Belangrijkste conclusies van de EU-China top

Wat zijn de belangrijkste conclusies van de EU-China top? In een vorig artikel gaven we al een overzicht van wat besproken werd, hier hernemen we wat de diverse commentatoren er als belangrijkste uit haalden.
Europese experten zien vooral een positieve evolutie voor de Europese schuldencrisis, en de beurzen reageerden ook meteen in die zin. Twee punten vallen op:
In zijn gesprek met Van Rompuy en Barroso deze week verklaarde Wen dat China de EU wil helpen bij het stabiliseren van de eurozone, zonder bedragen te noemen. Europa moet echter een duidelijker beeld geven van hoe het zal tewerk gaan om zijn financiën op orde te brengen. China verwacht dat “die landen met hoge schulden hun fiskale consolidatie versterken , hun tekorten drastisch verminderen en het schuldrisico verminderen rekening houdend met hun nationale omstandigheden”.
Chinese hulp werd totnogtoe vooral via het IMF aangeboden maar een belangrijke doorbraak voor de EU is dat China nu ook wil helpen via het nieuw op te richten Europees Stabiliteits Mechanisme een soort noodfonds van 500 miljard euro- en zelfs in afwachting daarvan via het bestaande Europese noodfonds van 250miljard euro.Wen had dit al laten doorschemeren na zijn ontmoeting met Merkel op 2 februari en heeft het nu bevestigd.
Ten tweede heeft de gouverneur van de Chinese centrale bank, Zhou Xiaochuan, verklaard dat China verder zal investeren in Europese staatsschuld zoals voorheen . Maar hij hoopt dat Europa producten zal aanbieden die een hoger rendement geven en aantrekkelijker zijn dan de huidige. De uitspraak is betekenisvol, want op korte termijn doen de VS het beter dan de EU, dus China zou kunnen geneigd zijn om meer geld in Amerikaanse staatsschuld te stoppen. Naast de Centrale Bank kan volgens Zhou ook de China Investment Corp., die een deel van ‘s lands 3.180 miljard dollar buitenlandse deviezen beheert, in Europa investeren. Verder kunnen ook de China Development Bank (die ontwikkelingsprojecten financiert) ) en de Export-Import Bank of China (die buitenlandse handel financiert), en zelfs Chinese bedrijven hun steentje bijdragen.
Wat ervaren de Chinezen als positief, buiten het feit dat zij alle belang hebben bij een stabiel Europa dat tegelijk hun grootste klant en hun grootste technologieleverancier is? In het slotcommuniqué staat als punt 10 dat partijen ‘ zich bewust zijn van het belang om het probleem van de marktstatus (van China) snel en volledig aan te pakken’. Sommige Chinese experts zien hierin het voor China belangrijkste resultaat van de top. Toch is de buit niet binnen want consensus van alle 27 EU landen verkrijgen op dit punt wordt moeilijk, en men verwacht dit ten vroegste in 2014 en dan nog. Met marktstatus zou China genieten van een aantal normale beschermende handelsmaatregelen binnen de WTO, waar het nu als niet-markteconomie van uitgesloten is; China krijgt dit marktstatuut automatisch einde 2016, zodat een eventuele Europese beslssing terzake steeds meer een symbolische geste naar China wordt. De Europese Unie heeft momenteel 20 dossiers van handelsconflicten met China lopen, op een total van 34.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *