Chinese vredespolitiek voor Palestina en Midden-Oosten

China blijft hardnekkig ijveren en bondgenoten zoeken voor vredespolitiek en rechtvaardigheid in Palestina en het Midden Oosten.
Daar zijn goede redenen voor die de hele wereld aanbelangen.

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi heeft de geopolitieke traditie voortgezet om het diplomatieke verkeer van China in het nieuwe jaar aan te vangen in Afrika.

Vier voorstellen:

Staakt-het-vuren, hulp doorlaten  

In Egypte herhaalde Wang op 14 januari de visie van de Chinese regering op de volkerenmoord die Israël, met steun van de VS, tegen de Palestijnse bevolking pleegt. Die visie is vervat in vier punten en een herhaalde oproep om te komen tot een ernstige en grote vredesconferentie.

Het eerste van de vier punten gaat over de hoogste en directe prioriteit: actie ondernemen en alle inspanningen richten op het bereiken van een staakt-het-vuren, het beschermen van de veiligheid van burgers en het vermijden van het verlies van nog meer levens.

Het tweede punt is om de resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over humanitaire hulp in Gaza ten uitvoer te leggen en zo snel mogelijk een humanitair hulpmechanisme op te zetten om de snelle, veilige en duurzame levering van humanitaire hulp, zonder barrières, aan de Palestijnen in Gaza te garanderen. (China heeft overigens zelf besloten om voor de derde keer in de afgelopen weken humanitaire hulp aan Gaza te verlenen).

‘Palestijnen regeren Palestijnen’, twee staten

Ten derde moet de wil van het Palestijnse volk met betrekking tot de regelingen in Gaza volledig worden gerespecteerd, zodra een staakt-het-vuren en het beëindigen van de oorlog een feit is. Volgens de Chinese regering moet het basisprincipe voor het bespreken van de toekomst van Gaza zijn ‘de Palestijnen regeren Palestina’. De voorwaarden om dat realiseerbaar te maken zijn verder: de versterking van de macht van de Palestijnse Autoriteit en de ondersteuning van de interne verzoening tussen de Palestijnse organisaties. De internationale gemeenschap moet daarenboven zorgvuldig luisteren naar de legitieme zorgen van de landen in de regio.

Voor China blijft, ten vierde, de implementatie van de tweestatenoplossing de enige manier om tot een rechtvaardige oplossing van de Palestijnse kwestie te komen. ‘De essentie van het oplossen van de Palestijnse kwestie bestaat immers uit het corrigeren van historisch onrecht’. Er moet zo snel mogelijk gerechtigheid worden teruggegeven aan het Palestijnse volk. Men dient een politieke regeling te bereiken in overeenstemming met de relevante VN-resoluties en het Arabische Vredesinitiatief, door een onafhankelijke en soevereine Palestijnse staat op te richten op basis van de grenzen van 1967, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.

Internationale vredesconferentie mogelijk maken

Daarbij roept China op tot het bijeenroepen van een grotere, meer gezaghebbende en effectievere internationale vredesconferentie. Deze moet een specifiek tijdschema vaststellen en een routekaart formuleren voor de implementatie van de tweestatenoplossing in de hierboven geschetste vorm. In Beijing heerst duidelijk de overtuiging dat de ‘vreedzame co-existentie van de Arabische en Joodse naties’ als doelstelling op de onderhandelingstafel moet liggen om de landen die het verschil kunnen maken aan die tafel te krijgen.

Tegen zogenaamd vrijwillige deportatie

Twee dagen eerder had Zhang Jun, de permanente vertegenwoordiger van China bij de Verenigde Naties, tijdens een bijeenkomst van de Veiligheidsraad, een ernstige waarschuwing geuit tegen de gedwongen verplaatsing van de Palestijnse bevolking in en en uit Gaza. ‘Dat zou betekenen dat 2 miljoen mensen uit Gaza worden verdreven en Gaza in een zogenaamde veilige zone moet worden veranderd, verstoken van menselijke bewoning. Als men een dergelijk gruwelijk idee in de praktijk zou brengen, zou het volgens het internationaal recht een uiterst wrede misdaad zijn en het vooruitzicht op een tweestatenoplossing helemaal tenietdoen’, aldus Zhang.

Verder sprak Zhang in de Veiligheidsraad harde taal tegen regeringen die hij niet nader noemde, uit diplomatieke overwegingen en omdat het duidelijk genoeg was wie hij bedoelde. ‘Sommige mensen spreken altijd en voortdurend over de bescherming van de mensenrechten en het voorkomen van genocide, maar in het licht van de afschuwelijke situatie in Gaza houden ze zich dom, blijven ze tegenwerken en proberen ze vooral de aandacht af te leiden (…) meten met twee maten’.

Kritiek op Israël is geen antisemitisme

Net als de deelnemers aan wereldwijde betogingen voor een staakt-het-vuren en het stopzetten van de genocide in Gaza krijgen China en sommige van zijn internetgebruikers de kritiek dat ze antisemitisch zijn. Professor Wang Zhen, adjunct-directeur van het Centrum voor Joodse Studies in Shanghai, publiceerde in de officiële Engelstalige krant China Daily een opiniestuk hierover. Wang legt de definitie van antisemitisme uit en contrasteert de geschiedenis van anti-Joodse discriminatie in Europa met de gastvrije houding tegenover Joodse gemeenschappen in China door de eeuwen heen. Hij beschrijft de gruwelijke situatie in Gaza en zijn conclusie is: ‘De militaire operaties van Israël in Gaza kunnen niet gerechtvaardigd worden. Daarom is het onredelijk om China als antisemitisch te bestempelen of de kritiek op Israëls militaire avonturisme gelijk te stellen aan antisemitisme. China is tegen alle vormen van antisemitisme, inclusief het onverantwoordelijke en zinloze misbruik van die term zelf.’

Opgepast voor uitbreiding crisis

​Dagelijks neemt het gevaar voor een grootschalige oorlog in het Midden-Oosten toe. Dat komt door de voortzetting van de genocide in Gaza en door de uitwisseling van aanvallen en tegenaanvallen tussen Israël, de VS, het Verenigd Koninkrijk (en binnenkort de EU?) enerzijds en machten in de regio die de Palestijnen krachtdadiger willen steunen anderzijds. De door Iran gesteunde Houthi’s voeren aanvallen uit op aan Israël gelieerde commerciële schepen in solidariteit met de Palestijnen in Gaza. Een hoge Houthi-functionaris heeft echter een veilige doorgang beloofd voor Russische en Chinese schepen door de Rode Zee, een teken van begrip voor de Chinese vredesinspanningen.

China roept wel op om een einde te maken aan de intimidatie van civiele schepen in de Rode Zee. Maar het verzet zich tegen de militaire acties van Washington en Londen en tegen de dreigementen die de VS uit aan het adres van Iran. Beijing vindt namelijk dat de mondiale industriële en toeleveringsketens open en intact moeten blijven. Tegelijkertijd benadrukt Beijing dat de spanning in de Rode Zee en de regio voortkomt uit de gebeurtenissen in Gaza en het onrecht dat de Palestijnen al tientallen jaren is aangedaan. Nog een belangrijke reden dus om oprecht te ijveren voor vrede en een duurzame oplossing.

Bronnen: Xinhua, Morning Star, Al Arabiya, Global Times, China Daily

Print Friendly, PDF & Email