Categorie: Beleid

partijen, binnenlandse en buitenlandse politiek en democratie

Pilootproject: publiek maken van huizen van politici een succes

Na één maand pilootproject in de stad Xiangxiang blijkt het verplicht openbaar maken van de huizen van politici een succes. Nu zijn er in totaal in China vier steden die vragen aan politici hun bezittingen bekend te maken. Xiangxiang is een kantonstad van 900.000 inwoners onder het bestuur van Xiangtan in de provincie Hunan. Vorige maand besliste het lokaal bestuur om de vastgoedbezittingen van alle politici bekend te maken. Op de website van het bestuur…

Jongere provinciale secretarissen benoemd

Deze week werd een reeks benoemingen bekendgemaakt van provinciale partijsecretarissen. Bij hen behoren de twee jongste secretarissen uit de geschiedenis en ook één vrouwelijke benoeming. Velen komen uit de kring van de Jeugdliga. Bij de benoemingen die deze week bekendgemaakt werden, zijn alle betrokkenen geboren na 1949 en is de gemiddelde leeftijd 54 jaar. De oudste zijn Henans partijbaas Lu Zhangong, die 57 is, en Lioanings partijleider Wang Min, die 59 is. De eerste vrouwelijke…

Macro-economische politiek ongewijzigd in 2010

De Chinese regering zal volgend jaar haar proactieve fiscale politiek en gematigd losse monetaire politiek behouden. Dit werd beslist op het Politiek Bureau van de CPC voor de bijeenkomst van de jaarlijkse Economische Conferentie. De jaarlijkse economische conferentie is de belangrijkste bijeenkomst over economie, omdat hierin telkens de politiek wordt voorbereid van het komende jaar. De politiek voor 2010 lijkt vrij duidelijk: de lijn die dit jaar gevolgd werd met de stimuleringspolitiek en het tamelijk…

Mijngas: Gevaar maar ook opportuniteit

De recente mijnramp in Heilongjiang wijst nogmaals op het grote gevaar van mijngas in China. Mijngas is eigenlijk aardgas dat tussen de steenkool zit. Het afvangen van dit gas is een prioriteit geworden voor de Chinese regering: voor de veiligheid uiteraard, maar ook voor het leefmilieu. Wanneer mijngas, dat ook methaanangas genoemd wordt, ontsnapt, dan draagt het sterk bij tot het broeikaseffect. Maar wanneer het afgevangen wordt, dan kan het als nuttige energie gebruikt worden.…

Lessen trekken uit de rellen van Urumqi

De centrale regering wil lessen trekken uit de rellen van Urumqi; ze stuurde begin november een onderzoeksteam van 400 kaderleden uit bijna alle ministeries naar Xinjiang; onder hen dozijnen onderministers of hoger, bijv. een onderdirecteur van de almachtige Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming, een vicegouverneur van de Nationale Bank, en een vicevoorzitter van de Beurscommissie. Ze moesten onderzoek doen naar methoden voor snellere economische ontwikkeling, die tegelijk de sociale stabiliteit verzekert. De campagne voor…

Wie is bevoegd voor internetspelletjes?

Het Chinese Ministerie van Cultuur beschuldigt de Dienst voor Pers en Publicaties van bevoegheidsoverschrijding. Twistappel is het al dan niet toelaten van het internetspel World of Warcraft (WOW).  World of Warcraft it is een onlinemassarollenspel, waarbij iedere deelnemer een eigen personage aanstuurt en daarmee een bepaalde missie alleen of met anderen uitvoert. Volgens de uitbaters, Activiation Blizzard, trekt het maandelijks 12 miljoen betalende deelnemers. Volgens een richtlijn van de regering van juli 2008 is het…

Shanghai gaat migranten meer rechten geven

Van de 18,6 miljoen inwoners van Shanghai heeft één derde zijn officiële verblijfsplaats elders, met sociale discriminatie tot gevolg, want rechten op onderwijs, gezondheidszorg, … kunnen alleen in die plaats uitgeoefend worden. Het probleem verdwijnt niet, want de stad blijft nieuwe migranten aantrekken. Shanghai heeft echter een voorbeeldfunctie in China. In juni werd daarom een hervorming van het residentiesysteem gelanceerd: het werd gemakkelijker om officieel inwoner van Shanghai te worden, na drie tot zeven jaar…

Krediet zonder onderscheid van ras of religie

De regering publiceert op haar website alle wetsontwerpen voor commentaar door het grote publiek. Nu is er een over kredietverlening. Kredietverstrekkers mogen voortaan geen informatie meer inwinnen over een aantal privégegevens, zoals ras, godsdienst of politieke overtuiging. De wet heeft tot doel discriminatie door financiële instellingen te verhinderen. Oeigoeren en Tibetanen klagen dat ze moeilijk aan een krediet van de bank kunnen geraken. De centrale bank is in 1999 begonnen met het bijhouden van gegevens…

Wereldwijde gelukwensen voor China

Naar aanleiding van de 60e verjaardag van de Volksrepubliek kreeg China gelukwensen uit zowat alle hoeken van de planeet. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinto,n wenste China geluk, opmerkend dat “China een historische verwezenlijking heeft verricht door zovele miljoenen uit de armoede te tillen”.  Hetzelfde thema werd door de Britse premier Gordon Brown aangevoerd in zijn videoboodschap, waarin hij stelt dat “China tijdens de hervormingen meer personen uit de armoede haalde dan gelijk…