Tag: Wereldexpo

Op een groen blaadje 146

Bodemvervuiling moet opgeruimd –3,3 miljoen ha landbouwgrond in China is ernstig vervuild en dit komt zowat neer op de oppervlakte van België. China telt 135 miljoen ha landbouwoppervlakte en 120 miljoen is het absolute minimum om de bevolking op een duurzame wijze van voedsel te kunnen blijven voorzien. Viceminister Wang Shiyuan van Grond & Grondstoffen voorspelt dat die 120 miljoen ha snel zullen bereikt worden gezien sommige landbouwgrond zal omgevormd worden tot weiden, bossen en…

Uit stad en streek 4

Staatsondernemingen op Expo-gebied 13 staatsondernemingen waaronder Baosteel en State Grid hebben contracten getekend om hun hoofdkantoor te vestigen op het terrein waarop tijdens Expo 2010 de paviljoenen van Thailand en Australië zich bevonden. Energiebedrijf Huaneng legde al de eerste steen van haar nieuwe kantoren op de voormalige locatie van de wereldtentoonstelling. In totaal zullen 28 gebouwen op een milieuvriendelijke manier worden gebouwd. Ook Sinochem en de Changjiang National Shipping Group zullen er tegen 2015 hun…

Milaan Wereldexpo: China focust op super rijst

Tijdens de Wereldtentoonstelling die in 2015 te Milaan wordt gehouden zal China focussen op de hybride rijst die bijna een verdubbeling van de oogst toelaat. Het thema van de expo te Milaan is voeding. Het thema van Milaans wereldexpo in 2015 is: “ De planeet voeden, energie voor het leven” en zal voornamelijk maatregelen voorstellen over kwalitatieve en veilig voedsel. De oppervlakte zal 1,7 km2 beslaan, terwijl dit in Shanghai 5,2 km bedroeg. Er worden…

Winkelcomplex op voormalige expoboulevard

Langsheen de voormalige expoboulevard te Shanghai werd gisteren de eerste fase geopend van een winkelcomplex dat twee bovengrondse en twee ondergrondse verdiepingen telt. Een tweede fase moet eind volgend jaar klaar zijn en beiden zullen dan 360 miljoen yuan gekost hebben. De expo-as of expoboulevard was de centrale as van de wereldtenotonstelling te Shanghai in 2010. Langsheen de twee zijden van de 1 km lange boulevard werd nu de eerste fase van de herontwikkeling geopend.…

Ook nieuwe energie-zone op voormalig Expoterrein

Naast de twee eerder in gebruik genomen kunstmusea zal het voormalig terrein van Expo 2010 te Shanghai vanaf januari ook het aan nieuwe energie gewijde themazone bevatten. Het gaat om 50.000 m² in Pudong die onderverdeeld zijn in 5 subzones en voornamelijk zonne- en windenergie zullen belichten. Het nieuwe energie-park heet “2062 Nieuw energiepark” waarbij zo wordt gehoopt binnen 50 jaar de nieuwe energie gemeen goed zou zijn. Behalve wind-en zonne-energie komt ook biobrandstof aan…

2 expo-paviljoenen worden kunstmusea

Het Chinese paviljoen van Expo 2010 is omgevormd tot een historisch museum van de kunst. Het Paviljoen van de stedelijke toekomst is nu een ‘elektriciteitscentrale’ van de moderne en hedendaagse kunst. Beide musea zullen open zijn gedurende de nationale feestdag. Het voormalige Chinese paviljoen heet nu het “China Art Museum, Shanghai” en herbergt collecties van de Qingdynastie tot 1980. De ruimte heeft een vloeroppervlakte van 160.000 m2 en een exporuimte van 70.000 m2, tien maal…

De Stand van zaken 61

–Kort zakelijk nieuws– Voorspelde groei 9% -Vicedirecteur Lu Zhongyuan van het onderzoeksteam bij de regering voorspelt dit jaar een groei van 9 %, waar het vorig jaar nog 10,4 % betrof. Dank zij de sterke investeringen en de hoge vraag blijven de economische “fundamentals” sterk. In de eerste 8 maanden stegen de winsten met 28 % op jaarbasis. De lichte achteruitgang wijt hij aan een strakkere monetaire politiek en ook aan maatregelen ter afkoeling in…

Expo-terrein krijgt nieuwe bestemming (upd)

De terreinen waarop de wereldtentoonstelling te Shanghai plaats greep, krijgen een nieuwe bestemming en worden meer bepaald onderverdeeld in 5 subzones. Vijf landenpaviljoenen blijven uiteindelijk toch  van de slopershamer gespaard. Het ontwerp van herbestemmingsplan zal te gelegener tijd aan het publiek voor advies worden voorgelegd, aldus algemeen-directeur van de Shanghai Expo 2010 Hong Hao. Volgens Hong zal het expo-terrein worden onderverdeeld in 5 zones: 2 benoorden de Huangpu-rivier en 3 ten zuiden. In het noordelijk…

De stand van zaken 24

Kort zakelijk nieuws uit China OESO: nog 2 jaar 9,7 % groei De Organisatie voor Economische samenwerking en Ontwikkeling voorspelt dat China de volgende twee jaar toch jaarlijks robuust met 9,7 % zal blijven stijgen. Voorspeld wordt dat de verhoging van de niet-voedselprijzen gecompenseerd zal worden door een verlaging van de inflatie in de voedselsector, zodat het inflatiecijfer in China op 3 % wordt gestabiliseerd. De OESO, die 33 geïndustrialiseerde staten verenigt, denkt er aan ook…

Wereldexpo Shanghai afgesloten

Zondag sloot de Wereldtentoonstelling in Shanghai af met een recordaantal bezoekers van 73 miljoen, waarvan 3,5 miljoen buitenlanders. Belangrijker dan de kwantiteit en de pretparkervaring is dat de noodzaak tot duurzame ontwikkeling voortaan in het collectief geheugen van de Chinezen staat gegrift. Het vooropgestelde doel van 70 miljoen bezoekers werd reeds vorige maandag gehaald. Daarmee heeft Shanghai ruim het recordaantal van 64 miljoen in Osaka 1970 overtroffen. Er waren 190 landen vertegenwoordigd op de expo, naast tientallen internationale…