‘Arbeidsveiligheid in China moet en kan beter’

‘China moet meer doen voor de arbeidsveiligheid. Vooral zorgverleners en interne migranten verdienen aandacht. Laat Chinese bedrijven in het buitenland internationale normen overnemen. Wel is het aantal ongevallen op het werk sterk verminderd’.

arbeidsveiligheid

hulpverlening na ramp


Adviezen en een positieve beoordeling van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) tijdens een internationale conferentie komen in Chinese media. Deborah Greenfield, een hoge functionaris van de ILO, spreekt tijdens het China International Forum on Work Safety.

Arbeidsveiligheid bij zorg, migranten en mondialisering

Volgens Greenfield moet China speciaal letten op de arbeidsomstandigheden van gezondheidswerkers en migranten van het platteland. Die groepen lopen in deze tijd meer risico’s bij hun werk. Door de vergrijzing in China vragen meer mensen bescherming tegen overdraagbare ziekten. Bejaarden, gehandicapten en slachtoffers van rampen moeten opgetild en getransporteerd (zie foto). Bij die handelingen lopen gezondheidswerkers vaak lichamelijk letsel op.
In de Chinese bouwnijverheid werken voornamelijk migrantenarbeiders. In hun arbeidscontracten is de veiligheid en gezondheid niet goed geregeld. Bovendien komen ze van plattelandsgebieden waar de gezondheidszorg nog niet optimaal is. Ze komen in steden terecht en hebben ziekten of handicaps. Veel migranten hebben medische voorlichting en extra bescherming nodig. China telde in 2015 bijna 280 miljoen interne migranten en dat betekende nog eens een stijging met 1,3% tegenover 2014.
Greenfield wees ook op de mondialisering van de Chinese bedrijven. Met het Belt and Road Initiative (OBOR, de Nieuwe Zijderoutes) sturen ondernemingen hun werkkrachten naar het buitenland voor infrastructuurprojecten. Bij een verantwoorde economische concurrentie hoort ook een correct sociaal beleid. Chinese bedrijven horen te voldoen aan de internationale normen voor veiligheid en gezondheid.

Vooruitgang

arbeidsveiligheid

Gezondheidsinspecteur. (foto ILO)


De International Labour Organisation (ILO) heeft volgens Greenfield kennis genomen van een belangrijke vooruitgang in China. Het aantal ongevallen op het werk is de laatste jaren steeds afgenomen. Ook vallen er minder doden op de werkvloer. Dat is onder andere een gunstig neveneffect van de herstructureringen. De Chinese overheid reduceert met grote vastbeslotenheid de overcapaciteit in gevaarlijke sectoren. In de steenkolennijverheid heeft dat ertoe bijgedragen dat er minder patiënten met beroepsziekten zoals stoflong zijn. In 2015 zijn er in China 282.000 ongevallen gebeurd door onveiligheid op het werk. Daarbij kwamen 66.000 mensen om het leven, volgens officiële cijfers. Onlangs beschreef de website van de ILO hoe de organisatie in de praktijk helpt bij het veiliger maken van Chinese fabrieken.

Internationaal

Yang Huanning, het hoofd van de Staatsdienst voor Veiligheid bij de Arbeid, zette beleidsvoornemens uiteen. Het is nodig een goede mentaliteit te kweken om ongevallen te vorkomen. Ook op het gebied van maatregelen en technieken voor veiligheid is innovatie van groot belang. Yang zei: ‘wij zoeken internationale samenwerking op dit terrein en we streven naar een grote verbetering van arbeidsveiligheid en gezondheidszorg voor werknemers’.
Het China International Forum on Work Safety (CWS) is een initiatief van de Chinese staat en de ILO. Het CWS geeft een podium aan belanghebbenden en experts op dit gebied. Die komen vooral uit de regio Azië Pacific. Er is echter ook ondersteuning uit andere werelddelen, bijvoorbeeld van de British Safety Council. Het eerste CWS was in 2002. Dit jaar is het de achtste keer dat het Forum wordt georganiseerd.
China Daily Asia, www.britsafe.org, ILO.org, cwsforum.com,
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *