Drie sectorale vijfjarenplannen bekend gemaakt

De voorbije week heeft de regering verschillende vijfjarenplannen bekend gemaakt voor 3 sectoren: het gaat om software en ICT, de ontwikkeling van energie en ook het dertiende vijfjarenplan voor onderwijs.

Voor de sector software en ICT wordt een gemiddelde jaarlijkse groei van 13 % nagestreefd zodat in de sector tegen 2020 de omzet meer dan 8000 miljard yuan bedraagt. Tegen die datum zou het inkomen uit producten voor informatiebeveiliging 200 miljard yuan moeten bedragen of 10% van het totaal. De regering steunt de bedrijven om invloedrijke leiders te worden. Vooral in subsectoren als kunstmatige intelligentie, virtuele realiteit, cloud-computing en big data wordt op innovatie gehoopt. Vandaag werd nog bekend dat 100 miljard yuan gaat naar een fonds dat innovatie in de internetsector steunt. In een afzonderlijk plan deelt het het ministerie mee de 5G technologie te gaan steunen met het oog op 2020.
Een subsector waar China nog zwak staat zijn de halfgeleiders, maar de voorbije week kwam nieuws van de Tsinghua Group die al een paar mislukte overnamepogingen in het buitenland achter de rug heeft. Na vorig jaar besloten te hebben in Wuhan een chipbakkerij te gaan bouwen, wil de groep er nu ook een in Nanjing bouwen.  Voor de twee samen is een investering van meer dan $ 70 miljard gemoeid en dit over vier jaar gespreid. De regering lanceerde in 2014 een plan dat $ 160 miljard kost om in 10 jaar de afhankelijkheid van buitenlandse chips terug te dringen van 70 % naar 10 %.

Energie

China Securities Journal rapporteerde dat de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie en het Energiebestuur samen het dertiende vijfjarenplan voor de ontwikkeling van energie hebben uitgebracht. Gedurende deze 5 jaar zullen voor 30 GW aan kerncentrales worden gebouwd. Tegen 2020 zal China over 58 GW aan kerncentrales beschikken wat een jaarlijkse groei van 16,5% impliceert. Qua kerntechnologie wordt de bouw gestart van een CAP1400 project en ook een demonstratieproject met een koelreactor door gas op hoge temperatuur. Veiligheid is de topprioriteit.
Volgens het plan zal het aandeel van de niet fossiele brandstoffen stijgen tot meer dan 15% en het aandeel van aardgas zou tegen 2020 ook 10% moeten bedragen. Het totale energieverbruik zal in 2020 maximum 5 miljard ton steenkoolequivalent bedragen wat een jaarlijkse toename inhoudt van 2,5 % tussen 2015 en 2020.Het gebruik van steenkool in de primaire energie zou tot rond de 60 % beperkt worden. De voorbije week meldde Caixin dat de regering 100 steenkoolprojecten geschrapt heeft die door de lagere overheden waren goedgekeurd. De geschrapte projecten hebben een totale capaciteit van meer dan 100 gigawatt en vertegenwoordigen 430 miljard yuan aan investeringen.

Onderwijs.

Ook het dertiende vijfjarenplan voor het onderwijs werd vorige week bekend. De circulaire die de regering op 19 januari uitbracht, geeft de grote opdrachten aan die de komende 5 jaren ondernomen zullen worden: focussen op de kwaliteit van de student, innovatieve en evenwichtige ontwikkeling, het scheppen van een goede campus en sociale omgeving, internationale samenwerking, de lerarenkwaliteit en overheidssteun. In 2015 bedroeg het aantal studenten die hoger onderwijs kregen 36 miljoen, bij de schoolplichtige 140 miljoen en de nog niet schoolplichtigen waren met 42 miljoen. Deze aantallen tegen 2020 zullen opgetrokken worden tot 38 miljoen, 150 miljoen en 45 miljoen. Het plan moedigt innovatie en ondernemerschap bij de studenten aan. Het beklemtoont de hervorming van examens en toelatingsproeven, promoot hoger onderwijs en de ontwikkeling van internet+ onderwijs en eveneens een regulering van het privéonderwijs. De privésector mag zowel kinderkribbes organiseren, hogescholen als gespecialiseerd onderwijs maar geen basisonderwijs noch de onderbouw in het middelbaar onderwijs.  Ook in rurale gebieden en waar veel minderheden leven moet bet onderwijs beter. Meer middelen moeten uitgetrokken worden voor arme en afgelegen gebieden en ook de kinderen van migranten en arme gezinnen moeten een gelijke toegang krijgen. De ideologische en morele opvoeding zullen verstevigd worden evenals het gevoel voor sociale verantwoordelijkheid.
Bronnen: China Daily, Chinadialogue, China.org, en.ce.cn

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *