Belastingdiensten van 46 landen samen in Beijing

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) brengt regelmatig belastingdiensten uit de hele wereld samen op zijn Forum on Tax Administration (FTA). Het tiende FTA is deze week te gast in Beijing. China vindt dat de belastingdiensten wereldwijd moeten samenwerken.

belastingdienstenDe OESO (Engels: OECD) heeft in 2002 een instelling gecreëerd om belastingdiensten uit 46 landen (waaronder ook niet-leden van de OESO, zoals China) voor overleg samen te brengen.

Forum voor belastingdiensten

De bedoeling van dat Forum on Tax Administration (FTA) is om ambtenaren ideeën en ervaringen te laten uitwisselen zodat ze in eigen land en mondiaal efficiënter en rechtvaardiger belastingen kunnen heffen. Het FTA wil de dienstverlening aan de belastingbetalers en de naleving van de belastingwetten verbeteren. In zijn rapporten en verslagen staan aanbevelingen om de ontduiking en ontwijking van belastingen aan te pakken.
Van 11 tot en met 13 mei 2016 is het 10e Forum on Tax Administration (FTA) te gast in Beijing. De voornaamste punten op de agenda zijn de voorkoming van belastingontwijking door multinationale ondernemingen (MNO’s) , de uitwisseling van financiële gegevens tussen landen en belastingrapportage van MNO’s per land waar ze actief zijn.

BEPS, CRS, CBC ?

tax-administration-2015-cover-smallMet de steun van de G20 is de regelgeving tegen Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)  samengesteld. Dit pakket van maatregelen is gericht tegen fiscale grondslaguitholling (base erosion) en winstverschuiving (profit shifting), mechanismen waarmee MNO’s belasting ontwijken. Het FTA 2016 in Beijing zal nagaan hoe die BEPS-regels kunnen worden geïmplementeerd. De Common Reporting Standards (CRS) waarmee ondernemingen hun fiscale vestigingsland moeten aangeven, in voege sinds begin van dit jaar, leggen de grondslag voor de uitwisseling van financiële gegevens tussen landen: ook die CRS zijn onderwerp van bespreking.
Een hoogtepunt van het FTA moet de ondertekening worden van de Multilateral Competent Authority agreement for the automatic exchange of Country-by-Country reports . Die ‘verslaggeving per land’ zal MNO’s verplichten om aan de belastingdienst van elk land waar zij actief zijn acht kerngegevens kenbaar te maken. Data over winsten, omzet, aantal werknemers, betaalde belastingen, die vertrouwelijk blijven, kunnen de belastingdiensten helpen bij hun strijd tegen belastingontduiking en -ontwijking.
belastingdienstenDe website van het 10e Forum on Tax Administration (FTA) dat in 2016  in Beijing te gast is, bevat een link naar een belangrijk Chinees document over belastinghervormingen: Blueprint for Deepening the Reform of Collection and Administrative Systems of State and Local Tax Administrations.
 
De Chinese vicepremier Zhang Gaoli heeft bij zijn openingstoespraak gisteren gezegd dat internationale fiscale samenwerking gunstig is voor de heropleving van de wereldeconomie. Vooral derdewereldlanden zullen baat hebben bij een doeltreffender inning van belastingen. Een belangrijke hervorming in China is de vervanging van ondernemingslasten door belastingen op de toegevoegde waarde. Ook met zijn belastingsysteem wil de regering ondernemerschap en innovatie ondersteunen. China is ervoor dat landen samenwerken om ontduiking en ontwijking van belastingen wereldwijd te bestrijden.
www.oecd.org, Xinhua, SCMP, wikipedia, De Financiële Begrippenlijst, Fiscaal Journaal

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “Belastingdiensten van 46 landen samen in Beijing

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *