Energiepolitiek uitgewerkt rond vijf aspecten

Het Nationaal Energiebestuur (NEA) wil een hoogwaardige ontwikkeling van de energiesector bevorderen op vijf gebieden. Volgens directeur Zhang Jianhua omvat dit het waarborgen van energiezekerheid, het stimuleren van schone en koolstofarme transformatie, het vergroten van de zelfredzaamheid in wetenschap en technologie, het faciliteren van institutionele innovatie en het versterken van internationale samenwerking.

550 MW Offshore zonnestation Foto pv-magazine.com/Chint group Disclaimer

Om de energiezekerheid te vergroten, wil China goed gebruik maken van steenkool, de exploratie, opslag en productie van olie en gas vergroten, de binnenlandse productie van ruwe olie op de lange termijn op 200 miljoen ton houden en een eigen aardgasvoorziening behouden met een-zelfbedruipingspercentage van niet minder dan 50 %, aldus Zhang.

Wat betreft het bevorderen van schone en koolstofarme transformatie, streeft China er de komende vijf jaar naar om het aandeel niet-fossiele energie in het totale energieverbruik jaarlijks met één procentpunt te vergroten. Tegen 2035 zal 80 procent van de elektriciteitsgroei van het land afkomstig zijn van niet-fossiele bronnen, en tegen 2050 zal niet-fossiele energie een dominante rol spelen.

Dit jaar wordt de geïnstalleerde capaciteit voor wind- en zonne-energie met ongeveer 160 miljoen kilowatt vergroot. Het land zal ook gestaag de bouw van offshore windenergiebases promoten en offshore zonne-energie ontwikkelen. Het Energiebestuur wil het aandeel van wind- en zonne-energie in het totale elektriciteitsverbruik verhogen van 13,8 % vorig jaar naar 15,3 % dit jaar. . Het aandeel van niet-fossiele energie in de geïnstalleerde stroomopwekkingscapaciteit zal worden verhoogd tot ongeveer 51,9 procent, vergeleken met 47,3 procent vorig jaar.  Tegen het jaareinde zal de geïnstalleerde capaciteit van windenergie ongeveer 430 miljoen kilowatt bereiken en de geïnstalleerde capaciteit van zonne-energie ongeveer 490 miljoen kW. Naar schatting zal de productie van ruwe olie tegen het einde van dit jaar 205 miljoen ton halen en zal de aardgasproductie tegen het einde van dit jaar met meer dan 6 miljard m³ meter toenemen, aldus nog het Energiebestuur..

Offshore windenergie Foto https://renews.biz Disclaimer

Zhang zei ook dat er meer inspanningen zullen worden geleverd om de ontwikkeling van waterkracht en ecologische bescherming te coördineren met als doel 423 miljoen kW aan geïnstalleerde waterkrachtcapaciteit dit jaar. De NEA beloofde ook actief kernenergie op een veilige en ordelijke manier te ontwikkelen met als doel het geïnstalleerde vermogen aan kernenergie met 2,89 miljoen kW te vergroten.  De rol van steenkool in de energiestructuur van China zal blijven veranderen van de belangrijkste bevoorradingsbron naar een ondersteunende rol en als noodhulp in geval van een tekort aan nieuwe energiebronnen. Het aandeel van kolen in de energiestructuur zal volgens schattingen van het Economics and Technology Research Institute bij de China National Petroleum Corp verder dalen naar 44,3 % in 2030 en 5,8 % in 2060

Ook de veerkracht en veiligheid van de industriële en toeleveringsketens in de energiesector zal verbeteren zoals het bevorderen van industriële kernketens en meer zelfredzaamheid en controle over belangrijke apparatuur, aldus Zhang.

Op het gebied van institutionele innovatie zei Zhang dat het wetgevend werk zal worden verbeterd om industriële vitaliteit te helpen stimuleren. De inwerkingtreding van de energiewet en de herziening van de wetten op elektriciteit, kolen en hernieuwbare energie zullen worden versneld.

Hij merkte nog op dat energiesamenwerking een sleutelgebied is bij het Belt and Road Initiative . China zal de wederzijds voordelige samenwerking met belangrijke energie- en hulpbronnenrijke landen bevorderen en zal de samenwerking op het gebied van energie, groene en koolstofarme samenwerking met andere ontwikkelingslanden versterken.  Het Energiebestuur is van plan de internationale samenwerking op het gebied van schone energie te verdiepen door China-ASEAN en China-Arabische samenwerkingscentra voor schone energie op te richten en door samenwerking met Europese landen te vergemakkelijken op gebieden als waterstofenergie, energieopslag, windenergie en slimme energie.

China Daily, scio.gov.cn

Print Friendly, PDF & Email