Tag: vijfjarenplan

zie ook planning

Houdt het team van Xi Jinping vast aan staatscontrole van economie? (upd)

Publicisten in Washington komen tot de conclusie dat de Chinese leiders de marktwerking en de staatscontrole niet met elkaar in evenwicht zullen brengen. Een Britse marxistische Chinakenner denkt ook dat de regering zijn strikte controle over de economie niet gauw zal opgeven. Zij verwacht wel een geleidelijke liberalisering, maar vreest die niet. Het Centre for Strategic and International Studies van Washington heeft een rapport gepubliceerd met de titel ‘Perfecting China, Inc’. Scott Kennedy en Christopher…

13-de vijfjarenplan benadrukt ook biodiversiteit

China dat al de UN-doeleinden over biodiversiteit voor 2015 heeft bereikt, kijkt al verder de toekomst in. De acht krachtlijnen die het 13-de vijfjarenplan over biodiversiteit nastreeft zijn al bekend. Een doel hierbij is de arme bevolking in zuidwest China met zijn rijke fauna en flora, te doen omschakelen van een overexploitatie van gronden en bodemrijkdommen naar meer milieuvriendelijk toerisme.  China telt meer dan 35.000 plantensoorten, 8000 verschillende gewervelden en 28.000 soorten die in de zee…