China staat schrap voor komst tyfoons

Wen en lokale ambtenaren


Premier Wen Jiabao doet een dringende oproep om beter voorbereid te zijn op overstromingsgevaar en om de veiligheid van de bevolking de voorrang te geven. De maatregelen zijn in volle gang, de media alert.
Wen maakt een inspectiereis van de waterbeheersing in Henan en Hubei. In die laatste provincie bezocht hij onder meer de Drieklovendam. Eerder al deze week drukte de premier zijn bezorgdheid uit over de paraatheid van het land om het seizoen van de tyfoons goed te doorstaan. De eerste grote wervelstormen van het jaar, die de naam Saola en Damrey hebben gekregen, komen er alweer aan en ze zullen dit weekend de kust treffen. De premier van China heeft de plaatselijke overheden erop aangesproken dat ze moeten zorgen voor versterking en bewaking van de dammen en reservoirs, voor preventief en real time toezicht in de observatoria en voor goede evacuatie- en reddingsplannen. Een speciale inspanning vroeg hij voor de renovatie en controle van de rioleringen. In een aantal steden is het rioolstelsel de zwakke plek gebleken bij de verwerking van de ongewoon hevige regenval van de laatste weken. Wen vroeg de regionale overheid om speciaal aandacht te hebben voor woongebieden, scholen, fabrieken, mijnen, spoorwegen, snelwegen en toeristenoorden. Langs de midden- en benedenloop van de Jangtse moet er daarentegen juist iets gedaan worden aan grote droogte. Vicepremier Hui Liangyu, die het hoofd is van de waterbeheersing, heeft een landelijke vergadering bijeengeroepen en voorgezeten om de nodige maatregelen te nemen met het oog op de naderende stormen en om de lessen te trekken uit het feit dat, zoals dit jaar gebeurd is, ook in streken die altijd gespaard zijn watersnood en regenval kunnen toeslaan. Het Dagblad van het Volksbevrijdingsleger heeft een artikel over hoe de Gewapende Elitetroepen van de Politie er de afgelopen jaren in geslaagd zijn ergere rampen te voorkomen door in gevoelige natuurgebieden tijdig en wetenschappelijk verantwoord op te treden. Deze eenheid is vooral actief in de Gobiwoestijn en de wouden in het gebergte waar aardbevingen, modderstromen en hagelbuien ravages kunnen aanrichten.
Tyfoon Damrey raast al door de provincie Jiangsu en Saola werd vanochtend verwacht in de provincies Fujian en Zhejiang. Volgens het Nationale Centrum voor Meteorologie is ook dit een zeldzaam voorkomend verschijnsel: twee tyfoons die de kustprovincies praktisch tegelijkertijd raken. De kranten China Daily, Beijing Times en Beijing News houden de toestand en de maatregelen nauwlettend in de gaten. De kranten uit Beijing zijn als de dood dat er in hun stad in korte tijd twee keer na elkaar een waterramp zou kunnen voorkomen.
Bronnen: Renmin Ribao (People’s Daily), China Daily, BBC

Print Friendly, PDF & Email

2 comments for “China staat schrap voor komst tyfoons

  1. Net als in Sichuan, de aardbeving in mei 2008, alle, echt alle overheidsgebouwen overleefden de catasrtofe, scholen en hospitaals waren minder gelukkig

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *