Guizhou: minder achtergebleven dan je denkt

De provincie Guizhou heeft de reputatie arm, achtergebleven te zijn en ook weinig vruchtbaar door de talrijke bergen en bossen. Een bezoek kon ons overtuigen dat de aanleg van autosnelwegen en supersnelletreinlijnen op schema zit en dat de verstedelijking vrij snel vordert. Dat binnenkort alle arrondissementen en latere alle dorpen met wegen bereikbaar zullen zijn, draagt ook bij aan de ontwikkeling van het toeristisch potentieel met vooral de sterke minderheidsbevolking als troef.

guizhoumappref

Guizhou prefecturen

Het bergachtige Guizhou heeft de reputatie de armste provincie te zijn in China want gedurende jaren bereikte ze een bnp per hoofd dat nauwelijks een vierde bedroeg van de meest ontwikkelde provincies. Bovendien behoort een derde van de 34 miljoen inwoners tot de nationale minderheden. Toch heeft de provincie troeven in huis. Guizhou telt 123 soorten grondstoffen: in fosfor erts is ze eerste en in bauxiet tweede in China. Qua landbouw staat ze als tweede tabakproducerende provincie na Yunnan; met zijn 3700 types kruiden leidt ze in traditioneel geneeskundige medicijnen. Guizhou stuurt veel elektriciteit naar andere provincies. De provincie is ook bekend voor zijn sterke drank, de Maotai, voor bouwmaterialen en chemie. In 2012 steeg het aantal buitenlandse toeristen tot 710.000, de binnenlandse toeristen waren met 213 miljoen. Waar Guizhou nu voor staat, illustreren we met het huidig vijfjarenplan. Twee woorden vatten het twaalfde vijfjarenplan voor de provincie samen: industrialisatie en verstedelijking. De geografische realiteit maakt deze doelstelling minder evident want 92 % van het grondgebied bestaat uit bergen en heuvels. Verstedelijking lijkt echter een groot potentieel te hebben. In januari 2012 vaardigde de regering een strategie uit om de verstedelijking stap voor stap vooruit te helpen. Centraal Guizhou neemt hierbij het initiatief in een economische ontwikkeling waarvan gehoopt wordt dat die uitdijt naar de omgeving: in het noorden is een economische zone gepland en de drie grondstofrijke steden Bijie, Liupanshui en Xingyi vormen een westelijke vleugel die, samen met mijnbouw, toch ook duurzame ontwikkeling als basis nemen voor hun economische opgang. De drie zuidelijke prefecturen Qiandongnan, Qiannan en Qianxinan waar de minderheden sterk vertegenwoordigd zijn, krijgen extra hulp. Het is de bedoeling om zo tegen 2020 een welvarende maatschappij te bereiken en de geplande jaarlijkse groeivoet ligt op een ambitieuze 14% per jaar. In 2012 werd 12,8 % groei gehaald, aldus gouverneur Chen Min’er. De economische groei zal echter niet ten koste gaan van het leefmilieu, aldus Chen. Partijsecretaris Zhao Kezhi preciseert dat er telkens een milieueffectrapport komt vooraleer een ontwikkelingsproject wordt gelanceerd. Vooral voor vervuiling met zware metalen zijn de provinciale bewindvoerders beducht.

guiyanghst

CHR slingert zich door de bergen

Aan de rand van de provinciale hoofdstad Guiyang zal een reeks opkomende regionale centra ontwikkeld worden om een cluster te vormen van middelgrote en grote steden. Zo zou dit fenomeen uitdijen naar de rest van de provincie met de bedoeling dat de verstedelijking 40% bereikt in 2015 en 50% in 2020. De twee prefecturen Bijie en Tongren kregen al een status van stad. Stedelijke infrastructuur werd aangelegd en de kloof tussen landelijke en stedelijke gebieden verminderd. Volgens Zhao Kezhi zijn er specifieke plannen en strategieën uitgestippeld voor elke stad en kanton in centraal Guizhou. Zo worden bepaalde steden draaischijven voor transport, andere krijgen een toeristische bestemming, nog andere worden industrie- of handelscentra. Milieubehoud zal meer aandacht krijgen in steden of dorpen van historisch of etnografisch belang. In de stedelijke gebieden worden infrastructuur en openbare diensten verbeterd en dit met een bijdrage van de privésector. Ondernemingen krijgen aanmoedigingen om hun ruimten met tuinen en groen te omringen. Ook in Guizhou is de hukou-politiek aan wijzigingen toe, opdat de migranten zich aangetrokken voelen tot de steden. Meer dan 6,3 miljoen migranten verlieten de provincie op zoek naar werk en 237.000 kinderen zijn vroegtijdige schoolverlaters. De provincie hoopt de migranten dichter bij huis te kunnen te werk stellen zodat ook de kinderen meer zorg zullen krijgen van de ouders. Guizhou wil dat over twee jaar 20 arrondissementen welvaart kennen en dat dit het geval is voor 90% van de arrondissementen tegen 2020.

Infrastructuur

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Zicht op hoofdstad Guiyang

Sinds het begin van het elfde vijfjarenplan heeft Guizhou zijn transportinfrastructuur sterk uitgebreid. Momenteel zijn 70 van de 90 arrondissementen verbonden met moderne (beton of asfalt) wegen en tegen eind 2015 moet dit overal zo zijn. Het twaalfde vijfjarenplan trekt de versnelling van de transportinfrastructuur door want Guizhou is de transport-hub in Zuidwest-China met een sleutelrol in de hele regionale logistiek. Provinciaal directeur van de Transportdienst Cheng Mengren legt uit dat tegen eind 2015 4500 km autosnelwegen zullen geopend zijn, terwijl dit maar 1507 km bedroeg in 2010. Zo zullen er 14 directe verbindingen liggen met omliggende provincies. Het aantal wegen van eerste en tweede categorie zal stijgen van 41% tot 80%. 8 op de 10 dorpen zullen toegankelijk zijn via asfaltwegen, terwijl dit maar 31% was in 2010. Er komen kanalen die de steden zullen verbinden via de Nanpan, Beipan, Hongshui en de Parelrivier met zowel de Parelrivierdelta als de Jangtserivierdelta waarvbij ook bepaalde waterwegen zullen worden uitgebaggerd. Eind vorig jaar werd de HST tussen Guiyang en het zuidelijker Guangzhou open gesteld. Voordien deed de trein 20 uur over de 857 km en dit werd herleid tot 4 uur. De lijn die voor 80% uit tunnels (sommige van 14 km) bestaat, heeft 85 miljard gekost. De HST stopt onder meer in Longli, Duyun, Danzhai, Rongjiang, Congjiang, Guilin, Gongcheng, Hezhou, Zhaoqing, Sanshui en Foshan. Ook de afwerking van de HST naar Chongqing noordwaarts is voor binnenkort. Tegen 2020 zouden alle arrondissementen moeten toegankelijk zijn met wegen van de eerste twee categorieën, terwijl de dorpen moeten toegankelijk zijn via een asfaltweg of een van cement.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Marktdag langs de weg

Voor Cheng Mengren is transport de sluitsteen van ontwikkeling, industrialisatie en verstedelijking. Naast transport besteedde de provincie bijvoorbeeld in 2011 15 miljard aan werken van waterhuishouding en 5,5 miljard aan telecommunicatie. In de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk werd 17 miljard geïnvesteerd . Op 2 jaar tijd werden 42 waterbeheersingsprojecten uitgevoerd, aldus vicegouverneur Liu Yuankun. Door de bouw van de belangrijke reservoirprojecten zal de provincie de wateropslag opdrijven van 9 miljard tot 14 miljard kubieke meter in 2015, waardoor de behoefde aan water voor de economische- en sociale ontwikkeling voldaan wordt. Op het platteland wordt de infrastructuur eveneens opgevoerd, bouwvallige huizen worden vernieuwd en er zullen methaanovens komen. Het provinciaal bestuur spendeerde twee miljard per jaar om de rurale infrastructuur op te krikken: voor wegen, gezondheidscentra, watervoorziening. In totaal wordt gewerkt aan meer dan 10.000 projecten die het milieu, het verkeer of de levenskwaliteit verbeteren. De provinciale financiële dienst trekt van 2013 tot 2017 tien miljard uit om de infrastructuur te verbeteren in 43.000 dorpen om zo tegen 2020 welvarende dorpen te krijgen.

 Sociaal

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Dorp bij minderheden

Het twaalfde vijfjarenplan wil dat het aantal personen dat in armoede leeft met drie miljoen daalt en tegen 2020 zou het totaal van 5 miljoen arme personen moeten weggewerkt zijn. Het is niet gemakkelijk om het inkomen van de boeren te verhogen wanneer ze maar beschikken over weinig landbouwgrond. Migranten die in andere provincies werken, sturen geld op naar huis en de boeren die toch blijven, krijgen een opleiding in moderne technieken. Eind 2011 bedroeg het gemiddeld stedelijk inkomen 16.500 yuan een toename met 12% terwijl het landelijk inkomen 4200 yuan was, een toename met 15%. Tijdens dat referentiejaar werden op het platteland meer dan 403.000 woonhuizen gebouwd en in de steden 240.000. In de provincie openden 300 kleuterscholen ofwel breidden uit. Het provinciaal bestuur gaf 758 miljoen uit aan toelagen voor internaat studenten uit arme gezinnen. Alle basis- en middelbare scholen te lande beschikken nu over een kantine. Meer aandacht dan vroeger gaat naar beroepsscholen. De deelname aan het rurale ziekteverzekeringssysteem bedroeg 97%. In 2011 werden op het platteland ook 180 verpleeghuizen ofwel nieuw gebouwd ofwel gerenoveerd. Het arrondissement Xingren fungeerde als piloot voor het ruraal pensioenprogramma: het arrondissement keerde voor 55 miljoen uit en 210.000 senioren zijn verzekerd. Het provinciaal banenplan deed de werkloosheid met 160.000 afnemen. In 2011 werd 65 miljard geïnvesteerd in de 10 projecten om het levensniveau op te trekken, in 2012 beliep dit bedrag 90 miljard

 Toerisme

De provincie bezit een breed spectrum als toeristisch paradijs, vooral met zijn berglandschappen en minderheidsculturen. SAMSUNG CAMERA PICTURESAnderzijds is het best niet meer dan 3 dagen op een rij aan mooi weer te verwachten en niet meer dan twee kilometer naeen platteland. Volgens een woordvoerder van het Guizhou toerisme zijn de toeristische hulpmiddelen niet geïntegreerd, onvoldoende ontwikkeld en hebben ze moderne methodes en talent te kort. Begin 2012 heeft de regering de doeleinden opgesteld voor het toerisme in Guizhou: het moeten zones worden met innovatief cultureel toerisme die Guizhou tot een nationale en internationale topbestemming maakt. Daarbij wordt er naar gestreefd dat de toeristische programma’s volkse gebruiken integreren met de attracties van de natuur. Het provinciaal bestuur heeft het toerisme opgelijst als een strategische nijverheid naast tabak, wijn, thee en de Miao geneeskundige kruiden. Toerisme moet een moderne tak bij de diensten worden die de lokale bevolking moet helpen de armoede te boven te komen. Volgens vicevoorzitter Li Sanqi van het Guizhou toerisme staan grote veranderingen op til. Tegen 2020 zal de provincie meer dan honderd AAAA schilderachtige plekjes tellen en de natuurgebieden die jaarlijks meer dan 1 miljoen toeristen kunnen onthalen, zullen stijgen tot 30. Het plan daartoe omvat zowel bouwprojecten als toeristische producten. De Wereldbank stelt eveneens haar knowhow ter beschikking en draagt voor $ 60 miljoen leningen bij in de ontwikkeling van de toeristische infrastructuur door twee projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van de lokale gemeenschappen. De ene beoogt de bescherming van het cultureel erfgoed van de minderheden in 17 dorpen en 4 historische steden. Het andere is meer gericht op de verbetering van infrastructuur en natuurgebieden in natuur- of schilderachtige gebieden. SAMSUNG CAMERA PICTURESIn de provinciale hoofdstad Guiyang groeit de capaciteit en het inkomen uit toerisme al jaren met respectievelijk 20 en 40%. We bekijken hoofdzakelijk de milieu- en de vastgoedplannen. Tegen 2015 wil Guiyang de groene en beboste oppervlakte optrekken van 41,8 % in 2011 tot 45% en tijdens deze tijdspanne moet het energieverbruik per bnp-eenheid met 16% naar omlaag. Tegen 2020 moet de bebossing 50% bereiken. Wat vastgoedoperaties betreft, heeft de stad 10 grote projecten van 2 km2 of groter. Gedurende 23 opeenvolgende maanden was het Huaguoyuan project in China de topverkoper van appartementen. De stad telt 4,32 miljoen inwoners en het Huaguoyuan project dat 18,3 km2 beslaat, was ontworpen om 350.000 personen te huisvesten. De ontwikkelaar beloofde de aanleg van 12 wegen, 10 scholen, een winkelcentrum en zes parken. Volgens de media investeert de ontwikkelaar 90 miljard yuan, terwijl Guiyang in 2011 40 miljard jaarinkomen had. Sommigen vrezen echter voor leegstand zoals in Ordos. Anderen wijzen er op dat de verstedelijking in de provincie maar 35 % bedraagt en dat het brp van de hoofdstad de jongste 5 jaren met 14,7% steeg. De provincie telt 2 sites Werelderfgoed de Chishui Danxia landformatie en de karstformaties in het arrondissement Libo. Andere populaire sites zijn de Huangguoshu waterval, de Fanjingberg en recentelijk werden de Quancheng Wuyun optredens een ster bij de tours te lande.

 Eigen indrukken

SAMSUNG CAMERA PICTURES

OPtocht van Miaovrouwen

Met een Belgisch-Nederlandse groep bezochten we de regio’s met etnische minderheden en reisden zo vooral van Guiyang doorheen Qiandongnan naar Guilin en verder in Guangxi. Qiandongnan, de autonome prefectuur voor Miao en Dong, ligt in het zuidoosten van de provincie en telt 3,47 miljoen inwoners. Minderheidsgroepen zoals de Dong, de Miao, de Shui, de Yao, de Zhuang en de Buyi maken 80% uit van de bevolking waarbij de Miao en de Dong veruit in de meerderheid zijn met respectievelijk 40% en 30% van de prefectuur. Toerisme is dan ook een belangrijke pijler bij de diensten. In 2012 bezochten bijna 24 miljoen toeristen het gebied. Hoewel we maar een nacht verbleven in Guiyang zag je uit het hotelraam enkel wolkenkrabbers, torengebouwen en winkelcomplexen, zo ver je kon kijken. Dan de autoweg naar Kaili genomen, hoofdstad van Qiandongnan. Nog maar vijf jaar geleden vergde de trip zeven uren, nu is dat herleid tot 2,5 uur. De autowegen zijn van goede kwaliteit, hoewel ze vooral naar de periferie toe soms weinig gebruikt worden. Tol op de autowegen is de regel in China. De bergwegen zijn van hun kant voldoende afgeschermd om het slippen in de ravijn te verhinderen. Gezien er veel spoor- en autosnelwegen aangelegd worden, is het soms rijden op een hobbelige omleidingsweg, maar dit valt wel mee. Tussen de verschillende steden was het door de goede wegen in regel niet meer dan 3 uur rijden.

Dong ontmoetingstoren

Dong ontmoetingstoren

De stad Kaili telt een half miljoen bewoners en om tien uur ’s avonds is het er in het centrum even druk als in Brussel op zaterdagavond. De toeristische centra zijn meestal bereikbaar op volgende manier. Aan de rand van het stadje of natuurgebied bevindt zich een grote parking voor zowel de toeristenbussen als hun auto’s. Je koopt het toegangsticket aan de ingang. Daarna brengt een elektrisch busje je gratis met de bagage naar je hotel. Enkel lokaal verkeer is in de zone toegelaten en dit geeft in het centrum toch een vrij relaxte indruk. Binnen is commercie wel troef met het ene winkeltje naast het andere. Dit is echter ook de regel in China: het gelijkvloers in de stad dient nu eenmaal voor handel. Zo verdienen de minderheidsgroepen een bijverdienste aan de voor hen typische producten zoals bijvoorbeeld borduurwerk en zilveren juwelen. Op het veld worden rijst en andere gewassen verbouwd.
We zagen ook hoe artisanaal papier en dakpannen worden gemaakt. We bezochten diverse Miao en Dong-dorpen plus enkele grotere centra. Er worden vaak feesten georganiseerd. Wij bezochten weekmarkten en waren getuige van 2 begrafenissen waarbij de rouwkleur in regel wit is en waarbij er veel met voetzoekers wordt geknald om de boze geesten te verdrijven. In de dorpen fungeren de trommeltorens als ontmoetingsplaats. Bij de Dong wordt vaak verzameld op typische bruggen. We mochten zo naar binnen bij  bewoners die de toerist met de glimlach onthalen, zelfs terwijl ze aan het middageten toe zijn.

crhmiao

Miao bediening op CRH

Het landschap maakt je dronken van bergen en bossen. Zelfs in de afgelegen minderheidsdorpen zagen we dat de straatverlichting  nu werkt op zonne-energie. In alle hotels was er wi-fi, ook in de hotels in de stijl van berghutten. Zeer interessant vonden we het kledingmuseum van de Miao met zijn honderden uitgestalde kostuums. De bezochte ‘vierderangssteden’ kennen allemaal  sterke aanwas van de bevolking. Kortom, het verblijf in de provincie die de meest achtergebleven in China heet te zijn, verliep vlot qua verkeer en heeft even veel aan bergen en bossen te bieden als Tirol. De bevolking is altijd even vriendelijk en de centra zijn (voorlopig?) niet echt te toeristisch. Toch maken de nog prille toeristische centra zich op voor de aanleg van de supersnelle trein uit Guangzhou (Kanton) die de regio verder zal ontsluiten.
Selecte bibliografie
Xu Ying , Urbanization‑Driven Growth, China Today, oktober 2012
Xu Ying, Guizhou Mapping Out Its Road Network – An Interview with Cheng Mengren, Transport Chief of the Guizhou Provincial Government, China Today, oktober 2012
 Xu Ying, Guizhou Rising, China Today
 Guiyang Plants Seeds for a Greener Future, Xinhua, December 31, 2012
Guizhou Hits the Road to Prosperity, China Daily, March 7, 2013
Wantchinatimes, Guiyang adopts unique model to boost city’s realty market,  15/11/2012
Zhang Shifu, , Guizhou: Travel Fast Track, China Pictural
Randy Wright, Isolated no more, Guizhou tiptoes out to meet world, China Daily, 2014‑07‑11
Li Yang , Guiyang‑Guangzhou high speed rail to open this December,  chinadaily.com.cn
2014‑09‑15
Guizhou: Market Profile, http://china‑trade‑research.hktdc.com/business‑news/article/Fast‑Facts/GUIZHOU‑PROVINCE/

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *