‘Gematigde maar stabiele en gezonde groei in 2015’

Het Chinese Nationaal Bureau voor Statistiek heeft de voorlopige cijfers over 2015 vrijgegeven, onder de titel “De Chinese economie heeft een gematigde maar stabiele en gezonde groei gerealiseerd in 2015’. BBC titelt: “Laagste groei in 25 jaar” en volgens De Standaard zijn de cijfers vervalst. We bekijken eerst enkele cijfers en gaan dan kort in op de commentaren.

indexHet Chinese bnp is in 2015 volgens voorlopige schattingen na correctie voor inflatie toegenomen met 6,9%. De groei vertraagde in de loop van het jaar, van 7% in het eerste trimester tot 6,8% in het vierde. De primaire sector (landbouw, visserij,…) groeide 3,9% en maakt ongeveer 9% van het totaal uit. De secundaire sector (industrie, mijnbouw) groeide 6% en maakt ongeveer 40% van het totaal uit. De tertiaire sector( diensten) groeide 8,3% en staat nu al voor 51% van het totaal.
De landbouw deed het goed, met nog maar eens een record graanoogst van 621,43 miljoen ton, een stijging met liefst 2,4%. De katoenproductie daalde met 9,3% en ook de vleesproductie ging licht achteruit, met 1%.
De toegevoegde waarde in de industriële bedrijven (met uitzondering van de kleine bedrijven met een omzet van minder dan 20 miljoen yuan) steeg 6,1%, en ook hier was er een vertraging tot 5,9% op het einde van het jaar. Zuivere staatsbedrijven groeiden 1,4%, collectieve bedrijven 1,2% en bedrijven met buitenlands kapitaal 3,7%. De groei kwam overwegend van de aandelenvennootschappen, met 7,3%. De mijnsector bleef op 2,7% hangen, de elektriciteit-, warmte-energie- en waterproductie op 1,4%. De grootste vooruitgang kwam van de maaknijverheid, met 7%. De nieuwe nijverheden groeiden zelfs 10,2%. En ze maken nu al 11,8% uit van alle industrie; dat is 1,2% meer dan vorig jaar. Uitschieters zijn de ruimtevaart met 26,2% en de elektronische en communicatie-uitrustingen met 12,7%. 97,6% van de geproduceerde industriegoederen werd effectief verkocht. De winsten van de industriële bedrijven daalden 1,9% en bedroegen nog 5,57% van de omzet.
De investeringen in vaste activa (gebouwen, machines, maar zonder de investeringen van plattelandsgezinnen) namen toe met 10% en dat is 2,9% lager dan in 2014. Ongeveer een derde gebeurde in door de staat gecontroleerde bedrijven, twee derden in door de privé gecontroleerde bedrijven. Het staatsbudget voor investeringen steeg met 15,6%, de bankleningen met 5,8%, de investeringen met eigen middelen met 9,5% en die met buitenlands kapitaal daalden met 29,6%.
Investeringen in vastgoed stegen 1%. Het aantal nieuw gestarte woningprojecten daalde in oppervlakte met 14%. Grondverkopen vielen 31,7%. Echter steeg de oppervlakte van verkochte woningen met 6,9%. en de waarde met 16,6%. De te koop staande commerciële gebouwen stegen in oppervlakte met 15,6%.
De kleinhandel van verbruiksgoederen steeg na correctie voor inflatie met 10,7%. Diensten gingen 11,7% vooruit en wegen nu 12% van het totaal, verbruiksgoederen stegen 10,6% en tellen voor 88%. De e-commerce deed het opmerkelijk goed met 33,3% vooruitgang tot 11% van het totaal.
De buitenlandse handel ging achteruit met 7%. Vooral de invoer daalde, met 13,2%. De uitvoer daalde 1,8%. Daardoor neemt het overschot op de handelsbalans toe: 14.135 miljard uitvoer tegen slechts 10.449 miljard invoer. De situatie in december leek echter te verbeteren, met een buitenlandse handel die op jaarbasis nog slechts 0,5% gedaald was.
De kleinhandelsprijzen stegen matig, met 1,4%. Voedsel werd het snelst duurder, met 2,3%. De productieprijzen voor industriële waren zijn in 2015 echter gedaald met 5,2%. En deze tendens nam nog licht toe in december.
kopersHet beschikbare inkomen van de bevolking nam stelselmatig toe, met 7,4% na inflatiecorrectie. Een Chinees kan nu gemiddeld 22.000 yuan per jaar spenderen. Dit gemiddelde verbergt een kloof van één tegen 2,73 voor een plattelandsbewoner tegenover een stadsbewoner. Het verschil daalde zeer licht in 2015. Een stadsbewoner mag nu rekenen op gemiddeld ongeveer 4.000 euro beschikbaar inkomen per jaar. Het mediaan inkomen steeg met 9,7%. De Gini-coefficiënt (een maat van ongelijkheid), berekend op het beschikbaar inkomen, bedroeg 0.462. Het aantal binnenlandse migranten steeg met 1,3% tot 277,5 miljoen. Zij verdienden gemiddeld 3.072 yuan per maand, een stijging met 7,2%.
De structuur van de economie evolueerde in de gewenste richting. De tertiaire nijverheid maakte 2,4% meer uit van het bnp dan een jaar voordien. Het eindverbruik steeg tot 66,4% van het bnp, een stijging met liefst 15,4%. De toegevoegde waarde en de investeringen in vaste activa in Centraal- en West-China namen sneller toe dan in de kuststreek. Het energieverbruik per eenheid bnp nam af met 5,6%.
De hoeveelheid geld in de breedste zin (M2) steeg in 2015 met 13,3% tot 139.000 miljard. Einde 2015 stonden er voor 93.950 miljard leningen in de boeken, en stond 135.700 miljard op bankrekeningen. Het aantal nieuwe leningen bedroeg 11.720 miljard, een groei van ongeveer 15%. Het bedrag op bankrekeningen nam toe met 14.970 miljard.
China telt nu 1.375 miljard inwoners en dat zijn er 6,8 miljoen meer dan een jaar eerder. Vorig jaar bedroeg de toename nog meer dan 7,1 miljoen mensen. Er zijn 704 miljoen mannen voor 670 miljoen vrouwen en er worden 114 jongetjes geboren voor 100 meisjes. De actieve bevolking (15-59 jaar) bedroeg 911 miljoen personen, een daling met bijna vijf miljoen. 771 miljoen mensen wonen in stedelijk gebied, 56 % van het totaal aantal inwoners. 404 miljoen van de 775 miljoen werkende Chinezen had een baan in de stad.

Commentaar

In een kort commentaar stelt het Nationaal Bureau voor Statistiek dat de economische structuur verbeterd is en het leven van de mensen ook. Het merkt wel op dat de internationale situatie ingewikkeld is, en de structurele veranderingen en modernisering van de economie in een cruciale periode zitten, binnen een context van diepgaande hervormingen op alle terreinen. Indien China vasthoudt aan de uitgestippelde strategie dan kan de economie verder een matige tot hoge groeisnelheid aanhouden en evolueren naar een matig tot hoog technologieniveau met dito inkomens.
In een eerste commentaar legt de BBC de nadruk erop dat de groei in China sinds 25 jaar niet meer zo traag groeide. In 2014 was de groei nog 7,3% en voor 2016 voorspelt het IMF 6,3% terwijl het officiële objectief waarschijnlijk ‘ongeveer 6,5%’ wordt. De BBC gaat echter niet in op de vooruitgang van de structurele hervormingen ( meer consumptie, meer diensten, meer energie-efficiëntie, afbouw van overcapaciteit in vastgoed en sommige nijverheden) die eveneens uit de bekend gemaakte cijfers blijkt. De Financial Times relativeert de vertraagde groei. In absolute cijfers is de groei van China nog altijd groter dan de volledige Turkse economie, en die hoort bij de G20.
Erger is het gesteld met De Standaard die online in een eerste commentaar beweerde dat de Chinese cijfers vervalst zijn. De krant citeert daarvoor de hoofdeconoom van Puilaetco Dewaay. De Chinese cijfers worden echter telkens na drie tot vijf jaar retroactief herberekend en gecorrigeerd, en steevast blijkt de realiteit beter was dan de voorlopige cijfers. Goedkope verdachtmakingen dus die ook onderschreven worden door een KBC-economist. Die baseert zich op de cijfers voor transport en energieverbruik om te stellen dat het algemeen groeicijfer niet kan kloppen. Weet deze economist niet dat de Chinese groei verschuift van industrie naar minder energie-intensieve diensten? En dat China grote inspanningen doet om energie te sparen? Dezelfde econoom stelt ook dat in China de overheid teveel invloed heeft in de economie en daardoor de groei kan versnellen of indien nodig afremmen. Overheidsinvesteringen om de groei aan te zwengelen noemt hij manipulatie die niet eindeloos volgehouden kunnen worden. Zo kan je op korte termijn valse groei creëren maar achteraf stort het in. Ook daar kan je een simpele vraag tegenoverstellen: Kan deze economist verklaren hoe het mogelijk is meer dan 30 jaar ‘valse’ groei aan te houden? Enkele uren later heeft de papieren krant De Standaard wel een genuanceerd artikel gepubliceerd met verwijzing naar de structurele hervormingen en een positieve evaluatie.
Bronnen: Xinhua, BBC, De Standaard.
Zie ook discussie CNTV op Dialogue

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “‘Gematigde maar stabiele en gezonde groei in 2015’

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *