Hervestiging tegen armoede in Guizhou

De regering van de provincie Guizhou gaat op negen jaar 18 miljard investeren in de verhuis van liefst anderhalf miljoen mensen die in chronische armoede leven.
Het gaat om bewoners van onherbergzame bergen waar geen normaal leven mogelijk is. Alhoewel het plan nog nationaal moet goedgekeurd worden gaan dit  jaar de eerste honderduizend bij wijze van proefproject al verhuizen. De provinciegouverneur gaat ervan uit dat zelfs wanneer men in deze streek wegen aanlegt en drinkwatervoorzieningen, men toch nog zeker 50 jaar subsidies zal moeten geven vooraleer ze uit de armoede geraken. Bedoeling is de mensen uit de bergdorpen te halen en naar kantonhoofdplaatsen of ontwikkelingszones te brengen.Ouderen krijgen een uitkering van de sociale zekerheid en een ziekteverzekering. Voor 80.000 40-50 jarigen zal een nieuwe  job gezocht worden, in de dienstensector of de sociale voorzieningen. Jongeren krijgen een beroepsopleiding en stageplaatsen. Sommigen kunnen zich ook recycleren in de schapenteelt.
De bevolking van Guizhou bestaat voor 39%  uit ethnische minderheden, en de provincie loopt acht jaar achter op de gemiddelde ontwikkeling van China. Het bruto regionaal product per hoofd bedraagt er 40% van het nationale gemiddelde en slechts 17% van dat van Shanghai.Guizhou is vijf maal België en 20% van het grondgebied  is steenwoestijn.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *