Betaalbare woningen: een succes bij de urbanisatie.

Er komen meer betaalbare woningen beschikbaar dank zij de financiële inspanningen voor sociale woningbouw en het inspelen op de marktwerking. In China ontwikkelt zich een mensgerichte urbanisatie.

affordableIn China zijn er in 2014 in de steden 5,11 miljoen betaalbare woningen bijgebouwd en 2,29 miljoen van dat soort projecten lopen nog. De regering heeft een persconferentie gegeven om te melden dat hiermee de, in het begin van 2014 gestelde, doelen overschreden zijn. Qi Ji, adjunct-minister voor Huisvesting en Stads- en Plattelandsontwikkeling, wees in zijn resultaatverslag op de 198 miljard yuan (27,8 miljard euro) waarmee de nationale regering in 2014 de sociale woningbouw een boost heeft gegeven. Dat was 25,1 miljard yuan (3 miljard euro) meer dan het jaar daarvoor.

Miljoenen sociale woningen erbij

De afgelopen twaalf maand was het vierde achtereenvolgende werkjaar dat de Chinese overheid een ernstige inspanning deed om te voldoen aan de vraag onder bevolking naar huisvesting tegen democratische prijzen. In die hele periode zijn meer dan 20 miljoen sociale woningen afgebouwd. Het hulpfonds voor dat soort woningbouw is intussen 710 miljard yuan rijk. Bij het begin van het lopende vijfjarenplan nam de staat zich voor om 36 miljoen door de overheid gesubsidieerde woningen te laten bouwen tegen eind 2015. Gedurende dit laatste jaar van het 12e Vijfjarenplan wil men nog een tandje hoger gaan. Dat zal onder andere gebeuren door de sanering van sloppenwijken. De hele beweging om minder kapitaalkrachtige Chinezen de kans op een woning te geven is begonnen in 2007 en is in kracht toegenomen. Mensen die geen woning kunnen kopen tegen de marktprijs krijgen toch een kans op goed wonen.

64 zones voor urbanisatie

Het beleid gaat ook mee in tegen de vertraagde groei op de huizenmarkt. In januari heeft Beijing 64 zones uitgeroepen voor proefprojecten op het gebied van urbanisatie. Bij die 64 zaten er districten, maar ook hele provincies. De centrale en lokale overheden kunnen in dat kader inspelen op het overschot aan huizen, de daling van de verkoop en de prijzen. Lokale regeringen worden gestimuleerd om hun nieuwe inwoners uit de interne migratie de leegstaande huizen aan te bieden. Zo zal die groep in plaats van een probleem een deel van de oplossing worden. Beijing zal het verschaffen van sociale woningen belonen met subsidies en zo de geplande klantgerichte urbanisatie van het 64-zone-plan waar maken.
Xinhua, South China Morning Post
Zie verder Ook Beijing krijgt puntensysteem voor migranten
en Verstedelijkingsplan 2014 – 2020

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.