De sociale stand van zaken 34

Hogere pensioenleeftijd bepleit
pensioen–Voormalig hoofd van China’s Sociaal Zekerheidsfonds Dai Xianglong heeft op het Boao-forum gepleit om de pensioenleeftijd te verhogen. Deze bedraagt in China 60 jaar voor de mannen en 55 voor de vrouwen. Momenteel bestaat de bevolking voor 14% uit 60-plussers maar dit wordt naar verwachting de helft tegen 2050. Dai denkt ook dat China binnen de 2 jaar zijn geboorte politiek wat zal aanpassen. Zijn fonds maakte vorig jaar een winst van 7 %, het beste cijfer in 3 jaar.
 Regels voor huisvesting migranten
migrhouse–Tegen het jaareinde zouden de regels die de voorwaarden voor de migranten bepalen om in de sociale huisvestingssector te komen, klaar moeten zijn aldus het ministerie voor Huisvesting & Stedelijke en Rurale Ontwikkeling. De taak is niet gemakkelijk want indien de lokale besturen te inschikkelijk zijn riskeren hun financies overbelast te raken, indien te streng wordt opgetreden spenderen de migranten ofwel te veel aan huisvesting of moeten hun toevlucht nemen tot collectieve slaapzalen. Daarnaast zijn de wachtlijsten voor de sociale woningen lang.
 Meer voor armoedebestrijding
armminderrhdVolgens directeur Fan Xiaojian van de Regeringsdienst voor Armoedebestrijding zullen dit jaar weer meer middelen worden uitgetrokken en deze groei zou sterker zijn dan de 32% vooruitgang vorig jaar toen het bedrag 300 miljard yuan bedroeg. .In 2012 daalde het aantal armen met een inkomen lager dan 2300 yuan van 122 naar 99 miljoen. Voor Fan is vooral het onderwijs de weg om tot een duurzame armoedebestrijding te komen. Concreet worden 20.000 studiebeurzen voorbehouden voor jongeren uit arme gezinnen en spendeerde de regering 16 miljard toelagen aan schoolmaaltijden voor 20 miljoen leerlingen uit armere gebieden. Ook aan toelagen voor leerlingen uit het beroepsonderwijs wordt gedacht en dit veronderstelt 20 miljard jaarlijks.
 Migranten helpen ook in ziekenhuizen
hugongDe hoge kost van verplegend personeel heeft tot gevolg dat sommige ziekenhuizen zich tot migranten wenden voor taken die geen professionele vorming vereisen. In China is elke verpleegster verantwoordelijk voor 15 patiënten en soms is het eten koud wanneer het bij de laatste patiënt aankomt. Deze hulpjes van verple(e)g(st)ers worden hugong genoemd en zijn vaak migranten: zo verdient Lang Xuelin uit Chongqing 110 yuan per dag waarvan 15 yuan gaat naar het agentschap dat hem plaatste. Toch houdt hij per maand meer over dan wat hij als rijstboer verdiende. Soms komt het hugong-werk neer op een 24u/7d job. Lang moet wel nog wat bijleren qua hygiëneregels. Van overheidswege wordt een certificaat voor assistent verpleger aanbevolen, maar dit is geen verplichting.
 Meer kankers
kankerJaarlijks doen zich in China 3,12 miljoen kankergevallen voor: dit komt neer op 8550 per dag of om de zes minuten een nieuw geval aldus de cijfers van het National Cancer Registration Center. Een op acht daarvan sterft en tegen 2020 worden jaarlijks 3 miljoen kanker overlijdens verwacht. De gemiddelde kost voor een behandeling voor longkanker bedraagt 157.000 yuan per patiënt.
Systeem voor orgaandonatie
Viceminister van Volksgezondheid Huang Jiefu heeft aan China Daily gezegd te werken aan een gecomputeriseerd systeem voor het ter beschikking stellen van organen. Momenteel verloopt maar een derde van de afgestane organen via de officiële weg. Het gecomputeriseerd systeem zal alle wachtende patiënten rangschikken volgens de ernst van de ziekte, de wachttijd en de afstand van de donoren en zo de beste ontvanger uitkiezen. Diegene die niet de officiële weg bewandelen, zullen gestraft kunnen worden. Totnutoe heeft China 700 orgaandonaties van overleden personen toegepast.
Ook infosysteem over schoolbussen
schoolbus3Drie ministeries zijn van plan een informatiesysteem op te zetten voor de schoolbussen. Deze zal informatie moete bevatten zoals de maximumcapaciteit, de geldigheidsperiode van de vergunning, het aantal kinderen dat bediend wordt, of het GPS heeft en ook of er een openbare toelage is. De maatregelen volgen na een paar dramatische ongevallen. De stad Shanghai beschikt over bijna 2000 schoolbussen, maar de verstrenging van nieuwe normen op schoolbussen maakt de aankoopprijs van de bussen duurder en een schooldirecteur van een privéschool heeft al bekend gemaakt de prijs van het maandabonnement te zullen verhogen van 350 tot 450 yuan.
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *