Tag: lokale

Hervorming verantwoordelijkheid per bestuursniveau.

In het tijdschrift Caixin verscheen een artikel over hervormingen die de verantwoordelijkheid van verschillende bestuursniveaus voor het gebruik van budgetten klaar moeten stellen. Op 24 augustus gaf de regering een document vrij waarin ze hervormingen van de budgettaire verantwoordelijkheden van de centrale en lokale overheden uiteenzet. Het is de bedoeling te komen tot meer transparantie, toerekenbaarheid en een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden. De richtlijn komt er in een periode waarin een toenemend aantal regio’s…

Collectief ontslag 500 gemeentemandatarissen

512 lokale mandatarissen in de stad Hengyang (Hunan) hebben collectief ontslag gekregen nadat uitlekte dat ze 110 miljoen yuan geld hadden opgestreken voor de verkiezingen van hun provinciale vertegenwoordigers op het hoger niveau. In Sichuan wordt zelfs een onderzoek gevoerd naar de voorzitter van de provinciale raadgevende commissie. In China wordt het Nationaal Volkscongres gekozen door de provinciale congressen en deze op hun beurt door de gekozenen van een nog lager niveau. Daarbij zijn telkens…

Burgemeester van Nanjing verdacht van corruptie

Opnieuw is in het kader van de campagne tegen corruptie een ‘tijger’ gevat. De burgemeester van Nanjing Ji Jianye,56 jaar, is woensdag door de discipline commissie van de Partij opgepakt voor ondervraging. Er is sprake van corruptie voor minstens 20 miljoen yuan. Ji werd in 2009 waarnemend burgemeester en in 2010 burgemeester van Nanjing, met zeven miljoen inwoners na Shanghai de grootste stad van Oost-China. Voordien was hij vanaf 2001 achtereenvolgens waarnemend burgemeester en burgemeester…

Schulden van lokale besturen sterker gecontroleerd

De centrale overheid wil vermijden dat de schulden van lokale overheden ontsporen. Daartoe worden bijkomende maatregelen genomen. Een amendement op de budgetwet  voor lokale besturen werd in tweede lezing door de parlementscommissie fundamenteel aangepast. Oorspronkelijk werd de mogelijkheid voorzien voor lokale besturen om tot een bepaald bedrag lokale overheidsobligaties uit te geven. Die mogelijkheid wordt nu geschrapt, tenzij de nationale regering toelating geeft. Een en ander heeft te maken met de schulden van lokale overheden.…

The Sky is the Limit

In het dorpje Huaxi in de provincie Jiangsu  is een wolkenkrabber gebouwd van 320 meter hoog.  Maar dat is niet het enige speciale aan het ‘Maoistische’ dorp. Huaxi ligt op 100 km van Shanghai en heeft 2000 inwoners. Het heeft de reputatie het rijkste dorp van China te zijn.  Het is één van de weinige dorpen in China die tijdens de hervormingen na 1978 alles in collectief bezit gehouden hebben.Huaxi bezit in totaal zowat 3,5…

Eerste officiële cijfers over schuld lokale besturen

Het Chinese Nationale Audit Bureau, zoiets als het Belgische Rekenhof heeft voor het eerst ook cijfers bekendgemaakt over de schulden van lokale besturen. Er blijkt geen reden voor paniek te zijn. De schuld van de Chinese lokale besturen (provincies, steden en arrondissementen) bedroeg einde 2010 bijna 1.100 miljard euro. De cijfer werd voor het eerst bekendgemaakt door het Chinese Rekenhof. Op de 2800 Chinese arrondissementen ware er maar 54 schuldenvrij. Het schuldentotaal komt overeen met…

Chinese staatsschuld onder controle

De schuld van de Chinese overheid is veel kleiner dan de onze, ongeveer 19% van het BNP, en dat ondanks de grote overheidsuitgaven in 2009-10 om de crisis te bestrijden.  Maar dat is niet het hele verhaal want ook de lokale overheden hebben schulden. De lokale overheden hadden een grote rol te spelen in de anti-crisis maatregelen, maar mochten geen extra belastingen heffen of extra schulden aangaan. Er werd een elegante oplossing op zijn Chinees…

Dorpen gecontroleerd door toezichtscomitées in Zhejiang

China kent weliswaar dorpsverkiezingen maar in Zhejiang bestaan er daarnaast ook toezichtscomités die nagaan of de dorpszaken goed beredderd worden en of de gekozenen hun boekje niet te buiten gaan. In Chongqing werd onlangs een dorpshoofd betrapt die zich door de dorpelingen liet betalen als ze hun wettelijke toelagen wilden opstrijken en dat was maar één van de vele honderden gevallen van machtsmisbruik. In de provincie Zhejiang bestaan er sinds een paar jaar zo’n 30.000 toezichtscomitees…