verkiezingsvoorstellen van Beijing. Wettelijk kan hij de wetgevende raad ontslaan wanneer over de begroting of andere belangrijk onderwerp geen eensgezindheid kan worden bereikt.  Er is echter twijfel of dit artikel 50 ingeroepen kan worden voor deze kwestie.
Ondertussen deed de Chinese Universiteit een telefonische opiniepeiling bij 800 personen uit Hongkong over de voor hen 11 prioritaire waarden. Daaruit bleek dat de bevolking voor 23 % de rechtstaat het belangrijkste vindt, terwijl maar 10 % democratie voorop stelt. Merkwaardig is dat bij de jongeren de verhoudingen omgekeerd liggen. Bij de gehele bevolking komt na de rechtsstaat de vrijheid met 20% en daarna “rechtvaardig en corruptievrij” met 15%. Maar anderhalf procent vindt familieleven belangrijk. Ongetwijfeld zullen zij die vinden dat het nastreven van meer democratie ondergeschikt moet blijven aan het naleven van het recht, verdere steun in deze bevraging vinden. Uit andere polls blijkt dan weer dat de populariteit van CE Leung op een laagterecord staat en dat de tweedracht tussen zij die het bestuur geloven en zij die het niet vertrouwen, toenam.
Bronnen: SCMP, Peoples Daily

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *