China binnenkort voor 23% bedekt met bossen volgens VN

China zal naar schatting voor een kwart uit bossen bestaan tegen 2020 als het land erin slaagt het plan voor een ecologische beschaving uit te voeren. Dat is het oordeel in een rapport van de Verenigde Naties, met de titel ‘Green is gold: The strategy and actions of China’s ecological civilization’.

bossen

De rand van … Beijing


Het rapport, opgesteld door United Nations Environment Programme (UNEP), analyseert het milieuhoofdstuk in het 13e Vijfjarenplan en beoordeelt wat er al is bereikt. De conclusie is dat China op schema ligt om het ecologisch herstel te verwezenlijken.

Energiezuinig China

UNEP heeft uitgerekend dat in 2014 de steden in China al voor 10,5 miljard vierkante meter aan energiezuinige bebouwing hadden. De productie van energiezuinige voertuigen is vijfenveertig keer groter geworden tussen 2011 en 2015. China heeft van alle ontwikkelingslanden het grootste netwerk om de luchtkwaliteit te meten.
Belangrijke streefcijfers in het 13e Vijfjarenplan zijn: een vermindering van de waterconsumptie met 23%, van de energiebehoefte met 15% en de uitstoot van CO2 met 18% tegen 2020. Om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in 2020 te beperken tot maximaal 62 procent investeren de regering en de ondernemingen meer en meer in de productie van energie door zonnepanelen, windmolens, waterkracht- en kerncentrales.

Bossen voor een eco-beschaving

568746-greenisgold_en_20160519De kers op de taart: ongeveer 23% van het totale grondgebied zal over vier jaar uit bossen bestaan, dank zij een ruim opgezette herbebossing. Daar zal de luchtkwaliteit ontzettend veel baat bij hebben.
De UNEP (United Nations Environment Programme) is het Milieuprogramma van de Verenigde Naties dat de milieuactiviteiten van de VN en ontwikkelingslanden bijstaat bij het uitvoeren van milieuvriendelijk beleid via duurzame ontwikkeling. UNEP ziet toe op de ontwikkeling en uitvoering van internationale milieuverdragen en -afspraken. Samen met het gerenommeerde Policy Research Centre for Environment and Economy (PRCEE) van China heeft de VN-organisatie het rapport ‘Green is gold: The strategy and actions of China’s ecological civilization’ opgesteld. Het rapport werd door de Chinese minister van Milieubescherming Chen Jining en door de directeur van UNEP Achim Steiner voorgesteld op de United Nations Environment Assembly (UNEA2) in Nairobi, Kenia. Steiner
De inleiding van ‘Green is Gold’ verwijst naar het begrip ‘ecologische beschaving’ dat sinds 2012 officieel behoort tot de vijf grote onderdelen van het Socialisme met Chinese kenmerken, samengevat in het ontwerp voor een ‘innovatieve, gecoördineerde, groene, open en gedeelde ontwikkeling’.

bossen

Steiner spreekt UNEA2 toe


UNEP-directeur Achim Steiner: ‘China heeft al een ongeziene vooruitgang gemaakt bij de hervorming van het beleid en de versnelling van zijn groene transitie. Als het de doelstellingen haalt in zijn blauwdruk voor een ‘ecologische beschaving’ zet het een grote stap voorwaarts naar een groene economie …het voorbeeld kan gevolgd worden in andere delen van de wereld.’ Volgens het rapport van UNEP levert China hiermee een grote bijdrage aan de Agenda for Sustainable Development 2030.
China Daily, NU.nl, EPA, ReliefWeb

Het rapport ‘Green is gold’ is downloadbaar via deze pagina van ReliefWeb, een website van de VN:
Green is gold: The strategy and actions of China’s ecological civilization

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *