De visie van Xi Jinping op de modernisering van China

Chinese staatsmedia hechten momenteel veel belang aan een toespraak van Xi Jinping op een studiedag voor de topkaders van de Communistische Partij van China (CPC) , waarin hij zijn visie op de modernisering van China uiteenzet. Qiushi, het theoretisch tijdschrift van de partij, vat de tekst samen. Ik voeg er eigen commentaar aan toe.

Foto: Xinhua/Li Tao Disclaimer

De studiedag vond plaats op 7 februari en werd bijgewoond door leden van het centraal comité en topkaders op ministerieel en provinciaal niveau. Ook alle leden van het vast comité van het politiek bureau, het hoogste leidend orgaan van de CPC, waren aanwezig.

Xi Jinping , als secretaris-generaal, benadrukte het belang van een correcte visie op de modernisering van het land én de noodzaak om er met alle kracht en systematisch aan te werken. Hij voegde eraan toe dat het tegelijk een zoektocht naar de juiste weg is.

Modernisering kan alleen onder leiding van de CPC

De modernisering van China is volgens Xi een aspiratie van de bevolking sinds het begin van de moderne tijd. Die historische taak rust nu op de schouders van de CPC.

Xi benadrukte dat sinds hij in 2012 partijleider werd er belangrijke stappen vooruit gezet zijn, weliswaar verder bouwend op vorige ervaringen. Concreet vermeldde hij het volledig uitroeien van absolute armoede en de realisatie van een in alle opzichten middelmatig welvarende maatschappij. Dat heeft de Chinese instellingen sterker gemaakt, de materiële basis van de welvaart versterkt en dient als inspiratiebron voor verdere modernisering.

Xi noteerde dat het de CPC is die de richting van de modernisering bepaalt en de realisatie ervan leidt. Alleen met een sterk leiderschap van de partij zal het lukken.

Xi maakt hier duidelijk dat de CPC niet van plan is de macht af te geven. Integendeel, de partij moet het land efficiënter gaan leiden. Bij de realisaties sinds 2012 vermeldt hij niet expliciet zijn populaire strijd tegen de corruptie, hij heeft het wel impliciet daarover bij ‘het versterken van de instellingen’.

Vijf specifieke kenmerken van de Chinese modernisering

Wat is typisch voor de modernisering van China? Xi ziet vijf aspecten: het gaat om modernisering van een zeer talrijke bevolking, het doel is gemeenschappelijke welvaart voor iedereen, het gaat om vooruitgang op materieel maar evengoed op cultureel en ethisch vlak, het proces streeft naar harmonie tussen mens en natuur en is gericht op vreedzame ontwikkeling.

Zo werkt China volgens Xi aan een nieuw model van modernisering en weerlegt het de mythe dat ‘modernisering hetzelfde is als verwesterlijking’. Het biedt aan andere ontwikkelingslanden meteen bijkomende keuzemogelijkheden voor modernisering en een beter sociaal systeem aan.

Xi verwijst niet naar het socialistisch karakter van China maar de vijf elementen hij opnoemt zijn op het eerste na wel allemaal specifieke doeleinden voor een socialistische maatschappij.

Nieuw is de expliciete ideologische uitdaging aan het Westen die Xi aangaat door het Chinese model als alternatieve inspiratiebron aan ontwikkelingslanden aan te bieden.

Een zoektocht die de volle inzet zal vergen

De modernisering realiseren vereist een systematische inzet, maar het zal ook zoeken naar de juiste weg worden. De strategie moet correct uitgezet worden, want het is een proces van lange adem.

‘Het werken aan de modernisering van China, een pioniersavontuur zonder voorgaande, zal onvermijdelijk stuiten op allerlei soorten risico’s, uitdagingen, moeilijkheden en zelfs gevaarlijke stormen; op sommige kunnen we anticiperen, anderen zullen we niet zien aankomen. Laat ons getuigen van een ontembare vechtersgeest om nieuwe horizonten te openen voor onze zaak’.

Xi ziet voornamelijk twee aspecten om op te focussen.
Het eerste is innovatie. China moet zich inspannen om efficiënter te zijn dan kapitalistische landen, terwijl het toch een faire verdeling van de welvaart aanhoudt.
Xi pakt hier de kern van de geopolitieke rivaliteit met de kapitalistische wereld aan. Innovatie is vandaag de motor van vooruitgang, maar alleen in een socialistisch land wordt de faire verdeling van de vruchten eraan gekoppeld.

Een tweede focus is de verdere openstelling van het land en de diepere integratie in de wereldwijde industriële samenwerking en arbeidsverdeling. Xi voegt er aan toe dat die openstelling ‘kwaliteitsvol’ moet zijn.
Ook dit is duidelijk: de tijd dat China dankzij lage lonen goedkope producten uitvoerde en dure machines invoerde, is voorbij. De globalisering die China zo sterk voorstaat moet fair zijn, voor China, en bij uitbreiding ook voor alle ontwikkelingslanden.

Bron: Quishi

Print Friendly, PDF & Email