China houdt vast aan Liconomics

Geen stimulering, wel schuldafbouw en hervormingen zijn de kenmerken van premier Li Keqiangs economisch beleid dat “Liconomics” wordt geheten. Dit beleid wordt gewoon verder gezet want minister van Financiën Li Jouwei liet zich in de VS ontvallen dat hij er geen probleem in ziet dat de groei tot 7% zou dalen.

Li Keqiang

Li Keqiang


3 economisten van Barclays Capital schreven dat “Liconomics” precies is wat China nodig heeft om de komende 10 jaar duurzaam te groeien met 6 % tot 8 %. Ze omschrijven de 3 hoofdpijlers van Li Leqiangs politiek als geen (grootschalige) stimulering, verdere schuldafbouw en meer structurele hervormingen. Deze politiek is zowat de antithese van de stimuleringspolitiek na 2008 die door critici onder vuur kwam te liggen wegens te staatsgerichte initiatieven en investeringen . Li daarentegen wil minder directe investeringen door de regering, de schuld verder afbouwen en de controle verminderen op intrestvoeten en de prijzen van de nutsvoorzieningen.
Nadeel van deze methode is dat de groei op korte termijn minder stijgt dan voorheen. Gedurende het eerste kwartaal steeg de groeivoet met 7,7%, tijdens het tweede kwartaal bedroeg deze 7,5 % precies het streefcijfer.  Premier Li zei vorige week nog dat zolang de groeivoet, de werkgelegenheid en andere indicatoren niet onder een laag niveau doorgaan en de inflatie geen hoog peil bereikt, de gevolgde politiek wordt verder gezet. Wat dat laag niveau zijn kan, liet minister van financiën Lou Jiwei deze week uitschijnen in de marge van de strategische dialoog in de VS. Hij zei dat een groei van 7 % kan getolereerd worden.
Ondertussen steunt de regering wel investeringen in de sector van energiebesparing als in de IT-sector, bv. de uitbouw van het 4G-netwerk. De regering heeft ook haar administratieve procedures vereenvoudigd. Gedurende het tweede kwartaal waren er 107 banen beschikbaar per 100 werklozen. De hogere lonen en de sterke yuan zijn niet echt gunstig vcor de uitvoer: dus blijft de interne vraag de hoofdklemtoon. De ietwat tragere groei viel eerder niet in goede aarde bij de de beursmarkten, maar toch veerden deze vandaag recht.  China neemt echter liever een pijn op korte termijn voor lief om op lange termijn een duurzame hervormingspolitiek te kunnen aanhouden. Om de schuld niet verder te doen oplopen werden de geplande supersnelle treinlijnen Xian-Chengdu, Chengdu-Lanzhou en Zhengzhou-Chongqing geschrapt.groei3
Het hervormingsbeleid wordt verder gezet met het ontwikkelen van de diensten, meer klemtoon op innovatie en het elimineren van verouderde nijverheden. Recentelijk moest Li geheel zijn gewicht in de weegschaal werpen om Shanghai’s vrijhandelszone goedgekeurd te krijgen door de financiële regelgevers. De regering is niet van plan de kredietteugels los te laten, zoals speculanten verhopen. Ze vindt dat er voldoende liquiditeit is en zondag nog trof de Centrale Bank maatregelen om het geldaanbod te verzekeren. Het probleem is nog altijd overproductie en het traag upgraden van de nijverheid.
Om te verhinderen dat het kapitaal het land verlaat, werden  maatregelen uitgevaardigd om privékapitaal aan te trekken en buitenlandse financiële organismen. Zo heeft de “China Securities Regulatory Commission” de quota verdubbeld die buitenlandse investeerders in China mogen investeren van de huidige 80 miljard $ tot 150 miljard $. Ook de zgn. toegelaten  “gekwalificeerde investeerders” in renminbi zullen uitgebreid worden met Londen en Singapore, naast Hongkong. Voorts is het nog altijd wachten op het plan over de verstedelijking dat tegen het najaar verwacht wordt: ook dit is een essentieel onderdeel van Lis economische visie, want verstedelijking ziet hij als een middel tot het vergroten van de binnenlandse vraag. Eveneens in het najaar zal het centraal comité een nieuwe blauwdruk voor de hervormingen goedkeuren. Het blad Caijng meent te weten dat hervormingen op het vlak van belastingen, financiën en energie het eerst aan de beurt zullen zijn.
Bronnen: China Daily, SCMP, wantchinatimes
Cijfers tweede kwartaal:
Maandag werden de economische cijfers bekend van het tweede kwartaal. Het Bnp groeide met 7,5% iets minder dan de 7,7% gedurende het eerste kwartaal. De nijverheidsproductie steeg tijdens het eerste semester met 9,3 % terwijl de investeringen tijdens Q2 met 20,1 % groeiden, 0,8% minder dan tijdens Q1. De kleinhandel nam met 12,7 % toe vergeleken met een jaar voordien en dat is dan weer 0,3 % beter dan tijdens het eerste kwartaal aldus het Bureau voor Statistiek. Positief is eveneens dat de diensten meer groeiden dan de nijverheid. Een verrassing was dat in juni de buitenlandse investeringen toenamen met 20%, het meeste in 2 jaar. Minder goed was de achteruitgang met 3 % bij de uitvoer en ook voor het tweede semester wordt een achteruitgang verwacht. Tijdens het eerste semester werden 7,2 miljoen nieuwe banen geschapen. De ADB verwacht dat China dit jaar 7,7% groeit en volgend jaar 7,5%.
Zie ook CNTV Dialogue over economische toestand

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *