Diplomatiek offensief voor vreedzame economische ontwikkeling

President Xi Jinping heeft tegenover het bestuur van het Boao Forum for Asia(BFA) gesproken over zijn vertrouwen in de economische groei van China en over de grote bijdrage die het land daardoor zal kunnen leveren aan de ontwikkeling van heel Azië. Ook de VN wordt in het diplomatiek offensief meegenomen.

De raad van bestuur van het Boao Forum for Asia(BFA) kwam samen voor een tussentijdse conferentie in Beijing. Xi sprak tijdens de slotzitting over de stand van de economie in China en over de samenwerking tussen de Aziatische landen.

Ontwikkeling voor en door vrede

ontmoeting Fukuda - Xi

ontmoeting Fukuda – Xi


De groei is gematigd maar stabiel, volgens de president, en China werkt hard aan een economische herstructurering. Die moet zorgen voor verdere modernisering van de industrie en voor een duurzame en gezonde ontwikkeling. Xi wees op de grootscheepse en diepgaande hervormingen, over de nog altijd toenemende openheid, het vasthouden aan de rechtsstaat en de versterking van de leidende partij. Hij herinnerde aan de ambities die China koestert voor twee eeuwfeesten: als de CPC in 2021 zijn honderdste verjaardag viert moet de Chinese maatschappij op alle terreinen redelijk welvarend zijn. Als de Volksrepubliek in 2049 honderd jaar oud is wil het land een modern socialistisch land zijn dat welvarend, sterk, democratisch, cultureel hoogstaand is en harmonie kent. Dat alles, vindt de president, hangt nauw samen met de – veelbelovende – toekomst van Azië. Xi heeft een oproep gericht tot de landen in Azië om een zelfstandige ontwikkeling na te streven, met elkaar samen te werken tot wederzijds voordeel en met het doel een gezamenlijke welvaart tot stand te brengen. Hij herhaalde de verzekering dat het China gaat om vredelievende ontwikkeling en eerlijke en open diplomatie onder buurlanden. Daarom deed hij nog eens het voorstel om twee grote economische zones aan te leggen: een nieuwe ‘zijderoute’ en een ‘maritieme zijderoute voor de 21e eeuw’.

APEC wenkt, wat met China – Japan?

De BFA, de Aziatische tegenhanger van het forum in Davos, kan daarbij volgens China een grote rol spelen. Op zijn woorden werd met instemming gereageerd door personen, die in de raad van bestuur van BFA zetelen, zoals Yasuo Fukuda, Jean-Pierre Raffarin, Robert Hawke. Zij zijn voormalige premiers, respectievelijk van Japan, Frankrijk en Australië. Zij nodigden Xi uit op de volgende zitting van het BFA en zegden toe dat ze het wederzijds begrip willen bevorderen tussen China en andere landen in Azië en de wereld. Yasuo Fukuda heeft nog eens apart met de Chinese president gesproken, over manieren waarop de betrekkingen tussen Japan en China weer verbeterd kunnen worden. Veel waarnemers vragen zich af of de beide landen er al aan toe zijn om met elkaar te overleggen over hun onenigheden betreffende eilanden in de Oost-Chinese Zee en de manier van omgaan met de visie op de Tweede Wereldoorlog. Dat zou misschien kunnen in de marge van de APEC-topconferentie op 10 en 11 november in Beijing.

Ook in de VN

China zal daar zeker zijn diplomatiek offensief voortzetten rond het thema ‘ontwikkeling door vreedzame economische samenwerking’. Dat offensief wordt niet alleen in Azië gevoerd, maar ook in de VN. Gisteren nog heeft een hoge vertegenwoordiger van China in een commissievergadering de VN voorgehouden dat ‘armoedebestrijding en economische ontwikkeling de hoogste prioriteit moeten hebben van de internationale organisatie, nu er nog 1,2 miljard mensen in absolute armoede leven, waarvan een derde kinderen’. Volgens China moet dat verder blijven gebeuren doordat ‘de landen uit het Noorden hun verplichtingen nakomen volgens de Official Development Assistance (ODA), maar de VN moet ook meer steun geven en respect opbrengen voor de specifieke wegen die de Zuid-Zuidsamenwerking bewandelt’. Dat China daarbij zelf het goede voorbeeld geeft wordt alvast erkend door de Wereldvoedselorganisatie (Food and Agriculture Organization, FAO). Hiroyuki Konuma, de (Japanse!) hoogste verantwoordelijke voor de regio Azië-Pacific feliciteerde China met zijn spectaculaire daling van de ondervoeding. De Chinese regering streeft duidelijk en met succes het ‘zero hunger’-doel na. Konuma deed die uitspraken bij de voorbereiding van de 2e Internationale Conferentie over Voeding (ICN2), die eind november in Rome zal plaatsvinden. Hij vroeg China om de kennis te verspreiden van zijn doeltreffende landbouwtechnologie, zoals die van de hybride rijstteelt.
Bronnen: Xinhua, China Daily, SCMP, BBC
 
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.