Ethische en juridische aspecten van AI op agenda politieke adviseurs

Op 23 december was Artificiële Intelligentie het onderwerp op de tweewekelijkse studievergadering van de Chinese senaat.

De politieke adviseurs lieten hun gedachten vooral gaan over de ethische en juridische kwesties die bij de inzet van AI komen kijken.

foto Xinhua

Technologie en de PCC

Om de twee weken is er een seminar voor het Nationale Comité dat aan het hoofd staat van de Politieke Consultatieve Conferentie van het Chinese Volk (PCC). Deze Politieke Consultatieve Conferentie is het belangrijkste politieke adviesorgaan in China, samengesteld uit alle politieke partijen en met vertegenwoordigers van allerlei bevolkingsgroepen. De functie van deze 2158 volksvertegenwoordigers is dus niet het nemen van politieke besluiten of het aannemen van wetten, maar wel het adviseren van besluitvormers en wetgevers. In die zin is de PCC vergelijkbaar met een senaat. In de huidige 13e PCC, die sinds maart 2018 aan het werk is zetelen meer dan ooit mensen uit de technologiesector. Het leidende Nationale Comité van deze club kwam voor 45e keer sinds 2018 bijeen om van gedachten te wisselen. Wang Yang, een topman van de CPC en hoofd van de PCC, leidde het seminar op 23 december.

Ideeën van Wang

Wang stelde voor om de ethische en juridische kanten van AI te bekijken ‘op drie manieren: dialectisch, historisch en in een totaalperspectief’. De Chinese overheid is inderdaad al een tijdje bezig met het opzetten van een goede structuur voor het beheer van Artificiële Intelligentie. Deze ingrijpende technologie beïnvloedt in China immers meer en meer, en net als hier, het leven diepgaand – en hopelijk vooral positief. Wang pleitte in dat verband voor een AI die aangepast is aan de reële omstandigheden van China zelf. Deze technologie moet wat hem betreft ook de belangen van de bevolking en de nationale veiligheid dienen.

Suggesties van politieke adviseurs

Er waren 11 politieke adviseurs lijfelijk aanwezig om hun voorstellen naar voor te brengen. Via een online platform gaven 60 anderen hun uiteenlopende meningen. Zij hadden het vooral over de mogelijke ethische en juridische risico’s die de AI-technologie kan meebrengen. Ze willen dat besluitvormers en leden van de Volkscongressen zorgen voor een doortimmerde wetgeving die gezichtsherkenning, spraaksynthese en autonoom rijden goed regelt. Verder is er meer onderzoek nodig naar de manier wie er over persoonlijke gegevens mag beschikken en op welke manier dat kan gebeuren. De deelnemers riepen daarbij op om er beter voor te zorgen dat ondernemingen individuele informatie en privacy beschermen. Zij zijn voor het bevorderen van internationale samenwerking om tot universele ethische regels bij het inzetten van AI te komen.

foto Twitter

AI leeft in China

China werkt, net zoals Europa en de VS al tientallen jaren aan AI. In juli 2017 lanceerde de Chinese regering het ‘New Generation Artificial Intelligence Development Plan’ (AIDP) om van het land een voortrekker te maken op dit gebied. Sinds juni 2017, een maand voor het AIDP dus, beschikt China over een Cyber Security Law, die inmiddels al een aantal keren is verfijnd en uitgebreid. Waarnemers, ondernemers, onderzoekers en politici in het Westen kijken met argusogen naar al die activiteiten. Over bepaalde toepassingen, zoals het social credit system zijn er veel misvattingen. Degelijke en onbevooroordeelde wetenschappelijke studies bestaan er gelukkig ook.

Internationaal

Met diegenen die dat soort onderzoek en debat willen is er een oprechte en productieve uitwisseling mogelijk, een samenwerking zoals gevraagd door de politieke adviseurs op het seminar van 23 december. De Beijing Academy of Artificial Intelligence (BAAI) organiseert internationale conferenties over AI waarbij de ethische en juridische aspecten ook op het programma staan. De BAAI heeft ook principes voor een correct gebruik van AI uitgewerkt die mondiaal van toepassing zijn. Samen met het Leverhulme Centre for the Future of Intelligence, University of Cambridge heeft de organisatie uit Beijing een analyse gemaakt van ‘AI Ethics, Governance and Sustainable Development’.

Hoe verder?

Over de ethische en juridische aspecten van AI zal in China verder worden nagedacht. Op de Algemene Vergadering van het Nationale Volkscongres in maart 2021 zal wellicht concreet duidelijk worden of en hoe de adviezen van de Politieke Consultatieve Conferentie in praktijk gebracht kunnen worden.

Bronnen: Xinhua, China.org, Gavekal Dragonomics, Springer.com, baai.ac.cn, South China Morning Post, Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *