Categorie: Milieu

Milieu Dossiers

Water uit het zuiden naar het dorre noorden overhevelen

China Vandaag    1/11/2005 Na meer dan 40 jaar studie is China gestart met het nieuwe megaproject om water uit het waterrijke zuiden naar het waterarme noorden over te hevelen. Het project, dat dubbel zoveel als de Drieklovendam zal kosten, wil op termijn jaarlijks meer dan 40 miljard m³ water via drie omleidingtrajecten (het oostelijke, het centrale en het westelijke) in het noorden doen toekomen, wat aan meer dan 300 miljoen personen ten goede zal komen.…

Leefmilieu wordt op agenda geplaatst

Het leefmilieu was tot voor kort in China een van de vele thema’s die in de plannen weliswaar opgesomd werden, maar eigenlijk niet echt prioritair was. Dit jaar kwam er verandering in met o.m. een witboek in juni, een nationale conferentie in juli en de daad bij het woord voegend de sluiting van tienduizenden vervuilende bedrijven de laatste maanden. Leefmilieu wordt zowel door de nationale en nu ook door de lokale overheden op de agenda…