Auteur: Frank Willems

Bevolking en kaders gemobiliseerd in gevecht met overstromingen

China is dit jaar getroffen door zeer zware overstromingen. Toch blijkt de menselijke tol relatief beperkt. De gecoördineerde inzet van hulpmiddelen is daar niet vreemd aan. Ambtenaren en partijleden worden voor hun verantwoordelijkheid gesteld, de hele bevolking helpt mee. Tegelijk worden maatregelen genomen om de COVID-19 epidemie niet te laten opflakkeren.

Hongkong verkiezingen: 12 kandidaten geweigerd

Ambtenaren die de kandidaturen voor de parlementsverkiezingen in Hongkong moeten controleren hebben twaalf oppositiekandidaten geweigerd. Dat gebeurt op basis van hun eerdere uitspraken of daden die ingaan tegen de minigrondwet van Hongkong; sommigen hebben zich daar intussen tevergeefs formeel van gedistantieerd om toch kandidaat te kunnen zijn. Overigens zullen de verkiezingen waarschijnlijk uitgesteld worden omwille van de coronacrisis.

VS sluit Chinees consulaat in Houston

In een vorig artikel gingen we in op een aantal maatregelen waarmee de VS de Koude Oorlog opstookt. Nog geen week later zijn alweer stappen gezet op het pad naar een open confrontatie: De VS starten een diplomatiek conflict en staatssecretaris Pompeo roept de wereld op samen met de VS front te vormen tegen China. In Xinjiang dienen mensenrechten als voorwendsel voor handelsbelemmeringen.