‘Chinese cabotageregels bedreigen haven Hongkong’

De containerhaven van Hongkong dreigt de komende jaren ernstig achteruit te gaan, zo vrezen de havenautoriteiten. Als reden wordt gewezen naar de nieuwe cabotageregels op het Chinese vasteland waardoor internationale vrachtschepen nu ook tot in de Chinese vrijhandelszones mogen varen.

Een van de grootste redenen van de voorspoed die de haven van Hongkong kende is dat hij al vanaf 1972 inzette op containervervoer. De haven groeide en tegen 1990 was Hongkong de grootste containerhaven in de wereld. Hij bleef dit gedurende 10 jaar want hij fungeerde als de toegangspoort tot China. Singapore werd eerste tussen 2005 en 2010, vooraleer die haven overtroffen werd door Shanghai.
Nog in 2015 was Hong Kong ’s werelds vijfde grootste haven: groter dan Xiamen, Rotterdam en Los Angeles. Toch blijkt volgens een rapport van het Hang Seng Management College dat de container hub ernstig bedreigd wordt. Volgens medeauteur Dr. Collin Wong Wai-hung was er vooral na 2015 een belangrijke daling. In 2014 waren haven en logistiek goed voor 3,4 % van het bnp en 5% van de totale tewerkstelling. Wanneer ook de diensten mee gerekend worden, is het havencluster goed voor 20 % van alle banen.
Binnen de delta van de Parelrivier nam het containeraandeel van Hongkong tussen 2001 en 2015 al af van 77,8% naar 45%. Nu komen daar nog de nieuwe cabotageregels bij. Dit is een term voor het transporteren van vracht tussen een land en zijn binnenlandse havens. Hongkong heeft in lengte van jaren er van geprofiteerd dat enkel Chinese schepen Chinese havens mochten aandoen. Sinds de vrijhandelszone in Shanghai kwam hierin verandering want ook buitenlandse schepen zijn in de Chinese vrijhandelszones toegelaten. Ondertussen kreeg de vrijhandelszone van Shanghai navolging en werden ook in andere havens de regels minder strak. Volgens het studieteam kan dit leiden tot 14 % minder containervervoer voor Hongkong.

Vrees

hgkgport

Jessie Chung

Voorzitter Jessie Chung Wai-yin van de Hong Kong Container Terminal Operators Association is bezorgd dat nog meer Chinese havens zouden volgen. Zij merkt op dat Hongkong nog altijd dubbel zo groot als Hamburg is, maar dat de doorvoer elk jaar met om en nabij de twee percent achteruit gaat. Een rapport van Deutsche Bank uit 2015 is minder optimistisch en voorspelt dat de havenactiviteiten met de helft kan afnemen op 10 jaar tijd. Overigens werken de havens van Singapore en Shenzhen met een moderner systeem waarbij de vrachtgegevens online moeten worden ingevoerd. Hongkong verwacht het online systeem niet eerder dan binnen 8 jaar. De haven van Hongkong is evenmin uitgerust voor de recentste supergrote vrachtschepen die 400 meter lang zijn en 10.000 containers kunnen bevatten. Als het afnemen van havenactiviteiten blijft duren, zullen de prijzen van de goederen stijgen, misschien verdrievoudigen, zo vreest Chung.

Diensten

hgkgport3Een optimistischer geluid weerklinkt bij de logistieke gigant Orient Overseas Container Line (OOCL). Die meent dat Hongkong hoe dan ook zijn plaats zal behouden voor de maritieme diensten zoals scheepsfinanciën, -management- en verzekeringen. Hierbij wordt het voorbeeld van Londen gegeven dat ook grotendeels zijn havenactiviteiten zag verminderen, maar toch sterk blijft in de sector van maritieme diensten. Chung is vooral bezorgd dat de publieke opinie zich maar weinig om de haven bekommert. Hongkongs commissaris voor scheepvaart en de haven roept experts op om de Chinese autoriteiten te doen begrijpen dat de cabotageregels mogelijke risico’s inhouden voor de Chinese defensie en veiligheid.
Algemeen directeur Gerry Yim van Hong Kong International Terminals is niet enkel bevreesd dat nog meer Chinese steden internationale schepen gaan toelaten. Hij stelt ook vast dat de Nansha Vrijhandelszone in Guangdong progressief nieuwe maatregelen uitvaardigt die handel in overslag promoten.  Dit vergroot de concurrentie voor Hongkong. Bovendien vreest de eigen haven dat er de komende 5 jaar een arbeidstekort zal zijn van 30 %. Er zit bijgevolg weinig anders op dan de samenwerking met de andere havensteden uit het vasteland aan te halen als Hongkong niet weg geconcurreerd wil worden.
Bron: SCMP

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.