Elektriciteitsmarkt wordt meer open

Deze week hebben het Ministerie van Energie en de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervormingen samen zes documenten gepubliceerd met aanbevelingen voor de hervorming van de elektriciteitssector. De hervormingen streven naar meer openheid op de elekriciteitsmarkt.

china electricity for articleIn China is de opwekking van elektriciteit al eerder gesplitst van het vervoer ervan over de grote hoogspanningsnetten. Maar in beide sectoren blijven enkele grote staatsbedrijven dominant. Vooral de uitbaters van distributienetten die aan de eindverbruiker leveren kunnen nog verhinderen dat er echte concurrentie in de prijzen ontstaat

Er komt dus een nieuw prijzensysteem voor de elektriciteitsmarkt. Daarvoor wordt een proefproject dat eerder dit jaar in Shenzhen en Binnen-Mongolië opstartte uitgebreid tot Anhui, Hubei, Yunnan, Guizhou en Ningxia. In het nieuwe systeem wordt een prijsmechanisme ingevoerd voor netwerkmaatschappijen. De lokale overheden krijgen namelijk de mogelijkheid om aan uitbaters van het hoogspanningsnet en van distributienetwerken in hun provincie verplichte prijzen voor vervoer en distributie van elektriciteit op te leggen volgens het principe ‘kostprijs plus redelijke winst’. Daardoor kan de prijs van de zuivere elektriciteit, exclusief transport en distributie gemakkelijker volgens de markt bepaald worden.

Er komen meer ‘relatief onafhankelijke’ handelsorganisaties die op de eerste plaats de handel van elektriciteit tussen verschillende provincies moeten vergemakkelijken. Streefdoel is te komen tot één nationale termijnmarkt voor elektriciteit. Grote verbruikers die voldoen aan bepaalde voorwaarden zullen rechtstreeks bij de opwekkers van elektriciteit kunnen aankopen. Naarmate de markt rijper wordt zullen door de overheid opgelegde prijzen voor op het net geleverde elektriciteit afgebouwd worden. Er zijn momenteel al een honderdtal onafhankelijke handelaars op de elektriciteitsmarkt in China. Die hebben het echter moeilijk om op te tornen tegen handelaars die verbonden zijn met uitbaters van het distributienetwerk.
Eerder deze maand waren al 21 reglementen geschrapt die concurrentie verhinderen bij de distributie van elektriciteit.

Andere maatregelen betreffen de planning van de vereiste opwekkingscapaciteit, en maatregelen om groene elektriciteit te bevorderen. Volgens deskundigen is het nu een gunstig moment voor hervormingen want er is momenteel voldoende opwekkingscapaciteit. Deskundigen zijn van mening dat de hervormingen complex zijn en een werk van lange adem.

Bronnen: China Daily, Global Times

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *