'Actieve defensie, ook maritiem, is de militaire strategie van China'

China heeft op 26 mei een witboek over defensie gepubliceerd. Voor het eerst gaat een publiek Chinees militair rapport over strategie. De titel is dan ook ‘De militaire strategie van China’. Twee hoofdpunten in het document zijn de uitleg van het begrip ‘actieve defensie’ en de belofte om de internationale samenwerking voor veiligheid te bevorderen.  

‘De militaire strategie van China’ is uitgegeven door het Informatiebureau van de Staatsraad, het Chinese kabinet. De tekst telt 9.000 woorden. Ter gelegenheid van de publicatie was er een internationale persconferentie. Beijing wil dat de notie ‘actieve defensie’ wordt begrepen als een combinatie van offensieve capaciteitsverhoging met defensieve standvastigheid, waarbij de nadruk altijd op het laatste zal blijven liggen. In het rapport brengen de auteurs dat onder woorden als ‘wij onderstrepen de principes van landsverdediging, zelfverdediging en de aanval als reactie, niet als preventie’, en verder: ‘ China zal niet aanvallen, tenzij het wordt aangevallen. Mochten we worden aangevallen, dan zullen we echter zeker terugslaan’.

Persconferentie als presentatie van 'Militaire strategie van China'

Persconferentie als presentatie van ‘Militaire strategie van China’

Modernisering

Een verbetering van zijn slagkracht is volgens China nodig omdat de moderne oorlogsvoering volop in ontwikkeling is en de nationale veiligheid hogere eisen stelt. Het land zal focussen op ‘het vermogen om geïnformatiseerde lokale oorlogen te winnen’. Bij moderne oorlogsvoering denken de militaire deskundigen van het Volksbevrijdingsleger aan ‘steeds geavanceerder wapens die op lange afstand werken en precies, doelzoekend, ongezien en onbemand kunnen toeslaan’ en aan het verschijnen van ‘nieuwe commandoposten in de ruimte en in cyberspace’. De vier belangrijke domeinen voor de nationale veiligheid zijn: de oceaan, de ruimte, internet en de kernwapens. De eenheden voor internetdefensie zullen ‘sneller vooruitgang maken om ernstige veiligheidsdreigingen online aan te kunnen pakken’. Ook de ruimtevaartsystemen worden beschermd.

Meer op zee

bezettingen van Spratley eilanden en riffen door verschillende landen

bezettingen van Spratley eilanden en riffen door verschillende landen


De marine zal zich ‘niet langer beperken tot de verdediging van de kustwateren, maar geleidelijk aan meer in open zee opereren om de Chinese belangen daar te beschermen’. Het document geeft als verklaring ‘provocerende acties van bepaalde buurlanden ver van onze kust’ en ‘buitenstaanders die zich mengen in de zaken betreffende de Zuid-Chinese Zee; zoals het geringe aantal landen dat tegen China constant van dichtbij op zee en in de lucht verkennings-en bewakingsopdrachten uitvoert.’ Op de persconferentie heeft de woordvoerder van Defensie de bouwprojecten verdedigd die China uitvoert op eilanden en riffen die niet alleen worden geclaimd, maar ook gecontroleerd door China : ‘het gaat hier om bouwwerken die niet verschillen van de aanleg van huizen, bruggen, wegen en landbouwland, zoals dat dagelijks in de rest van China gebeurt’. Bovendien zullen ze volgens China ‘ten goede komen aan de hele internationale gemeenschap…voor reddingsoperaties en milieubescherming.’ De Chinese vertegenwoordiger reageerde hiermee op een vraag van een buitenlandse journalist over de bouw van een vuurtoren op twee van de riffen die China controleert in het gebied van de Spratley-eilanden (waar andere riffen en eilandjes  door Vietnam of de Filippijnen zijn ingenomen).

‘Plechtige belofte: vreedzame ontwikkeling’

China is gekant tegen een wapenwedloop in de ruimte en het zal ook nooit deelnemen aan een kernwapenwedloop. China belooft plechtig dat het zal verdergaan met zijn beleid om bij te dragen aan de wereldvrede. Het is verder de bedoeling dat zijn strijdkrachten nog meer activiteiten ondernemen op de terreinen van internationale vredeshandhaving en humanitaire bijstand. ‘China is gekant tegen alles wat streeft naar alleenheerschappij en machtspolitiek. Het zal nooit expansie nastreven’. In antwoord op de vraag van een correspondent heeft de woordvoerder op de persconferentie de verzekering gegeven dat China nergens militaire basissen in het buitenland heeft (waarmee hij het recente gerucht heeft tegengesproken over een basis in Djibouti). “Er zijn landen die een strategie huldigen van preventieve aanvallen, interventies en offensieve initiatieven. Onze strategie is totaal anders,” aldus een andere woordvoerder, “als we spreken over ‘actieve’, bedoelen we de middelen en met ‘defensie’ benoemen we onze fundamentele doelstelling”. Het witboek brengt het zo onder woorden: ‘Actieve defensie is vereist voor de bescherming van de socialistische aard van het Chinese systeem, van de wezenlijke nationale belangen en van de vreedzame ontwikkeling.’ De volledige Engelse tekst van het witboek  De militaire strategie van China via de link http://news.xinhuanet.com/english/china/2015-05/26/c_134271001.htm Xinhua, BBC, SCMP, Het Financieele Dagblad, Wikipedia

..meer op open zee...

..meer op open zee…


 

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “'Actieve defensie, ook maritiem, is de militaire strategie van China'

 1. 1 Op de kaart zien we de verschillende bezettingen. Kan dit opgelost worden met het VN-zeerechtverdrag? We leven niet in een geïdealiseerde wereld; enkel via onderhandelingen komen we hieruit.
  2 Actieve defensie is de uiting van deze ethische regels die ook gelden in het dagelijks leven:
  害人之心不可有,防人之心不可无 Refrain from hurting others, yet guard against those trying to hurt you
  人不犯我,我不犯人; 人若犯我,我必犯人 We won’t attack if we are not attacked; if we are attacked, we will certainly counterattack
  3 Waar er Chinese belangen zijn, zal de Chinese marine in de buurt zijn. Voor sommigen zal dit een akelige gedachte zijn, maar die realiteit komt eraan. Voor de nieuwe generatie (pakweg -12 jarigen) zal dit de gewoonste zaak worden, omdat ze ermee opgegroeid zullen zijn.
  4 Militaire basissen in Amerikaanse stijl (waarbij VS-soldaten extraterritorialiteit genieten) zullen er niet komen. Maar ik kan me niet inbeelden dat er geen buitenlandse bevoorradingshavens voor de Chinese marine zullen komen.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *