Auteur: Frank Willems

Langetermijnvisie voor economische en sociale planning.

Op een seminarie ter voorbereiding van het volgend vijfjarenplan, benadrukte president Xi dat China in een wereld leeft van ‘turbulente veranderingen’ waar een langetermijnvisie op planning nodig is. Die visie is er een van ontwikkeling onder impuls van de binnenlandse markt, met behoud van openheid naar de wereld. Het is een visie van technologische vernieuwing en een meer efficiënte economie gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden van de bevolking.