Meer steun om stadsdorpen op te ruimen.

De Chinese regering gaat meer middelen voorzien om stadsdorpen in de grote steden te renoveren. Naast een verbetering van de leefomstandigheden past dit ook in de maatregelen om de economie aan te zwengelen.

Huashiying in Beijing Foto: Fan Siyue Disclaimer

Op 21 juli heeft de centrale regering richtlijnen uitgestuurd voor de sanering van de laatste stadsdorpen in de grote steden. ‘Het actief en systematisch renoveren van stadsdorpen is een belangrijke maatregel om de leefomstandigheden te verbeteren, de binnenlandse vraag aan te wakkeren en de kwaliteit van de stadsontwikkeling te verhogen’ aldus het regeringscommuniqué.

Stadsdorpen, hoezo? De Chinese grootsteden hebben de laatste decennia een fenomenale uitbreiding gekend. Daarbij werd voortdurend landbouwgebied ingepalmd. Dorpen werden onteigend en afgebroken. Maar niet allemaal. In sommige gevallen kregen de boeren compensatie voor hun verloren landbouwgrond, maar mochten de huizen van het dorp blijven staan. De oorspronkelijke bewoners verhuisden naar betere woningen en bouwden de oude huizen om tot kamers of appartementen, met rudimentair comfort en al dan niet enkele verdiepingen extra. Die konden ze verhuren aan arbeidsmigranten van het platteland op zoek naar goedkoop logement. In de loop van de jaren zijn deze stadsdorpen te midden van nieuwe stedelijke hoogbouwwijken verloederd tot bijna sloppenwijken. De smalle stegen verhogen ook het brandgevaar. Om de leefomstandigheden te verbeteren is sanering- in de meeste gevallen afbraak- noodzakelijk.

Boost voor amechtige vastgoedsector

Het saneren van deze stadsdorpen is al een tijdje aan de gang maar krijgt nu een extra boost. Naast overheidssteun zal ook privékapitaal aangetrokken worden voor deze projecten.

Vooral Guangzhou (Kanton) stond bekend voor een groot aantal stadsdorpen. Maar alle megasteden, van Shanghai tot Shenzhen, kenden het fenomeen. Beijing telt momenteel nog één stadsdorp, Huashiying dat ingebed is in het centrale zekendistrict van de stad.

Door de afbraak van de stadsdorpen kunnen er in de stad schaarse terreinen vrijkomen voor residentiële hoogbouw, wat de vastgoedsector een impuls kan geven. Met het plannen voor de afbraak van Haushiying is eerder dit jaar begonnen. De huizen van het dorp werden in de jaren 50 gebouwd. De meesten hebben slechts één verdieping, naast enkele flatgebouwen van vijf verdiepingen zonder lift. Ze hebben geen historische of architecturale waarde. Rond het dorp staan bekende moderne wolkenkrabbers. Bij de eerste schattingen werd de waarde van de oude gebouwen bepaald op 89.000 yuan (12.000 euro) per m²

De overheidsplannen zijn welkom om de vastgoedsector terug wat vertrouwen te geven. De sector ging in het tweede trimester 1,2% achteruit tegenover dezelfde periode vorig jaar, dat al niet schitterend was.

Bron: Caixin

Print Friendly, PDF & Email