Chinese voorstellen om de wereldproblemen op te lossen

De Chinese President Xi Jinping heeft de Chinese voorstellen uiteengezet om de actuele wereldproblemen op te lossen. Hij hield gisteren hierover een toespraak in het VN-kantoor in Genève

Xi sprak onder ander over kernwapens, terrorisme, vluchtelingencrisis, het klimaat en de rol van China in de wereld van vandaag. Een keuze uit een aantal citaten die het officiële persbureau Xinhua had geselecteerd.

Met zijn eigen woorden.

‘China is voor soevereine gelijkheid. De onafhankelijkheid en waardigheid van alle landen, groot of klein, machtig of zwak, rijk of arm moet worden gerespecteerd. Geen inmenging is toegestaan. Ze hebben het recht zelf hun maatschappelijk systeem en hun ontwikkelingsweg te kiezen.’
Kernwapens zijn een zwaard van Damocles boven het hoofd van mensheid. Zij moeten in de loop van de komende jaren volledig worden verboden en voorgoed vernietigd.’
‘De strijd tegen het terrorisme is de gedeelde verantwoordelijkheid van alle landen. Bij die strijd is het zaak niet alleen de symptomen te behandelen, maar de dieperliggende oorzaken weg te nemen.’
‘China heeft besloten om een bijkomende som van 200 miljoen yuan (27 miljoen euro) te schenken voor de humanitaire hulpverlening aan vluchtelingen en ontheemden uit Syrië.’ ‘Terrorisme en de vluchtelingencrisis staan in nauw verband met geopolitieke conflicten. De oplossing ervan is nodig om de eerstgenoemde crisissen fundamenteel aan te kunnen pakken. Laat de betrokken partijen in die conflicten terugkeren naar de onderhandelingstafel. Anderen moeten een inspanning leveren om vredesonderhandelingen te begunstigen. We horen allemaal de rol te respecteren die de VN speelt als voornaamste bemiddelende instantie.’
‘Het Klimaatakkoord van Parijs is een mijlpaal in de geschiedenis van het klimaatbeleid. Wij moeten er zorg voor dragen dat die inspanning niet verloren gaat.’

Waar wil China naartoe?

De toespraak is op enig applaus onthaald. Wat de media vooral hebben gehoord verschilt van land tot land. In China zelf wijst de China Daily op de beloofde hulp voor Syrië en de South China Morning Post op het voorstel voor een kernwapenvrije wereld. De Britse Guardian ziet enigszins geruststellende standpunten over het Klimaatakkoord. Er zijn ook kranten die vinden dat Xi Jinping deze week genoeg in beeld is geweest en die niet over de toespraak in Genève berichten. Iets is de afgelopen dagen telkens weer gebleken. Bijna alle westerse waarnemers denken dat China de VS van de top wil verdringen en zelf de wereld wil domineren. In het beste geval ‘vindt China zelf dat het daar nog niet klaar voor is’, zo menen ze. Toch is de boodschap van president Xi, die dat tegenspreekt, klaar en duidelijk.

De vreedzame opkomst van China

‘Vrede zit al 7.000 jaar lang in ons bloed en in ons DNA’, zo zei Xi en hij citeerde Confucius (551–479 v.Chr.) ‘Wat je zelf niet wilt, doe dat ook de ander niet’. Xi wees erop dat China zijn verbazende economische groei niet te danken heeft aan militaire expansie of koloniale roof. China is van een arm en zwak land uitgegroeid tot de op een na grootste economie in de wereld. Het volk heeft dat met zijn harde werk en zijn vredelievendheid tot stand gebracht. ‘China zal niet afwijken van zijn vreedzame ontwikkeling. Hoe sterk zijn economie ook wordt, het zal niet streven naar hegemonie, expansie, het heeft geen invloedssfeer nodig.’

China in de wereld

De Chinese leider heeft plechtig beloofd dat China zal blijven vasthouden aan zijn verbintenis om te ijveren voor een gezamenlijke ontwikkeling. ‘De wereld draagt bij aan de ontwikkeling van China en China aan die van de wereld. Wij zetten een strategie voort van wederzijds belang en openheid ten aanzien van andere landen. Laten we de kansen delen. Zij zijn welkom aan boord van de hogesnelheidstrein van China’s ontwikkeling.’
Xi noemde dan de 400 miljard yuan (54,7 miljard euro) die China aan hulp heeft uitgegeven sinds 1950. Hij herinnerde aan de 30% die zijn land jaarlijks aan de groei in de wereld heeft bijgedragen sinds 2008. De Chinese leider sprak over de tot 2020 geplande internationale handel en de investeringen van talloze miljarden. Hij voorspelde dat Chinese toeristen in de komende vijf jaar 700 miljoen bezoeken aan het buitenland zullen brengen.

Vreedzame co-existentie en Verenigde Naties

‘China blijft overtuigd van de nood aan partnerschappen met (90) andere landen en regionale organisaties.’ De principes van de Chinese regering, aldus Xi, zijn die van een onafhankelijke vredespolitiek, vriendschap en samenwerking, gebaseerd op de Vijf Principes voor Vreedzame Co-existentie.
De Chinese president zei dat China tot doel heeft een nieuwe model te ontwerpen voor de betrekkingen met en tussen machtige landen en blokken, zoals de VS, Rusland, Europa, de BRICS. Multilateralisme, samenwerking in grote internationale organisaties zoals (vooral) de Verenigde Naties en andere instellingen is volgens hem de beste garantie voor vrede en ontwikkeling.
Xinhua, Wikipedia, Guardian, SCMP, Volkskrant, China Daily, BBC

Er is een video van de Xi’s toespraak in het Chinees, met tolk-vertaling in het Engels (47 min.), gevolgd door het afschrift van de tekst in Engelse vertaling.

Print Friendly, PDF & Email

3 comments for “Chinese voorstellen om de wereldproblemen op te lossen

 1. “Vrede zit al 7.000 jaar lang in ons bloed en in ons DNA” wat een grapjas. Maar hij weet dat hij verkeerd zit want z’n volgende opmerking: “hij citeerde Confucius (551–479 v.Chr.)”, want Confucius probeerde net in die oorlogen en strijd een richting aan te geven.
  “militaire expansie of koloniale roof. ” China heeft in een zeer, zeer bloedige verovering Xinjiang veroverd. De verovering van Tibet was echt geen vriendschappelijke operatie.

 2. De eerste opdracht van elk land is het bewaren van de interne orde, het bestrijden van rebellie en van buitenlandse invallen. Daarbij wordt er geweld gebruikt als andere middelen niet adequaat zijn. Vanuit Chinese perspectieven maken Xinjiang en Tibet onderdeel uit van China. De overgrote meerderheid van de wereld treedt deze visie bij. Het is daarom geen militaire expansie of koloniale roof.
  China is een samenleving gebaseerd op deugd en is tegenover de periferie vredelievend. Dit wordt hier opgevat als het ontbreken van militaire expansies om elders rijkdommen te roven. Chinese militaire expedities als vergelding op buitenlandse rooftochten binnen China zijn schering en inslag gedurende de Chinese geschiedenis. Maar nooit werden er koloniale rooftochten georganiseerd, ook wanneer China dat volkomen capabel was:
  http://www.chinasquare.be/actueel-nieuws/volksbevrijdingsleger-kleiner-maar-capabeler/#comment-12318

 3. Xi zegt dat ‘China zijn verbazende economische groei niet te danken heeft aan militaire expansie of koloniale roof.’ De economische groei waar Xi naar verwijst is die tijdens de wederopbloei vanaf 1950.
  Het land was in 1949 ernstig verarmd en verzwakt door interne corruptie en door interventies en bezettingen vanuit het buitenland. China heeft zijn levenskracht niet kunnen en ook niet willen herwinnen door gebieden buiten zijn grenzen te veroveren. Zijn huidige – nog onvolkomen en ongelijk verdeelde – welvaart heeft het niet gerealiseerd door grote delen van de wereld te domineren, grondstoffen te roven en oneerlijke economische verhoudingen op te dringen met militaire of financiële machtsmiddelen.
  Xi noemt terecht ‘hard werken en vredelievende internationale betrekkingen’ de fundamenten van China’s huidige opgang. Denk bij het eerste aan industrialisering, landbouwhervorming, vernieuwing van wetenschap en techniek, stoutmoedige economische en politieke hervormingen. Denk bij het tweede aan de opening, de handelsbetrekkingen, de technologische uitwisseling en de consequent volgehouden politieke lijn van vreedzame co-existentie.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *