Breekt selectieve ophaling van huisvuil eindelijk door?

Sinds 2000 werden in Chinese steden pilotprojecten opgestart voor het selectief verzamelen van verschillende soorten huisvuil die echter weggebracht werden door eenzelfde wagen. Sinds maart 2017 heeft de regering een plan om in 46 steden één derde van het huisvuil te recycleren. Dit jaar trok Xi Jinping aan de alarmbel en kondigde Shanghai drastische maatregelen aan om in 13.000 woonblokken het huisvuil in 4 soorten te scheiden voor ophaling.

Al sinds 2000 besloot de regering om in 8 pilotsteden over te gaan tot het selectief ophalen van het huisvuil. Deze plannen bleven dode letter zowel door het gebrek aan bewustwording bij de bewoners maar ook doordat het gescheiden afval toch door dezelfde vrachtwagen werd afgevoerd. In maart 2017 pakte de regering uit met een nieuw systeem om tegen 2020 klaar te zijn met dit systeem met nieuwe standaarden. Het plan stelde zich als doel om tegen 2020 in 46 steden minstens 36% van het afval te recycleren. Uit een enquête één jaar nadien bleek in deze steden echter grote verwarring hoe het afval juist te klasseren.

Kloof

Volgens cijfers van het ministerie van Milieu brachten 202 Chinese steden samen meer dan 200 miljoen ton afval voort. Niet te verwonderen dat president Xi Jinping begin deze maand het sorteren van afval tot een van de drie grote taken rekende die China moet aanpakken. Eind mei had het ministerie tijdens een enquête nog altijd bij de burgers een grote kloof gevonden tussen theoretische overtuiging en het praktisch handelen. 92% van de ondervraagden vinden het sorteren van afval belangrijk voor het milieu maar enkel 30% vindt dat zij dit goed of zeer goed doen. Meer dan de helft beklaagden er zich over dat in hun buurt geen gescheiden containers beschikbaar zijn of dat de afvalwagen alles gelijk meeneemt. 30% geeft toe niet te weten hoe hun afval te sorteren.

Shanghai

Partijsecretaris Li Qiang van Shanghai was de eerste die in februari de koe bij de horens vatte. Voorde camera’s zei hij dat het sorteren van afval een politieke taak wordt voor lokale verantwoordelijken waarbij ze hun functie kunnen verliezen als de taak niet behoorlijk wordt vervuld. Stichter Chen Liwen van ngo Zero-Waste Village vindt dat de facto de steden nog op hetzelfde niveau staan als twee jaar terug. Bewoners, bestuur en sorteerbedrijven moeten eerst samen werken om de bewustwording op te gang te brengen vooraleer in een latere fase het sorteersysteem te veranderen vindt Chen.

Ondertussen werden in Shanghai overal borden en slagzinnen aangebracht en tips verspreid. Vele inwoners kampen nog met het probleem om de juiste dingen in de juiste bak te plaatsen. Bedrijven riskeren een sanctie van tussen 50.000 en 500.000 yuan terwijl individuele overtreders een boete kunnen krijgen met een som van 50 tot 200 yuan. In de 13.000 woonblokken van Shanghai werden gescheiden containers geïnstalleerd. Vrijwilligers- meestal gepensioneerden geven in de omgeving van de afvalstations
uitleg hoe te handelen. Bij deze stations werd ook stromend water voorzien zodat men de handen kan wassen na het afhandelen van het vuil want sommigen brengen nadien nog hun kinderen naar school.

Elders

In rurale gebieden zoals bijvoorbeeld Jiangxi bestaan bijvoorbeeld wel positieve ervaringen na het introduceren van de maatregelen van 2017 in 12 dorpen. Volgens partijleider Wang Qinghai van het kanton Dongying was de opleiding van de bewoners het moeilijkste. Hij vindt het resultaat buiten verwachting want hij schat dat de hoeveelheid afval met de helft slonk omdat nu in zijn kanton 99% van het afval correct wordt gesorteerd.

Ook Hongkong en Macao beraden zich hoe hun afvalsysteem efficiënter te maken te meer dat zij over weinig gronden beschikken om het afval te behandelen. Er wordt enerzijds uitgekeken hoe Singapore dit probleem oplost door minder afval aan de bron. Anderzijds zal samen gewerkt worden met de buurprovincie Guangdong waar de milieuautoriteit al een nul afvalplan als prioriteit heeft vastgelegd.

Bron: China Daily, SCMP

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *