Tag: NGO

89% van Chinezen vertrouwt regering

Het Edelman Trust Report van 2023 is uit. De Chinese regering blijkt zoals vorig jaar het meest vertrouwen van de burgers te genieten. Dat is ook het geval voor de Chinese bedrijven, niet-gouvernementele organisaties (ngo) en media. Chinezen zijn ook bij de top qua economisch optimisme en China zit in de laagste categorie qua polarisatie.

Sociale diensten in China

Het Ministerie van Burgerzaken heeft begin deze maand interessante cijfers over sociale diensten in het jaar 2015 vrijgegeven. Einde 2015 telde China 1.765.000 instellingen voor sociale dienstverlening; dat waren er 5,8% meer dan een jaar eerder. Die gaven samen een budget van 493 miljard yuan uit, een kleine 400 yuan (of 55 euro) per Chinees.

Buitenlandse ngo's strenger gecontroleerd en beter ondersteund (upd)

Steeds meer buitenlandse ngo’s zijn in China actief. Er is nu een wet om op hun werking toezicht uit te oefenen. Een discussie over de recentste versie van het wetsontwerp betreffende buitenlandse ngo’s in China stond deze week op de agenda van het Permanent Comité van het Nationaal Volkscongres. De deelnemers aan de tweemaandelijkse zitting die op maandag was begonnen hebben vandaag, donderdag 28 april, de wet aangenomen. (upd) Buitenlandse ngo’s actiever Xu Xianming, de…

De sociale stand van zaken 39

Dubbel pensioensysteem fuseert De regering heeft beslist om de twee afzonderlijke pensioensystemen voor stedelingen en voor de plattelandsbevolking samen te smelten. De pensioenfondsen worden gevoed zowel door individuele-, werkgeversbijdragen als overheidsfondsen. De regering verleent meer toelagen in de minder ontwikkelde westelijke en centrale regio’s. China telt bijna 200 miljoen 60 plussers, maar dit aantal zal naar verwachting groeien tot 243 miljoen in 2020. Ondertussen gaan in China stemmen op om de pensioenleeftijd op termijn op…

Gunstige ontwikkelingen voor ngo's beloofd

Voor de Chinese ngo’s breken binnenkort wellicht zonnige tijden aan. Hun rol in de maatschappij zal groter worden en meer gewaardeerd. Een belangrijke hindernis bij de werking van ngo’s zal tegen eind 2013 afgebroken zijn, belooft het ministerie van Burgerzaken. Er zijn vier categorieën van niet-gouvernementele organisaties die dan zonder voorafgaand onderzoek en zonder aanbeveling van een derde ambtelijke partij, direct hun aanvraag kunnen indienen bij de overheid. Die aanvraag zal bovendien gericht kunnen worden…

De stand van zaken 128

Lentefestival: 14 % meer verkoop Tijdens het voorbije lentefestival verdienden winkels en restaurants 539 miljard yuan, een toename met 14% vergelen met het vorige. Voeding ging bijna 10% vooruit, juwelen maakten een sprong met 38 % en kledij ging 6,3 5 omhoog. Het waren vooral luxe restaurants die de weerslag ondervonden van de oproep tot bescheidenheid en matiging. In Zhejiang zagen die een achteruitgang met een vijfde. De prijzen van het voedsel bleven wel stabiel. …

Milieu en inspraak in China

Zes Chinese ngo’s publiceerden in voorbereiding op de Rio+20 top een rapport “China going green: A civil society review of 20 years of sustainable development”. Hier enkele interessante punten daaruit. De eerste inbreng van ngo’s in de Chinese milieupolitiek was de deelname van een delegatie aan de Earth Summit in Johannesburg in 2002. Sindsdien is er veel gebeurd. In 2002 werd de wet op de Milieu Effect Rapporten (MER) gepubliceerd. Die voorziet de verplichting van…

Naar hervorming openbare diensten

De top van de Chinese Communistische partij heeft richtlijnen uitgevaardigd opdat de openbare sector ook zou hervormd worden zodat tegen 2020 aan het publiek een betere dienstverlening kan verleend worden. De South China Morning Post weet te melden dat de regering klaar is met richtlijnen om de openbare dienstverlening die nog te veel de sfeer van de commando-economie zou weerspiegelen, om te vormen naar een meer marktgerichte economische en sociale ontwikkeling. Terwijl gedurende de laatste…

De sociale stand van zaken 19

Betere bescherming gedetineerden –De rechten van gedetineerden voor kleinere vergrijpen worden verbeterd. Zij die bijvoorbeeld de openbare orde verstoren kunnen tot 15 dagen aangehouden worden. Volgens de regelgeving mogen de bewakers hen niet uitschelden, misbruiken of fysieke straffen opleggen. De gedetineerden moeten op de hoogte gesteld worden van hun rechten en ook hun familie dient tijdig worden verwittigd. De detentiecentra moeten fysieke en culturele activiteiten organiseren waaronder minstens 2 uur per dag activiteiten buiten. De…