Belastinghervormingen aan de gang

China herverdeelt de belastingen ten gunste van de lokale overheden. Dit gebeurt in een context van belangrijke belastingverlagingen om de de consumentenvraag en de investeringen te stimuleren.

De regering heeft een richtlijn uitgevaardigd om de fiscale banden tussen centrale en lokale overheden te hervormen. Kernwoorden zijn : klare verantwoordelijkheden en klare bevoegdheden, correcte financiële middelen en meer evenwicht tussen de verschillende regio’s.

Sommige belastingen gaan naar de centrale overheid, andere naar locale overheden en sommigen worden gedeeld.

Btw

De btw is de belangrijkste van de gedeelde belastingen. Het document stelt dat de huidige 50/50 verdeling blijft. Door lokale overheden een belangrijk deel van die inkomsten te geven worden ze aangespoord om concurrentiële locale bedrijven te ondersteunen en zo hun belastingbasis te vergroten.

Bij een eerdere hervorming, in 2016, werd de nog bestaande omzetbelasting op bedrijven, die een voorname bron van lokale inkomsten was, volledig door btw vervangen. Dat betekende een lagere belasting voor de bedrijven, die alleen op de toegevoegde waarde nog taks betalen, en niet meer op de volledige omzet. Die btw ging vroeger voor 75% naar de centrale overheid, maar is sinds 2016 voor een overgangsperiode van drie jaar gelijk verdeeld tussen centraal en lokaal om de lokale overheden voor het inkomensverlies te compenseren. Die tijdelijke maatregel wordt nu definitief.

Het mechanisme voor de terugbetaling van te veel betaalde btw wordt ook in het voordeel van lokale overheden gewijzigd. Tot nog toe moesten die de helft daarvan betalen. Nu daalt dat naar 15%. De overige 35% moeten ze later betalen a rato van hun aandeel in de btw-opbrengst van het jaar voordien.

Belastingverminderingen

De nieuwe richtlijn is nodig om de gevolgen voor de lokale overheden op te vangen van eerder besliste grote belastingverminderingen om de economie te ondersteunen. Die verminderingen lopen al op tot 1.350 miljard yuan (170 miljard euro) in de eerste zeven maanden dit jaar. Ze troffen de lokale overheden extra. En dat kwam boven op de strengere budgetcontroles en het sluiten van achterpoortjes om via schaduwbankieren te investeren buiten budget.

Verbruiksbelasting

Er bestaan verdere plannen om de verbruiksbelasting niet meer centraal te heffen in de fabriek of bij de invoerder maar lokaal bij de verkoper. Dat zou lokale overheden moeten stimuleren om hun inkomen te verhogen door een betere consumentenomgeving te scheppen. De verbruiksbelasting bracht vorig jaar 1.060 miljard yuan op, hetzij 6,8% van alle belastingen.

De centrale overheid heeft slechts een beperkte schuld, ongeveer 20% van het bnp. De schuld van lokale overheden – officiële en buiten budget- zou echter kunnen oplopen tot 60-80% van het bnp. Dit maakt de herverdeling van de belastingen nodig én mogelijk.

Bron: Xinhua, wikipedia

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *