Financiële dialoog warmt relaties met Duitsland op

De voor het eerst sinds 4 jaar opnieuw gehouden financiële dialoog tussen Duitsland en China te Frankfurt leidde tot het wederzijds voornemen om de economische samenwerking te versterken en de financiële markten te openen. Beide landen werden het eens over 25 onderwerpen.

Minister Lindner en vicepremier He Lifeng Foto Xinhua China Daily Disclaimer

De derde financiële dialoog tussen Duitsland en China vond wegens COVID gedurende drie jaar niet plaats. Tijdens hun laatste gespreksronde in januari 2019 ondertekenden beide landen overeenkomsten om de coördinatie op de bank-, financiële en kapitaalmarkten te versterken en beloofden ze de markttoegang verder te openen. De dialoog werd dit jaar gevoerd door vicepremier He Lifeng en de federale minister van Financiën Christian Lindner (FDP). Beiden werden het eens over 25 onderwerpen.

Beide partijen kwamen overeen om de samenwerking op fiscaal en financieel vlak te versterken en de open markttoegang op basis van een gelijk speelveld te verbeteren. Ze verbonden zich ertoe het handelsprotectionisme te bestrijden en een op regels gebaseerde, multilateraal handelssysteem, met de WTO als kern, te ondersteunen.

Zij waren het erover eens dat het mondiale economische landschap onzeker blijft door complexe structurele risico’s. In deze context en in het licht van de komende generatie-uitdagingen waaronder de overgang naar koolstofneutraliteit zijn beide partijen vastbesloten het mondiale vertrouwen te versterken en een hoge, duurzame, evenwichtige en inclusieve groei van de wereldeconomie te bevorderen. Beide partijen steunen de rol van de G20 als het belangrijkste mondiale forum voor internationale economische samenwerking. Beiden kwamen overeen om de uitwisseling met betrekking tot digitale ontwikkelingen op de markten voor financiële diensten te versterken, inclusief de ontwikkelingen op het gebied van digitale valuta van de centrale banken.

Duitsland verwelkomt de vooruitgang die China de afgelopen jaren heeft geboekt bij het opbouwen van een beter regelgevingsklimaat voor buitenlandse banken in China. En ze moedigen gekwalificeerde financiële instellingen aan om te investeren en zaken te doen in elkaars markt. Beide partijen stemmen er mee in om de investeringssamenwerking te versterken, binnenlandse ondernemingen actief te stimuleren om in elkaars markt te investeren en hindernissen voor wederzijdse investeringen te verminderen. In de eindverklaring staat ook dat  ze er eveneens mee instemmen ‘soepele toeleveringsketens te garanderen’, maar zonder verdere details.

Vicepremier He zei na afloop bereid te zijn om met Duitsland de wederzijds voordelige en win-win-samenwerking te verdiepen om zo meer positiviteit in te brengen in het alomvattende strategische partnerschap tussen China en Duitsland.

Praktisch

Beide partijen kwamen overeen om te praten over de ondertekening van een voorakkoord over verzekeringstoezicht. China verwelkomt gekwalificeerde Duitse verzekeringsmaatschappijen om operationele licenties aan te vragen op gebieden waarin zij gespecialiseerd zijn. De Chinese en Duitse autoriteiten zullen een dialoog tot stand brengen om de noodzakelijke voorwaarden te bespreken om het filialen van Chinese banken in Duitsland vrij te stellen van specifieke vereisten. China is tevens bereid om ten minste één Chinese bank aan te moedigen een dochteronderneming in Duitsland op te richten als Europees knooppunt. Beide partijen zullen de activiteiten van Duitse financiële instellingen in renminbi ondersteunen, gekwalificeerde Duitse entiteiten aanmoedigen om obligaties in renminbi uit te geven en daarin te investeren. Er wordt verder onderzocht hoe de noteringen van certificaten van binnenlandse aandelen op elkaars aandelenmarkten te vergemakkelijken. China en Duitsland zullen samenwerken met andere G20-leden om zich te houden aan alle toezeggingen voor schuldafhandelingen waarover in 2020 overeenstemming is bereikt en zullen de samenwerking versterken in het kader van de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank.

Ambassadeur

De Chinese ambassadeur in Duitsland Wu Ken had naar aanleiding van de viering van de Chinese Nationale Feestdag opgeroepen ‘tot meer openheid en zelfvertrouwen over de kwestie van elektrische voertuigen en de 5G-technologie van Huawei’. Over studenten en wetenschappers uit China hoopte hij dat ze met een open geest zullen worden bekeken i.p.v. met argwaan. ‘We moeten meer zaden van vriendschap zaaien in de harten van de jonge generaties van de twee landen. Deze vormen geen risico’s, maar zijn de toekomst van de twee landen, die bilaterale banden zullen bouwen,’ zo betoogde de ambassadeur nog. Nu maar hopen dat de verhoogde bereidheid tot samenwerking ook bij de groene regeringspartner niet in dovemansoren valt, want BuZa-minister Bärboch bestempelde recentelijk Xi Jinping als ‘een dictator’..

Bronnen: Global Times, China Daily, SCMP

.

Print Friendly, PDF & Email