Ex-partijleider Hangzhou krijgt doodstraf wegens corruptie

Voormalig partijleider van Hangzhou Zhou Jiangyong, heeft de doodstraf met twee jaar uitstel gekregen wegens het tijdens zijn loopbaan aannemen van voor in totaal 182 miljoen onrechtmatige gelden. De wetgever werkt overigens aan een amendement op de Strafwet om de straffen voor corruptie te verhogen.

Berechting Zhou Jiangyong Foto Global Times Disclaimer

voormalig partijsecretaris van Hangzhou Zhou Jiangyong is dinsdag ter dood veroordeeld met een uitstel van twee jaar wegens omkoping. Zijn politieke rechten werden hem voor het leven ontnomen en al zijn persoonlijke bezittingen in beslag genomen omdat hij meer dan 182 miljoen yuan onrechtmatig aanvaardde rechtstreeks of via zijn familieleden. Volgens het Intermediate People’s Court van Chuzhou ( Anhui) moesten alle opbrengsten van Zhou’s corruptie en de winsten worden teruggevorderd en worden overgedragen aan de staatskas.

Tijdens de gerechtelijke zitting werd vastgesteld dat Zhou van 2001 tot 2021 in zijn diverse fiuncties op verschillende plaatsen direct of indirect voor 182 miljoen yuan onrechtmatige winsten ontving. De Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) onderzocht zijn geval sinds 2021 en hij werd uit partij en openbare functies gestoten in januari 2022.  Zijn omkoping betrof een zeldzaam hoog bedrag wat een strenge straf rechtvaardigde. Er waren echter verzachtende omstandigheden omdat hij zijn misdaden opbiechtte, meewerkte met het gerecht, spijt betoonde en vroegtijdig onrechtmatige-gelden terug bezorgde.

Amendement

Het Permanent Comité van het Nationaal Volkscongres heeft deze week een ontwerp van de wijziging van het strafrecht behandeld die de straffen wegens omkoperij  verhoogde en er nog bepalingen aan toevoegt om corruptie misdaden te bestraffen die begaan zijn door personeel van ondernemingen,

Met betrekking tot de verhoogde straffen voor omkoping stelt het ontwerp strengere straffen vast voor zes scenario’s, waaronder herhaalde omkoping, omkoping van meerdere personen en staatspersoneel dat omkoping pleegt. Tegelijkertijd worden het uitgangspunt en de strafniveaus voor omkoping gerelateerde misdrijven aangepast aan die voor het aannemen van steekpenningen.

In de praktijk zijn er veel gevallen van bedrijfsomkoping met een aanzienlijk verschil in wettelijke straffen in vergelijking met individuele omkoping. Sommige omkopers ontlopen hun straf door omkoping in naam van een bedrijf wat leidt tot onevenwichtigheden in de afhandeling van zaken en onvoldoende bestraffing. Om dit aan te pakken, wijzigt het ontwerp de straf voor omkoping door bedrijven van de oorspronkelijke straf op één niveau van maximaal vijf jaar gevangenisstraf in een straf op twee niveaus: ‘gevangenisstraf of hechtenis van maximaal drie jaar, samen met een boete’ en ‘gevangenisstraf van drie tot tien jaar, samen met een boete.’

Bron: Global Times

Print Friendly, PDF & Email