De sociale stand van zaken 12

Weer protest onteigening
–In Lufeng (Guangdong) kwamen duizenden mensen uit het dorp Wukan op straat om te protesteren tegen vermeende onregelmatigheden bij grondonteigeningen door lokale overheden die teruggaan tot 1998. Ze hielden een betoging met spandoeken en vervolgens een sit-in van een uur aan het stadhuis. Het bestuur van Lufeng beloofde binnen 15 dagen antwoord te geven op hun klachten. De betogers hadden vooraf toelating gevraagd en een eigen ordedienst voorzien. De huidige actie staat in contrast met een vorig spontaan protest door dezelfde personen in september: toen werd het verkeer verstoord, fabrieksgebouwen beschadigd en een lokaal politiestation aangevallen; 12 politiemensen en 10 betogers raakten gewond, en er gingen geruchten dat de politie kinderen doodgeslagen had. Er werd toen al beloofd dat de zaal zou onderzocht worden, maar volgens de ontevreden dorpsbewoners komt er geen schot in de zaak.
Guangdong versoepelt erkenning Ngo’s
De provincie Guangdong heeft de erkenning van 8 soorten Ngo’s soepeler gemaakt want voortaan kunnen ze dit zonder een peter. Deze peter moest een overheidsorgaan zijn en vormde vaak een struikelsteen. Onder de nieuwe regelgeving spelen de overheidsorganen betreffende handel & nijverheid, sociale & caritatieve zaken enkel de rol van adviseur in het erkenningsproces. Guangdong is de eerste provincie die dit doet hoewel de stad Shenzhen hiermee al experimenteerde. Overigens zoals de steden Chengdu en Peking.
“Stakingsgolf”
De voorbije week zag een opstoot van stakingsbewegingen in de Parelrivierdelta. Eén en ander wordt in verband gebracht met de ernstige terugval van de markten in de ontwikkelde landen, waarvan sommige bedrijven de gevolgen op hun personeel willen afwentelen. Zo was er een staking van 7.000 personeelsleden van een leverancier van Nike en Adidas in Dongguan omwille van afdankingen en loon vermindering. Ook 1.000 werknemers bij een Taiwanese leverancier van Apple en IBM gingen in staking omwille van verplichte overuren, het hoge aantallen arbeidsongevallen, de afdankingen van oudere werknemers en het beledigend gedrag van managers. En in Shenzhen legden 400 werknemers van een beha fabriek het werk neer wegens ongepast gedrag van een ploegbaas.
Plan beperking opleidingen
Het Ministerie van Onderwijs plant bepaalde universitaire opleidingen te gaan beperken: het zou gaan om studierichtingen waarvan meer dan 40% van de afgestudeerden na twee jaar nog geen werk vonden. In 2010 haalde bijna 9% van de Chinese jongeren een universiteitsdiploma en dat heeft in sommige beroepen tot overaanbod geleid. Het plan stuit wel op enige weerstand. Zo vinden nogal wat academici dat er verder moet geïnvesteerd worden in fundamentele wetenschappen zoals biologie: daarin is wetenschappelijk onderzoek echt belangrijk voor innovatie, maar zijn op dit moment nog weinig arbeidsplaatsen beschikbaar. Volgens de laatste officiële statistieken zou in 2010 de werkloosheid onder afgestudeerden licht gedaald zijn. 72% vond binnen het jaar werk, tegen slechts 69% een jaar voordien. In 2010 studeerden overigens een recordaantal van 128.000 Chinezen in de VS.
Achterblijvende generatie kinderen
Volgens de Chinese Vrouwenfederatie zijn er nu al 23 miljoen kinderen van minder dan 5 jaar die op het platteland achterblijven terwijl hun ouders naar de stad gaan werken: de groep maakt al 40% uit van het totale aantal kinderen die achterblijven. De grootste groepen leven in Sichuan, Anhui, Henan, Jiangxi, Guizhou en Guangdong. Onvoldoende begeleiding, slecht voeding, en een gebrek aan ouderliefde kunnen voor het kind negatieve levenslange psychologische gevolgen hebben. Er bestaan ook homes voor dergelijke kinderen die tijdens de weekends begeleid worden door vrijwilligers.
1,3 miljoen voor ambtenaarexamen
1,3 miljoen jonge Chinezen doen mee aan examens die 18.000 overheidsposten moeten invullen. Dit is een lichte terugval met de 1,4 miljoen van vorig jaar. Enkel in Peking doen 88.000 kandidaten mee. In de lokalen van het examen wordt het signaal om sms te sturen geblokkeerd en ook zal gecontroleerd worden op draadloze netwerken.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *