Categorie: Beleid

partijen, binnenlandse en buitenlandse politiek en democratie

In 2009 meer dan 11 miljoen nieuwe jobs

Volgens regeringscijfers werden vorig jaar 11 miljoen nieuwe banen geschapen, meer dus dan de geplande 9 miljoen. Het aantal afgestudeerden dat werk vindt, is ook weer sterk aan het stijgen. Vorig jaar werd voorzien dat 9 miljoen nieuwe banen zouden gecreëerd worden, maar uiteindelijk werden het er 11,02 miljoen, dus 22 % meer dan het streefcijfer. Ongeveer 5,14 miljoen werkloze arbeiders vonden werk. Momenteel zit 4,3 % zonder werk of 9,21 miljoen personen. Het aantal…

Chinese regering gaat bankkredieten afremmen

De groei in december 2009 was boven de 10 % en tegelijk steeg de inflatie naar 1,9%. In de eerste week van januari werd voor 60 miljard euro aan nieuwe bankkredieten verstrekt (vergelijk dit met het jaartotaal van 950 voor 2009!). Het risico dat de inflatie door de grote geldhoeveelheid sterk toeneemt, dat de speculatie op onverkoopbaar grote appartementen en op de beurs een echte zeepbel wordt, dat er massaal in onrendabele projecten geïnvesteerd wordt,…

Voorbereiding 12e vijfjarenplan opgestart

De regering heeft zowel naar buitenlandse als naar binnenlandse experten geluisterd voor advies over het komende twaalfde vijfjarenplan. Ondertussen legde ze reeds de grote lijnen vast van haar jaarlijkse beleidsverklaring, die in maart aan het Volkscongres wordt voorgelegd. Het wasde eerste keer dat internationale experten uitgenodigd werden hun advies te geven voor een vijfjarenplan. China is immers de procedure opgestart om het twaalfde vijfjarenplan op te stellen, dat loopt van 2011 tot 2015. C.L. Greenwood (ADB), cosponsor…

Centrale overheid kampt met rampen door mens en natuur

Het ministerie van Landbouw heeft zeven hulpploegen naar de landbouwgebieden van het noordoosten van China gestuurd. Daar moeten ze bijstand verlenen aan de producenten van tarwe en groenten die te lijden hebben van de gevolgen van een koudegolf. Kassen en de voorziening van water en meststoffen zijn getroffen door een plotse sterke daling van de temperatuur. De overheid wil de voorziening van de markten van essentiële landbouwproducten verzekeren tegen de lente, en zorgen voor een…

De wensen van Hu

De wensen van Hu Jintao: rustige vooruitgang en eenheid in eigen land, vrede en samenwerking in de wereld. De Chinese President en CPC-voorzitter Hu Jintao onderstreepte in zijn nieuwjaarstoespraak het belang van een gelijkmatige economische ontwikkeling met een ‘gematigde snelheid’. De eenheid van alle etnische bevolkingsgroepen is zowel een voorwaarde als een doel van de belangrijke taken op het economische vlak. In 2010, dit laatste jaar van het 11e vijfjarenplan (in het bestaan van de…

Verkiezen van kaderleden wordt hervormd

Partijleiders van gemeenten en dorpen zullen in de toekomst rechtstreeks worden gekozen door de partijleden, i.p.v. via het huidig getrapt system. Dit is alvast een voorstel tot hervorming dat volgend jaar zou ingaan. Alle gemeenten (townships) zullen gevraagd worden concurrentiële verkiezingen te houden, zowel voor de aanduiding van partijbesturen als van leiders van de lokale besturen. Misschien wordt dit nog doorgetrokken naar het kantonniveau, vertelt Wang Yukai, professor aan de Nationale school voor de Administratie,…

Websites van de regering een groot succes

Volgens officiële cijfers zijn er intussen 45.000 websites van regeringsdepartementen op verschillende niveaus. De autoriteiten zijn zich meer dan ooit bewust van de noodzaak om informatie en openheid van zaken te geven. De websites zijn ook een platform voor de interactie tussen de mensen die het beleid uitwerken en uitvoeren enerzijds en de bevolking anderzijds, aldus Lu Shiche, de voorzitter van de China Information Industry Association op een forum dat zondag in Beijing werd gehouden.…

Pilootproject: publiek maken van huizen van politici een succes

Na één maand pilootproject in de stad Xiangxiang blijkt het verplicht openbaar maken van de huizen van politici een succes. Nu zijn er in totaal in China vier steden die vragen aan politici hun bezittingen bekend te maken. Xiangxiang is een kantonstad van 900.000 inwoners onder het bestuur van Xiangtan in de provincie Hunan. Vorige maand besliste het lokaal bestuur om de vastgoedbezittingen van alle politici bekend te maken. Op de website van het bestuur…

Jongere provinciale secretarissen benoemd

Deze week werd een reeks benoemingen bekendgemaakt van provinciale partijsecretarissen. Bij hen behoren de twee jongste secretarissen uit de geschiedenis en ook één vrouwelijke benoeming. Velen komen uit de kring van de Jeugdliga. Bij de benoemingen die deze week bekendgemaakt werden, zijn alle betrokkenen geboren na 1949 en is de gemiddelde leeftijd 54 jaar. De oudste zijn Henans partijbaas Lu Zhangong, die 57 is, en Lioanings partijleider Wang Min, die 59 is. De eerste vrouwelijke…

Macro-economische politiek ongewijzigd in 2010

De Chinese regering zal volgend jaar haar proactieve fiscale politiek en gematigd losse monetaire politiek behouden. Dit werd beslist op het Politiek Bureau van de CPC voor de bijeenkomst van de jaarlijkse Economische Conferentie. De jaarlijkse economische conferentie is de belangrijkste bijeenkomst over economie, omdat hierin telkens de politiek wordt voorbereid van het komende jaar. De politiek voor 2010 lijkt vrij duidelijk: de lijn die dit jaar gevolgd werd met de stimuleringspolitiek en het tamelijk…