Categorie: Beleid

partijen, binnenlandse en buitenlandse politiek en democratie

Een gezonde economie, welvaartsspreiding en territoriale eenheid (upd)

De Chinese premier Wen Jiabao heeft vandaag in een toespraak de beleidsvoornemens en doelstellingen van de regering in 2010 aangekondigd. Dit gebeurde, zoals gebruikelijk, bij de opening van de grote vergadering van het Volkscongres (NPC). De media hadden vooraf een samenvatting van de tekst gekregen. Hoofddoelstellingen Beijing wil een groei met 8 procent van het bruto binnenlands product realiseren, de tewerkstellling in de steden met 9 miljoen arbeidsplaatsen vermeerderen, de geregistreerde werkloosheid in de steden onder…

Gedragscode voor Chinese communisten

Afgelopen dinsdag heeft het centraal comité van de CPC een videoconferentie belegd over en voor gezagsdragers die tevens partijlid zijn. Op de agenda stond het werk aan een ethische code voor dat soort ambtenaren in het kader van de strijd voor het draagvlak van de partij. De achterliggende gedachte is dat corruptie en machtsmisbruik de legitimiteit van het machtsmonopolie van de CPC ernstig ondermijnen. Eind 2009 heeft de partij een gedragscode opgesteld getiteld ‘Partijzaken nauwgezet aanpakken,…

Arm Tibet? Niet echt.

Tibet  evolueert snel weg van het stereotype beeld van straatarme regio. In het jaar 2000 was nog twee derden van de bevolking in de Autonome Regio Tibet officieel arm. In 2009 nog slechts tien procent. De armoedegrens in Tibet lag op 130 euro  per jaar, en is in 2006 opgetrokken tot 170 euro.In de rest van China ligt de grens op 120 euro. Tibetaaanse boeren en herders hebben al 7 jaar op rij hun inkomen met meer dan 10%…

Premier gaat superministerie voor Energie leiden

Een soort superministerie, de Nationale Energie Commissie, is opgezet om de strategische energiepolitiek en –planning uit te werken. Premier Wen wordt voorzitter  en vicepremier Li Keqiang ondervoorzitter. De commissie zal onder meer de zekerheid van bevoorrading waarborgen en is ook verantwoordelijk voor internationale samenwerking. Bij de 21 leden zitten onder meer de minister van de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervormingen en de minister van Financiën. Er wordt verwacht dat het superministerie ook de strijd tegen…

In 2009 meer dan 11 miljoen nieuwe jobs

Volgens regeringscijfers werden vorig jaar 11 miljoen nieuwe banen geschapen, meer dus dan de geplande 9 miljoen. Het aantal afgestudeerden dat werk vindt, is ook weer sterk aan het stijgen. Vorig jaar werd voorzien dat 9 miljoen nieuwe banen zouden gecreëerd worden, maar uiteindelijk werden het er 11,02 miljoen, dus 22 % meer dan het streefcijfer. Ongeveer 5,14 miljoen werkloze arbeiders vonden werk. Momenteel zit 4,3 % zonder werk of 9,21 miljoen personen. Het aantal…

Chinese regering gaat bankkredieten afremmen

De groei in december 2009 was boven de 10 % en tegelijk steeg de inflatie naar 1,9%. In de eerste week van januari werd voor 60 miljard euro aan nieuwe bankkredieten verstrekt (vergelijk dit met het jaartotaal van 950 voor 2009!). Het risico dat de inflatie door de grote geldhoeveelheid sterk toeneemt, dat de speculatie op onverkoopbaar grote appartementen en op de beurs een echte zeepbel wordt, dat er massaal in onrendabele projecten geïnvesteerd wordt,…

Voorbereiding 12e vijfjarenplan opgestart

De regering heeft zowel naar buitenlandse als naar binnenlandse experten geluisterd voor advies over het komende twaalfde vijfjarenplan. Ondertussen legde ze reeds de grote lijnen vast van haar jaarlijkse beleidsverklaring, die in maart aan het Volkscongres wordt voorgelegd. Het wasde eerste keer dat internationale experten uitgenodigd werden hun advies te geven voor een vijfjarenplan. China is immers de procedure opgestart om het twaalfde vijfjarenplan op te stellen, dat loopt van 2011 tot 2015. C.L. Greenwood (ADB), cosponsor…

Centrale overheid kampt met rampen door mens en natuur

Het ministerie van Landbouw heeft zeven hulpploegen naar de landbouwgebieden van het noordoosten van China gestuurd. Daar moeten ze bijstand verlenen aan de producenten van tarwe en groenten die te lijden hebben van de gevolgen van een koudegolf. Kassen en de voorziening van water en meststoffen zijn getroffen door een plotse sterke daling van de temperatuur. De overheid wil de voorziening van de markten van essentiële landbouwproducten verzekeren tegen de lente, en zorgen voor een…

De wensen van Hu

De wensen van Hu Jintao: rustige vooruitgang en eenheid in eigen land, vrede en samenwerking in de wereld. De Chinese President en CPC-voorzitter Hu Jintao onderstreepte in zijn nieuwjaarstoespraak het belang van een gelijkmatige economische ontwikkeling met een ‘gematigde snelheid’. De eenheid van alle etnische bevolkingsgroepen is zowel een voorwaarde als een doel van de belangrijke taken op het economische vlak. In 2010, dit laatste jaar van het 11e vijfjarenplan (in het bestaan van de…

Verkiezen van kaderleden wordt hervormd

Partijleiders van gemeenten en dorpen zullen in de toekomst rechtstreeks worden gekozen door de partijleden, i.p.v. via het huidig getrapt system. Dit is alvast een voorstel tot hervorming dat volgend jaar zou ingaan. Alle gemeenten (townships) zullen gevraagd worden concurrentiële verkiezingen te houden, zowel voor de aanduiding van partijbesturen als van leiders van de lokale besturen. Misschien wordt dit nog doorgetrokken naar het kantonniveau, vertelt Wang Yukai, professor aan de Nationale school voor de Administratie,…