Eerste zeeschip in China met biobrandstofmix

Hongkongs grootste leverancier van brandstof voor zeeschepen Chimbusco heeft voor een première in China gezorgd door een Japans schip te bevoorraden met een mix van 25% biobrandstof en 75% gewone brandstof.

Chimbusco Pan Nation Petro-Chemical directeur Calvin Chung Dik-hong Foto SCMP Disclaimer

Chimbusco Pan Nation werd in 2005 opgericht als een joint venture tussen Hong Kong’s Pan Nation Petro-Chemical en China Marine Bunker (PetroChina) als internationale brandstofbevoorrader. Het beschikt over een vloot van acht bunkerschepen. Jaarlijks verhandelt Chimbusco 9 miljoen ton brandstof dit ter waarde van 5,7 miljard $. Het heeft zich dus nu aan een biobrandstofmix gewaagd die voor 25% bestaat uit biodiesel, door ABS Biodiesel is

vervaardigd uit afvalolie met methanol als katalysator. De gemengde brandstof kan de uitstoot van een schip met ongeveer 20 procent verminderen. Het was een schip van de Japanse firma Kawasaki Kisen Kaisha dat als eerste zeeschip de klimaatvriendelijke mix als brandstof kreeg.

Alternatieven

Chimbusco-directeur Calvin Chung Dik-hong voelt zich genoopt alternatieven te zoeken voor de tendens tot decarbonisatie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Schepen staan wereldwijd in voor 3% van de koolstofuitstoot. In juli heeft de IMO, een VN-agentschap voor het reguleren van de scheepvaart, de klimaatambities van de mondiale industrie opgewaardeerd en haar 175 lidstaten ertoe verplicht om tegen 2050 een netto nuluitstoot van broeikasgassen te realiseren. Het beoogt ook de uitstoot per eenheid transportwerk tegen 2030 met ten minste 40 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 2008 en zal ernaar streven de absolute uitstoot met 30 procent te verminderen.

De directeur vertelde aan de SCMP dat er veel opties zijn zoals methanol, vloeibaar aardgas (LNG) en ammoniak, naast schepen op batterijen of op zonne- of windenergie. Elke oplossing heeft zijn voor- en nadelen en geen enkele is de duidelijke winnaar. De sector bevindt zich in een verkennende fase.

De vraag naar schoner zeetransport zal duidelijk in de hand worden gewerkt doordat volgend jaar een nieuwe EU-regelgeving van kracht wordt. Alle schepen met een bruto-tonnage van 5.000 ton of meer die EU-havens binnenvaren, ongeacht de vlag die zij voeren, zullen zich moeten houden aan het verplichte plafond voor de uitstoot van broeikasgassen in de Unie.

Scheepsbestellingen

Dat heeft dan weer een invloed op de nieuwe scheepsbestellingen. Volgens Clarksons Research waren er per tonnage ongeveer 51 procent die voeren op LNG-dualfuel, 7 procent op methanol en 11 procent op ammoniak. Schepen die op LNG varen stoten een kwart minder kooldioxide uit dan deze op conventionele scheepsbrandstof bij dezelfde hoeveelheid voortstuwingsvermogen, aldus een denktank van de International Council on Clean Transportation. Eind 2022 gaf OOCL, een onderdeel van de Chinese Cosco Group, opdracht voor de bouw van zeven containerschepen op methanol. De Deense scheepsgigant Maersk bestelde afgelopen zomer zes containerschepen met dualfuelmotoren die op methanol kunnen varen.

Bron: SCMP

Print Friendly, PDF & Email