Er is een bondgenootschap tegen de koude oorlog opgestart

Vooraanstaande Chinakenners, academici, burgerjournalisten en vredesactivisten roepen op tot verzet tegen de koude oorlog waarmee de VS China bedreigt.

Zij hebben een website gemaakt: No to the New Cold War, www.nocoldwar.org en een internationale online meeting op 25 juli samengeroepen.

Internationale meeting

Zeventien sprekers uit acht landen hadden zich kunnen vinden in de ‘organisatorische verklaring’. Die verscheen onder de titel A New Cold War against China is against the interests of humanity (Nederlandse vertaling onderaan), en verder in 16 talen op de website. Naast de sprekers waren er tientallen personen die de verklaring in eigen naam ondertekenden.

Brede steunbeweging

Al heel snel kreeg het initiatief ook de steun van organisaties zoals ANSWER coalition (VS) – Campaign for Nuclear Disarmament (VK) – CODEPINK (VS) – International Action Center (VS) – Pivot to Peace (VS) – Stop the War (VK). Het aantal personen en groepen dat dit platform steunt blijft groeien. Honderden belangstellenden volgden op zaterdag 25 juli de meeting live met een Zoom link of op YouTube of Facebook. Een reportage over de meeting scoorde in China zelf 70 miljoen hits. Nog eens honderden bekijken de livestream van de meeting alsnog op YouTube  of op Facebook.

‘Multipolair’

De Britse burgerjournalist Carlos Martinez was een van de initiatiefnemers die hadden gezorgd voor een zeer divers gezelschap van sprekers. Volgens moderator Jenny Clegg gaven zij de meeting ‘een multipolair karakter’. Bij de sprekers waren er Chinese publieke intellectuelen Wang Wen, Yang Hanyi, Britse Chinakenners Martin Jacques, Jenny Clegg en John Ross, de vredesactivisten Medea Benjamin (VS) en Kate Hudson (VK), Carlos Ron (een Venezolaanse minister) en de Russische sinoloog Yury Tavrovksy. Sprekers van de Amerikaanse zwarte linkerzijde gaven hun visie op de betrekkingen tussen hun land en China. Professoren internationale politiek uit India, Canada en Brazilië brachten een scherpzinnige geopolitieke analyse. Journalisten, onder andere van Grayzone en van het Chinees-Amerikaanse Qiao Collective, stelden de rol van de media aan de kaak bij het verspreiden van anti-Chinese, racistische stellingen en oorlogspropaganda betreffende Huawei, Hongkong, Xinjiang en de Zuid-Chinese Zee.

Omsingeling van China door de VS ook militair

Verzet tegen de escalatie

No to the New Cold War is de reactie op de escalatie in de lasterlijke woorden en provocerende daden van de huidige Amerikaanse regering. Washington wil met extraterritoriale wetten, met juridische ingrepen en met wapengekletter in de Stille Oceaan, China politiek isoleren en zowel economisch als technologisch inperken. Haviken lijken zelfs te overwegen om toe te werken naar een regelrecht militair treffen. Washington stuurt ministers op pad om bondgenoten op te trommelen of onder druk te zetten zodat ze zich aansluiten bij een front tegen China. Geconfronteerd met deze ernstige bedreiging hebben mensen uit de VS zelf, uit China, Europa, India, Latijns-Amerika dus besloten tot een bondgenootschap voor vrede en vooruitgang.

Vijfde jaarlijkse vergadering Aziatische Infrastructuur Investeringsbank, AIIB op 28 juli (foto Xinhua / Liu Bin)

Samenwerking tegen de grote crisissen

Enkele ideeën kwamen regelmatig in de toespraken naar voren. ‘Het is duidelijk dat het gevaar voor de wereldvrede komt van de VS, meer bepaald van (een meerderheid in) de Amerikaanse politieke klasse. De volkeren van de wereld hebben absoluut niets te winnen bij agressie tegen China. Grote delen van de bevolking, en al zeker niet in de VS en in andere werelddelen, zullen de grootste slachtoffers zijn van een nieuwe koude oorlog. China heeft niet de ambitie om de VS of Europa “van de troon te stoten” om zelf wereldoverheerser te worden. Het zal in tegendeel alles doen om een wereldconflict te vermijden, en om met zoveel mogelijk landen op basis van respect samen te werken. Dat is nodig, want de wereldbevolking moet de grote crisissen die haar bedreigen samen aanpakken’. ‘Waarschijnlijk wordt de huidige koude oorlog geen heruitgave van de Koude Oorlog tegen de Sovjet-Unie. De Chinese economie is sterk en correct ontwikkeld. China haalt in een hoog tempo technologische achterstanden in. De Chinese regering kan op veel steun rekenen van zijn bevolking. En vooral, China is in het geheel niet van plan zich tot een zelfondermijnende wapenwedloop te laten verleiden of zijn deuren naar de wereld te sluiten’.

Geen Koude Oorlog

John Ross, een Britse econoom en collega van Wang Wen bij het Chongyang Financial Institute in China, bracht het in beknopte bewoordingen naar voren. ‘Wat is het alternatief? Samen strijden tegen de pandemie, ons verzetten tegen oorlogen, tegen de klimaatverandering en tegen elke vorm van racisme. Samen werken aan vreedzame economische ontwikkeling. Dus ik geloof in een eenvoudige slogan: Geen Koude Oorlog’.

Bronnen: nocoldwar.org, CGTN, morningstaronline.co.uk, Xinhua, Global Times, invent-the-future.org, socialistaction.net, geopoliticaleconomy.org, en.rdcy.org (website Chongyang Financial Institute)


Wie zich hierbij wil aansluiten kan dat doen
via notothecoldwar@gmail.com of
via https://www.facebook.com/NoToTheColdWar/
            

De organisatorische verklaring:

Een nieuwe Koude Oorlog tegen China druist in tegen de belangen van de mensheid

We zien dat de Amerikaanse regering steeds agressievere verklaringen en acties richt tegen China. Die vormen een bedreiging voor de wereldvrede en belemmeren de mensheid bij haar zoektocht naar een oplossing voor de uiterst zware gezamenlijke problemen waarmee zij te maken heeft, zoals klimaatverandering, bestrijding van pandemieën, racisme en economische ontwikkeling. Wij zijn daarom van mening dat elke nieuwe Koude Oorlog volledig in strijd zou zijn met de belangen van de mensheid. In plaats daarvan zijn wij voor een maximale wereldwijde samenwerking om de enorme uitdagingen aan te pakken waarmee we als soort worden geconfronteerd. We roepen de VS daarom op om niet langer te dreigen met een Koude Oorlog en ook om te stoppen met zijn andere acties die een gevaar voor de wereldvrede vormen, zoals: terugtrekking uit het Intermediate-Range Nuclear Forces-verdrag; terugtrekking uit het Klimaatakkoord van Parijs; en de toenemende uittreding uit VN-organisaties. De VS moeten ook stoppen met het uitoefenen van druk op andere landen om een dergelijke gevaarlijke houding aan te nemen. Wij steunen het als China en de VS hun betrekkingen baseren op wederzijdse dialoog en zich concentreren op de gemeenschappelijke problemen van de mensheid.

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “Er is een bondgenootschap tegen de koude oorlog opgestart

  1. Ik had de nieuwe koude oorlog al verwacht, maar dacht altijd dat Rusland het doelwit zou worden. Was ook erg tegen en nu heb ook spijt dat Rusland niet was. Hoe dan ook koude oorlog komt eraan, maar de manier van hersenspoeling in het Westen is gewoon erg. Dacht dat mensen met de Irak oorlog hun lesje hadden geleerd om hun media en overheid niet te vertrouwen.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *