Ernst & Young: “ De Chinese steden zullen sneller ‘slim’ worden dan elders"

De Chinese stoffige en verstopte steden kunnen sneller ‘slim’ worden dan overal elders in de wereld. Dit blijkt uit het besluit van een Ernst & Young onderzoeksrapport over de situatie van M2M in China. M2M staat voor machine-to-machine en bedoelt communicatie tussen verbonden toestellen zoals slimme meters, slimme netwerken en slimme steden.

m2mkoploperIn tegenstelling tot een domme elektriciteitsmeter zendt een slimme meter de stand en andere gegevens draadloos via het slim netwerk door naar de beheerder. Een dergelijke meter wordt een M2M-toestel geheten. Daarvan telde China eind 2014 er 74 miljoen waardoor het land al wereldleider was met een derde van het wereld totaal. Deze voorsprong zal nog groter worden want tot 2020 verwacht Ernst & Young (E&Y)  een jaarlijkse markt aangroei met 29%. Al in 2013 spendeerde China $ 4,3 miljard aan investeringen in slimme netwerken, meer dan de VS. De State Grid plande toen al tegen 2015 300 miljoen slimme meters te zullen installeren en 380 miljoen tegen 2020 waardoor de penetratiegraad 74 % zou gaan belopen. Vorig jaar telde China al 320 slimme steden en de marktwaarde van deze betrokken toestellen wordt tegen 2020 op $ 28 miljard geraamd.
Volgens auteur Steve Lo bij E&Y-Groot China was de steun van de regering hierbij essentieel. Al in 2009 lanceerde toenmalig premier Wen Jiabao zijn concept van een “”Sensing China” om sensoren netwerken te bouwen. Bijgevolg was de ontwikkeling van het ‘Internet of Things’ (IoT) in het vijfjarenplan tussen 2011 en 2015 prioritair. Sinds februari 2012 heeft de regering al meer dan $ 24 miljard bezorgd aan de IoT-sector en deze investeringen zouden tegen 2020 $ 600 miljard belopen. Ze koos ook 202 steden uit als pilot ‘slimme steden’.
Gezien de regering zowel de grootschalige ontwikkeling van slimme steden, slimme meters en slimme slimstednetwerken steunt, verwacht Ernst & Young een breedschalige ontwikkeling gedurende de komende 5 jaar: dit zal voordelig zijn voor de telecom operatoren, energie, logistiek, gezondheid, draagbare toestellen en de verbonden voertuigen. M2M wordt een van de voornaamste driver van het toekomstig mobiel internet nu de markt van de smartphones wat verzadigd lijkt. Dit neemt niet weg dat een reeks problemen op lange termijn nog een oplossing moeten krijgen: de veiligheid en privacy; het gebrek aan standaardisatie; de lokale belastingen, M2M-modules….
Het volledig E&Y onderzoeksrapport in pdf  M2M in China

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar