Makkelijker toegang tot dienstensector voor buitenlands kapitaal

De stad Beijing neemt het voortouw in het open stellen van een extra reeks dienstensectoren voor buitenlands kapitaal. Het gaat onder meer om onderwijs, telecommunicatie, bouw en uitvoerende kunsten.

Ballet in Tongzhou

De Chinese regering heeft aan de stad Beijing toestemming gegeven om een aantal regels betreffende buitenlandse investeringen in de dienstensector te versoepelen. Een achttal sectoren verdwijnen ‘tijdelijk’ van de lijst van sectoren waarin geen buitenlands kapitaal toegelaten wordt of waarin het beperkt wordt.

In de onderwijssector zijn onlangs maatregelen genomen om de rol van de privésector in het verplichte onderwijs en in de naschoolse bijlessen drastisch te beperken. Nu krijgt buitenlands kapitaal toch de mogelijkheid om te investeren in volwassenenopleiding en beroepsonderwijs. Dat zijn twee domeinen die de regering snel wil uitbreiden.

In de telecomsector vervalt in een aantal subsectoren de regel dat buitenlanders geen meerderheidsaandeelhouder mogen zijn. Het gaat om informatiediensten betreffende mobiele app stores en internettoegang verleners in bepaalde wijken van de stad. Het opzetten van joint ventures met een buitenlandse minderheidsaandeelhouder voor het verlenen van VPN diensten aan buitenlandse bedrijven wordt mogelijk.

Buitenlandse investeerders mogen voortaan een minderheidsaandeel hebben in uitvoerende kunstgroepen in het district Tongzhou, dat bekend staat voor zijn bloeiende kunst- en ontspanningsscène.

In de bouwsector vervalt de verplichting om (buitenlandse) plannen en berekeningen te laten controleren in China. Daartegen staat dat de ontwerper een levenslange verantwoordelijkheid draagt.

Buitenlandse reisagentschappen die in Beijing gevestigd zijn mogen voortaan onder bepaalde voorwaarden buitenlandse reizen aan Chinezen aanbieden.

Buitenlandse organisaties zonder winstoogmerk mogen voortaan rust-en verzorgingstehuizen oprichten of financieel ondersteunen, op voorwaarde dat ze niet gesponsord worden door andere landen.

Buitenlanders zullen mogen investeren in audiovisuele producten. Dit blijft beperkt tot enkele gespecialiseerde industrieparken, de Chinese partner moet de meerderheid hebben en het laatste woord wat de inhoud betreft.

Welke impact?

De hervormingen in Beijing zijn belangrijk. De dienstensector in Beijing staat in voor 83,8% van het bruto regionaal product, met een totale omzet van 3.000 miljard yuan (ongeveer 400 miljard euro).
De aangepaste regelgeving opent nieuwe domeinen voor buitenlandse investeerders en vergemakkelijkt hun entree via joint ventures op andere domeinen.

Opmerkelijk is de kans die aan buitenlands kapitaal geboden wordt in de onderwijssector, waar chinees kapitaal momenteel in de verdrukking zit. Bijzondere winstkansen liggen ook in de toeristische sector wanneer de Chinezen weer massaal naar het buitenland gaan reizen. In de telecomsector zullen de beperkingen op het aandeelhouderschap nog doorwegen. De investeringsmogelijkheden in beeldende kunsten en media zijn aan zoveel voorwaarden onderworpen dat de praktijk een vraagteken blijft.
Doordat de nieuwe mogelijkheden voorlopig alleen voor Beijing gelden, zijn de groeimogelijkheden van een buitenlandse investering uiteraard beperkt.

De huidige nieuwigheden vloeien feitelijk voort uit het ‘Werkplan voor een verdere opening van de dienstensector in een brede demonstratiezone’ van 2020. Ze zijn waarschijnlijk slechts een begin. In het Werkplan staan ‘ vrij en comfortabel investeren’ en ‘comfortabele grensoverschrijdende geldstromen’ als doelstellingen voor 2030.

Zowel de EU als de VS klagen al lang dat de Chinese markt minder open staat voor buitenlandse investeringen dan voor hun eigen markten. Met de maatregelen van Beijing komt China hen weer een stapje tegemoet. Ook het investeringsverdrag dat de EU en China afsloten in december 20 – en dat het Europees parlement weigert goed te keuren – voorziet in stapsgewijze verdere opening van China voor Europese investeringen.

Bron: China Briefing

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *