China en de EU: ‘samenwerking beter en belangrijker dan ooit’.

China en de EU (Europese Unie) hebben op 19 april in Beijing hun 7e ‘strategische dialoog op hoog niveau’ gehouden. Hun Strategisch Partnerschap heeft volgens de EU-vertegenwoordiger ‘een ongekend hoog niveau van ontwikkeling bereikt’.

Yang Jiechi en Federica Mogherini zaten samen de bijeenkomst voor. Yang is kabinetslid voor Internationale Betrekkingen. Mogherini is de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken van de EU. Zij is tevens vicevoorzitter van de Europese Commissie. Zij had een dag eerder een onderhoud met premier Li Keqiang.

Geopolitieke overeenstemming

De beide partijen zijn overeengekomen om hun standpunten en acties in mondiale kwesties te coördineren. Ze zullen hun ‘werk ter bevordering van het wereldbestuur’ voortzetten. Zij blijven samenwerken aan een meer inclusieve, evenwichtige en duurzame globalisering. Concreet wil dat zeggen: overleg betreffende de G20-top van juli in Hamburg, het klimaatakkoord van Parijs en de VN-agenda voor Duurzame Ontwikkeling tegen 2030. De vertegenwoordigers van China en de EU hadden tijdens de strategische dialoog ‘diepgaande geopolitieke gesprekken’. Die gingen onder andere over Syrië, Iran en Korea.
Vooraf had Mogherini gezegd dat de EU en China voorstanders zijn van multilateralisme en het systeem van de Verenigde Naties. ‘Wij moeten meer dan ooit samenwerken, nu een multilaterale aanpak van de wereldproblemen van alle kanten wordt bedreigd’.

Tevredenheid

De Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken van de EU prees China voor zijn toenemende betrokkenheid bij de pogingen om vrede in Syrië en Afghanistan tot stand te brengen. Zij had, naar eigen zeggen, ook de bezorgdheid overgebracht inzake de mensenrechten in China. De officiële Chinese media citeerden deze passage niet. ‘Wij geloven dat een eerlijke en constructieve dialoog, zoals onder vrienden die elkaar respecteren, het beste is’. Mogherini toonde zich in haar perscommuniqué echter opvallend tevreden over de strategische dialoog. Ze was zeer voldaan over haar ontmoeting met Li Keqiang op 18 april. Over het Strategische Partnerschap van China en de EU verklaarde ze dat het ‘een ongekend hoog niveau van ontwikkeling heeft bereikt’.

Voor vrijhandel, tegen protectionisme

China en de EU zullen hun samenwerking versterken op het gebied van handel, investeringen, innovatie, contacten tussen de volkeren. China drong er nog eens op aan dat de EU zijn WTO-verplichtingen nakomt. Vijftien jaar geleden trad China toe tot de World Trade Organisation, WTO. Het protocol bij die toetreding bevat artikel 15. Die regel zegt dat de leden nu niet langer prijzen in een derde land mogen betrekken bij een onderzoek naar dumping. De EU-vertegenwoordigers hebben geantwoord dat ze ‘rekening houden met de belangen van China’. De EU ‘zal zich aan de regels houden en is bezig juridische procedures aan te passen’. Na de voorbereidende ontmoeting met Federica Mogherini had premier Li Keqiang haar woorden over de geopolitiek bevestigd. Li had evenzeer de nadruk gelegd op het belang van economische globalisering en vrijhandel. De vertegenwoordiger van de EU wees erop dat China en de EU allebei tegen het protectionisme  zijn.

Voortgang

Li Keqiang had op 18 april gezegd dat China de Europese integratie goedgezind is. ‘Wij verwachten dat de EU verenigd zal blijven, stabiel en welvarend’, aldus de Chinese premier. Mogherini heeft volgens Xinhua op woensdag laten weten dat de EU zal deelnemen en actieve steun zal geven aan het Belt and Road Forum for International Cooperation, dat halfweg mei in Beijing wordt belegd. Het is aannemelijk dat dit klopt, maar in haar verklaring achteraf sprak de vertegenwoordiger van de EU enkel over ‘een versterking van de infrastructuurverbindingen via het EU-China Connectivity Platform’. Deels was de 7e ‘strategische dialoog op hoog niveau’ overigens een voorbereiding van de 19e EU-China top die in juni in Brussel plaatsvindt.
Xinhua, China Daily Asia, eeas.europa.eu (de website van de EEAS, de Europese dienst voor extern optreden)

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.