De stand van zaken 42

Kort zakelijk nieuws

China’s BNP binnen 5 jaar  groter dan Europa’s”
De goeverneur van de Australische Nationale Bank Stevens voorziet dat als China blijft groeien met 7 % jaarlijks, het BNP binnen 5 jaar dat van de Europese Unie zal overtreffen en dat van de Verenigde Staten zal benaderen binnen 10 jaar. China’s BNP werd het afgelopen jaar reeds groter dan dat van Japan. Tussen 1990 en 2010 is de rijkdom die China voortbracht, verdrievoudigd van 4 % tot 13 % van de globale rijkdom. Omgekeerd de VS en de EU, die beiden elk 25 % van de globale rijkdom voortbrachten, vielen terug tot 20 % vorig jaar, aldus nog goeverneur Stevens.
BNP + 9,7 % in Q1 met 5,4 % inflatie

Voedselprijzen stijgen sterk


Gedurende het eerste kwartaal groeide de Chinese economie met 9,7 %. De prijsindex steeg echter met 5,3 % het hoogste percentage sinds 3 jaren. Wat de zaken erger maakt is dat de producenten-prijsindex met 7,3 % steeg in maart: verwacht wordt dat dit zich vertaalt in een nog grotere stijging van de consumtieprijzen in de toekomst. Het wordt dus moeilijk om de inflatie binnen de geplande 4 % te houden. De rentevoet werd reeds 4 maal verhoogd op 5 maanden tijd en de reserves die de banken moeten hebben werden zopas voor de vierde keer opgetrokken namelijk met 0,50 % tot 20,5.  Het IMF verwacht in China dit jaar een inflatiecijfer net boven de 4 %. Premier Wen is zeer bezorgd, plaatst het bestrijden van de inflatie als prioriteit nummer één en liet voor de eerste keer vallen dat de waarde van de renminbi zou kunnen worden verhoogd. Hoewel China’s handelsbalans tijdens het eerste kwartaal een handelstekort vertoonde, schoot het aantal vreemde valuta met een kwart de hoogte in. China heeft nu voor meer dan 3000 miljard $ vreemde deviezen, drie maal zo veel als Japan..
Nieuwe zijderoute op wielen

Handel in Centraal-Azië profiteert


China plant enerzijds een nieuwe “zijderoute” door de aanleg van een spoorlijn die China via Centraal-Azië met Europa verbindt. Deze gaat door Tadjikistan, Kirgizië en Afghanistan vooraleer aan te komen in Iran waar twee aftakkingen komen: één naar Turkije en één naar Europa.
Anderzijds is het “Bestuur der Wegen” van plan snel te starten met de bouw van de 213 km lange snelweg tussen Kashgar en Erkeshtam. De weg die setember 2013 af moet zijn, kost 4,3 miljard yuan en is de eerste die door het Pamir plateau toegang geeft met Centraal- Azië. Deze snelweg vormt een sectie van een route die start in de havenstad Lianyungang en via Xian de AR Xinjiang bereikt. De voorgestelde route gaat dan verder door Kirgizië, Oezbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Iran tot Turkije en Europa. Nu worden Chinese goederen naar Europa het meest verscheept. De nieuwe routes zullen de handel met Centraal-Azië in de hand werken en deze nam reeds van 1992 tot 2008 vijftig maal toe tot 25 miljard $.
Chinese toeristen spenderen veel
Chinese toeristen in het buitenland zijn de vierde grootste geldspendeerders en dit na Duitse toeristen, Amerikaanse en Engelse. Verwacht wordt dat de Chinezen dit jaar 65 miljoen trips naar het buitenland zullen maken (plus Hong Kong, Taiwan en Macao) en dit bedroeg vorig jaar 57 miljoen. Ze zouden er 55 miljard $ spenderen tegenover 48 miljard vorig jaar.
Shanghai bouwt chemisch warenhuis
Shanghai is van plan een opslagplaats te bouwen waar één miljoen chemicaliën worden gestockeerd voor de ontwikkeling van geneesmiddelen, aldus een verantwoordelijke van het “Nationaal Testcentrum van geneesmiddelen”. Het zal vooral focussen op ziektes als kanker en armoede-gerelateerde ziekten. Verwacht wordt dat biogeneeskunde te Shanghai 200 miljard aan inkomsten oplevert. Naar verluidt levert de genetische therapie op kanker betere resultaten dan chemotherapie.
Beurs Kanton verwacht minder kopers

Beursgebouw is één km lang


De exportbeurs te Kanton die ‘s werelds grootste is, opende zijn 109° lentesessie. Jaarlijks kent deze beurs die gericht is op buitenlandse handel, twee sessies: één in de lente, de andere in het najaar. Kanton rekent ditmaal op minder kopers dan vorige sessie en dit heeft te maken met Japan, de toestand in Libië en de inflatie. Onderdirecteur Liu Jianjun raamt dat de daling rond de 4 % zal schommelen. Vooral kopers uit Ivoorkust en Libië zullen drastisch dalen. Vorig jaar kwamen 6000 Japanners naar de foor. Japan heeft nu wel bouwmaterialen nodig voor de heropbouw. Het aantal bezoekers uit VS en EU zou stabiel blijven.
ASUS opteert voor Chongqing
In de wedijver tussen Chongqing en Chengdu om het toonaangevend ICT-centrum te worden in West-China, heeft Chongqing weer een punt gescoord: ASUS opteert om in Chongqing haar hoofdkwartier computerbasis uit te bouwen. Met de uitbouw is 150 miljoen $ gemoeid. Tegen 2015 zouden er 30 miljoen terminals moeten vervaardigd worden. In het verleden opteerden ook HP en Foxconn voor Chongqing als uitvalsbasis in het westen. Lenovo, Dell en HP opteerden daarentegen voor Chengdu.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.