Expo-terrein krijgt nieuwe bestemming (upd)

De terreinen waarop de wereldtentoonstelling te Shanghai plaats greep, krijgen een nieuwe bestemming en worden meer bepaald onderverdeeld in 5 subzones. Vijf landenpaviljoenen blijven uiteindelijk toch  van de slopershamer gespaard.
Het ontwerp van herbestemmingsplan zal te gelegener tijd aan het publiek voor advies worden voorgelegd, aldus algemeen-directeur van de Shanghai Expo 2010 Hong Hao. Volgens Hong zal het expo-terrein worden onderverdeeld in 5 zones: 2 benoorden de Huangpu-rivier en 3 ten zuiden.

In het noordelijk gedeelte blijft het onderdeel met de beste stedelijke praktijken grotendeels behouden. Ook energiebesparing en duurzame ontwikkeling blijven aan de orde, hoewel in de toekomst de gebouwen meer voor artistieke creatie zullen worden herbestemd.  Westelijk daarvan ligt de Culturele tentoonstellingsruimte en daarin komen verschillende “zwaargewicht” musea. In Pudong bezuiden wordt de centrale as met de 4 al vooraf als permanent bedoelde paviljoenen het centrale gedeelte van de post-expo bedrijvigheid dat het “Conventie, Expo- en zakengebied” genoemd wordt.  Daar krijgen niet enkel topondernemingen een stek, maar de expo-as zal worden omgevormd tot het laatste high-end koopcentrum en daar kennen ze wat van in Shanghai. Het voormalig Expo-dorp wordt een internationale gemeenschap met alle benodigde soft-en hardware die ondersteunend samenwerkt met het “Conventie, Expo- en zakengebied”. Voor de Houtan-zone zijn de plannen voor latere ontwikkeling minder duidelijk: voorlopig blijft het een reservezone.
Op dit ogenblik blijft het open China-paviljoen steeds een groot aantal bezoekers trekken. Alle openbaar vervoer, watertoe- en afvoer plus afvalverwerking blijven eveneens in goede staat doorwerken. Dit zal behulpzaam zijn voor de toekomstige functies. Ook konden de journalisten vernemen dat 5 paviljoenen die oorspronkelijk zouden afgebroken worden, toch zullen worden behouden: het gaat om de paviljoenen van Saoedie-Arabië, Spanje, Italië, Frankrijk en Rusland. Het paviljoen van Saoedie-Arabië wordt in april heropend en blijft zoals tijdens de expo. De overige 4 paviljoenen zullen een stuk originele inhoud bewaren naast nieuwe cultureel-artistieke en wetenschappelijk-technologische elementen, aldus nog Hong. De Shanghai Daily weet nog te melden dat het Indisch restaurant reeds omgevormd werd tot een restaurant en dat het Nepalees paviljoenen zal heropenen als een grootwarenhuis. Waar het paviljoen van Taiwan stond, komt een parking.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.