Tag: afval

Door stad en platteland waait een groene wind

De doelstellingen voor de stedelijke milieu infrastructuur streven een geïntegreerde benadering na van diverse afvalstoffen. Ten lande zullen tegen 2025 1000 nationale ecologische boerderijen worden uitgebouwd en 10.000 lokale. Het ministerie van Landbouw pakt in zijn vijfjarenplan uit met duurzaam voedsel zoals in een laboratorium gekweekt vlees en plantaardige eieren.

Wet tegen voedselverspilling in de maak

De Chinese wetgevende vergadering bespreekt in eerste lezing een wet die verspilling van voeding wil tegen gaan. President Xi Jinping had in augustus al het probleem aangekaart. De Chinese verbruikers uit 4 Chinese steden verspilden in 2015 tussen 17 en 18 miljoen ton etensresten.

Invoer vast afval verboden na nieuwjaar

Vanaf 1 januari mag in China geen buitenlands vast afval meer worden ingevoerd. Uitzonderingen die nog toegelaten werden, komen te vervallen. Invoerders en transporteurs die er zich toch schuldig aan maken, riskeren ernstige straffen

China bant het gebruik van plastic uit

China heeft een ambitieus vijfjarenplan om tegen 2025 het gebruik van plastic afval uit te bannen. Bedrijven die bio afbreekbare stoffen vervaardigen, verwachten een sterke jaarlijkse groei. Ook buitenlandse firma’s zoals Covestro en Dow zoeken via partnerschappen plastic te verzamelen en te recycleren.

Naar streng optreden tegen illegaal chemisch dumpen

Het ministerie van Leefmilieu wil dat alle provincies tegen 2025 klaar zijn met controlesystemen voor hun gevaarlijk chemisch afval, een voldoende capaciteit tot verwerking ervan en dat ze de overtreders op een zwarte lijst plaatsten. De delta van de Jangtse moet al eind volgend jaar al klaar zijn.

Breekt selectieve ophaling van huisvuil eindelijk door?

SSinds 2000 werden in Chinese steden pilootprojecten opgestart voor het selectief verzamelen van verschillende soorten huisvuil die echter weggebracht werden door eenzelfde wagen. Sinds maart 2017 heeft de regering een plan om in 46 steden één derde van het huisvuil te recycleren. Dit jaar trok Xi Jinping aan de alarmbel en kondigde Shanghai drastische maatregelen aan om in 13.000 woonblokken het huisvuil in 4 soorten te scheiden voor ophaling.