China over Palestina en Israël

Op zondag 8 oktober sprak China zich, bij monde van het ministerie van Buitenlandse Zaken uit over de gebeurtenissen in Palestina en Israël. Wij bekijken verder de berichtgeving en de analyse van belangrijke Chinese media.

Begrafenis van bij Israëlisch bombardement gedode kinderen in de stad Rafah, zuiden van Gaza (Khaled Omar/Xinhua) disclaimer

Dit is de officiële publieke verklaring. ‘China maakt zich grote zorgen over de huidige escalatie van de spanningen en het geweld tussen Palestina en Israël. Wij roepen de betrokken partijen op kalm te blijven, terughoudendheid na te streven en de vijandelijkheden onmiddellijk te beëindigen om burgers te beschermen en verdere verslechtering van de situatie te voorkomen.

Dat het conflict steeds weer oplaait toont eens te meer aan dat het met de langdurige stilstand van het vredesproces zo niet verder kan. De fundamentele uitweg uit het conflict ligt in de doorvoering van de tweestatenoplossing en de oprichting van een onafhankelijke staat Palestina. De internationale gemeenschap moet met meer hoogdringendheid handelen, en meer werk maken van de Palestijnse kwestie. Ze moet de spoedige hervatting van de vredesbesprekingen tussen Palestina en Israël bevorderen en een manier vinden om duurzame vrede tot stand te brengen. China zal onophoudelijk met de internationale gemeenschap blijven samenwerken om dat doel te bereiken.’

Xinhua

In een artikel op de startpagina besteedt het officiële persbureau Xinhua aandacht aan de gebeurtenissen in Gaza, Israël en Libanon. Het valt op dat zowel voor het begin van dat stuk als voor het einde ervan de journalisten van Xinhua vooral inhoudelijke verklaringen uit Israëlische bronnen hebben geraadpleegd. Zij vermelden daarbij de verwijten onder sommige Israëli’s ten aanzien van de inlichtingendiensten en het leger die zich zouden hebben laten verrassen. Ook wijzen zij erop dat premier Netanyahu en zijn extreemrechtse regering het verwijt krijgen dat ze ‘de rechten van de Palestijnen verwaarloosden en bijdroegen aan de toenemende woede en frustratie, factoren die een rol speelden bij de recente aanval’. Over de acties van Hamas en de solidariteitsverklaringen en acties van de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) en van Hezbollah geeft Xinhua korte, zakelijke informatie.  

Extra accenten

De foto’s in het stuk van Xinhua stammen van een Israëlische en een Arabische fotograaf en geven vooral een beeld van de oorlogsellende. Ook wijst Xinhua erop dat de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin ‘als blijk van steun aan Israël heeft aangekondigd dat een aantal marinevaartuigen en vliegtuigen naar de kust van Israël zouden worden gestuurd’. Deze strijdvaardige militaire reactie lijkt een contrapunt tegenover de verklaring van de Chinese regering die aandringt op een duurzame vredesregeling.

Gebouw van Hamas gebombardeerd in Gaza (foto JINI via Xinhua) disclaimer

Global Times

In een redactioneel opiniestuk ondersteunt de semiofficiële krant Global Times die oproep van het ministerie van Buitenlandse Zaken met achtergrond en context. De GT stelt dat deze ‘nieuwe ronde’ in het conflict er niet echt onverwacht komt. ‘Als er geen fundamentele oplossingen voor de Palestijnse kwestie komen en als het vredesproces niet wordt bevorderd zullen bloedvergieten en conflicten zich herhalen. Dit is eigenlijk heel duidelijk, maar de westerse landen negeren dit al jaren en zij dragen de primaire verantwoordelijkheid en hebben de grootste invloed op de Palestijnse kwestie.’ De GT ziet dat de VS en sommige van zijn bondgenoten meteen weer de kant van Israël kiezen en de krant vreest dat dit het bloedvergieten alleen maar zal doen verergeren. Deze houding is eens te meer een voorbeeld van de strategie gevolgd door de VS en het Westen om absolute veiligheid voor zichzelf na te streven via wapengeweld. Uit een rapport van de Conferentie van de Verenigde Naties voor Handel en Ontwikkeling blijkt dat deze strategie Palestina en Israël een doodlopende weg heeft opgestuurd.  De militaire operaties van Israël tijdens de bezetting van Gaza van 2007 tot 2018 hebben de economie van Gaza op de rand van de afgrond gebracht. Tegenwoordig is het één van de armste en meest onstabiele gebieden ter wereld geworden… Het VN-rapport legt ook de essentie bloot van de nieuwe Amerikaanse Midden-Oostenstrategie. De journalisten van de Global Times vragen de VS en andere westerse landen hiermee te stoppen en werkelijk deel te nemen aan het vredesproces in het Midden-Oosten, zoals de Chinese regering voorstelt.

Bronnen: fmprc.gov.cn (website min. BuZa China), Xinhua, Global Times

Print Friendly, PDF & Email