Categorie: Beleid

partijen, binnenlandse en buitenlandse politiek en democratie

Mijngas: Gevaar maar ook opportuniteit

De recente mijnramp in Heilongjiang wijst nogmaals op het grote gevaar van mijngas in China. Mijngas is eigenlijk aardgas dat tussen de steenkool zit. Het afvangen van dit gas is een prioriteit geworden voor de Chinese regering: voor de veiligheid uiteraard, maar ook voor het leefmilieu. Wanneer mijngas, dat ook methaanangas genoemd wordt, ontsnapt, dan draagt het sterk bij tot het broeikaseffect. Maar wanneer het afgevangen wordt, dan kan het als nuttige energie gebruikt worden.…

Lessen trekken uit de rellen van Urumqi

De centrale regering wil lessen trekken uit de rellen van Urumqi; ze stuurde begin november een onderzoeksteam van 400 kaderleden uit bijna alle ministeries naar Xinjiang; onder hen dozijnen onderministers of hoger, bijv. een onderdirecteur van de almachtige Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming, een vicegouverneur van de Nationale Bank, en een vicevoorzitter van de Beurscommissie. Ze moesten onderzoek doen naar methoden voor snellere economische ontwikkeling, die tegelijk de sociale stabiliteit verzekert. De campagne voor…

Wie is bevoegd voor internetspelletjes?

Het Chinese Ministerie van Cultuur beschuldigt de Dienst voor Pers en Publicaties van bevoegheidsoverschrijding. Twistappel is het al dan niet toelaten van het internetspel World of Warcraft (WOW).  World of Warcraft it is een onlinemassarollenspel, waarbij iedere deelnemer een eigen personage aanstuurt en daarmee een bepaalde missie alleen of met anderen uitvoert. Volgens de uitbaters, Activiation Blizzard, trekt het maandelijks 12 miljoen betalende deelnemers. Volgens een richtlijn van de regering van juli 2008 is het…

Shanghai gaat migranten meer rechten geven

Van de 18,6 miljoen inwoners van Shanghai heeft één derde zijn officiële verblijfsplaats elders, met sociale discriminatie tot gevolg, want rechten op onderwijs, gezondheidszorg, … kunnen alleen in die plaats uitgeoefend worden. Het probleem verdwijnt niet, want de stad blijft nieuwe migranten aantrekken. Shanghai heeft echter een voorbeeldfunctie in China. In juni werd daarom een hervorming van het residentiesysteem gelanceerd: het werd gemakkelijker om officieel inwoner van Shanghai te worden, na drie tot zeven jaar…

Krediet zonder onderscheid van ras of religie

De regering publiceert op haar website alle wetsontwerpen voor commentaar door het grote publiek. Nu is er een over kredietverlening. Kredietverstrekkers mogen voortaan geen informatie meer inwinnen over een aantal privégegevens, zoals ras, godsdienst of politieke overtuiging. De wet heeft tot doel discriminatie door financiële instellingen te verhinderen. Oeigoeren en Tibetanen klagen dat ze moeilijk aan een krediet van de bank kunnen geraken. De centrale bank is in 1999 begonnen met het bijhouden van gegevens…

Wereldwijde gelukwensen voor China

Naar aanleiding van de 60e verjaardag van de Volksrepubliek kreeg China gelukwensen uit zowat alle hoeken van de planeet. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinto,n wenste China geluk, opmerkend dat “China een historische verwezenlijking heeft verricht door zovele miljoenen uit de armoede te tillen”.  Hetzelfde thema werd door de Britse premier Gordon Brown aangevoerd in zijn videoboodschap, waarin hij stelt dat “China tijdens de hervormingen meer personen uit de armoede haalde dan gelijk…

CPC wil meer partijdemocratie en eenheid onder het volk

Op vrijdag 18 september eindigde de plenaire vergadering van het centrale comité van de CPC. Tegen alle verwachting in werd Xi Jinping niet verkozen als vicevoorzitter van de militaire commissie. Het officieel communiqué richt de schijnwerper op een aantal punten en besluiten. De interne democratie van de partij, het levenssap van de organisatie genoemd, moet worden uitgebreid en verbeterd ‘om de democratie in de maatschappij tot volle ontwikkeling te kunnen brengen’. De CPC ‘houdt daarbij…

CPC over werkstijl en strijd tegen corruptie

Van 15 tot 18 september vergadert het huidige (17e) centrale comité van de CPC voor de vierde keer plenair. Het politiek bureau heeft de ‘verbetering van de partijopbouw’ als voornaamste punt op de agenda gezet. Uit recente artikelen van Xinhua en in de China Daily valt af te leiden dat dit vooral een bezinning zal zijn op de juiste manier om  de corruptie te bestrijden en om sociale conflicten te voorkomen of op te lossen.…