Categorie: Ongecategoriseerd

Eerste nationaal bodemonderzoek sinds 40 jaar

China is van plan de komende vier jaren een nationaal bodemonderzoek door te voeren want het vorige dateert van 40 jaar geleden. Doel is enerzijds om de bodemgezondheid te bevorderen en zo te zorgen voor een adequate en veilige voedselvoorziening maar anderzijds kan een gezondere bodem ook meer koolstof opslaan.

14-de vijfjarenplan voor distributie

De top planinstantie heeft het veertiende vijfjarenplan voor de distributiesector voorgesteld. De markt moet een nog meer doorslaggevende rol spelen zonder barrières et de logistiek moet moderner. Dit zal worden ondersteund door de ontwikkeling van transport, financiële- en kredietdiensten